Tolkien, språken och sagorna

Etiketter

, , ,

I Lingvistbloggen har en Susanne Vejdemo skrivit om konstspråk. J.R.R. Tolkien skapade flera sådana, t.ex. alviska Quenya och Sindarin.

Men inte bara han! De påhittade språk, dvärgspråket och orchernas språk, som han bara antydde, har av andra ut-vecklats till fullödiga språk. Tolkien hade även sprungit på någon, som helt självständigt roade sig med att skapa ett eget språk.

Min fundering är hur länge detta pågått? Mänskligheten har alltid skapat nya språk, men då tänker vi oss en evo-lutionär utveckling under generationer. Det är ju det ling-visterna tror på, när de skapar sina lagar för språkens ut-veckling.

Lingvistiken är då en tro, som kanske gäller ibland. Men vad hände, om en hövding för 50-70 tusen år sedan hade samma läggning som Tolkien?

Språket finns ju i våra gener. Och språkintresset har i Tolkens och hans efterföljares fall varit förknippat med intresse för myter och sagor. Professor Yuval Noah Harari menade ju, att det var när vi fick förmågan, att tro på det som inte finns, som vi fick förmågan att organisera oss.

Är detta språkskapandet normalt? Har det alltid varit så? Tolkien blev en ”profet” vars skrivande blev normerande. Fanns det någon för 70.000 år sedan, som skapade de heliga ord, som nu är spridda över världen?

Exempel: Det indianska chimufolkets mångud Si och och gudaorm Chan, samt Mesopotamiens mångud Sin och gudaorm Shan? Sådana här saker (det finns mer) har jag pekat på förut.

Det senaste om indianerna var på en sida om genetik. De var cirka 100 stycken, som passerade Berings Sund för 13.000 år sedan. Fysiskt ansträngande! Då hade de med sig orden och myterna.

Tolkien var intelligent. Då får vi anta, att även hans före-gångare var det. Och på TV har jag sett föreläsare påstå, att hjärnan mår utmärkt och tillväxer av fysisk träning och gymnastik. – Gå från Asien till Amerika! Eller för den delen gå från Afrika till Europa!

Hjärnan krymper av bibelstudier i munkcell och av sådant här filosoferande på stolen framför datorn. Undrar om jag fortfarande når upp över IQ100? Numera känns det sällan så? Jag kan i alla fall be: ”Give me that old time religion!”

Med tanke vad som skapats på den grund våra förfäder lade för 70.000 år sedan, och hur fort det nu ser ut att gå helt fel, måste förfäderna ha varit intelligentare än vi.

Gud som juridisk person?

Etiketter

, , , , ,

Lite evolutionslära

Jag var bortrest och fick några minuter bläddra i en bok, som jag nu läst en del recensioner av. Andra har läst mer än jag. Jag ser att några har bloggat. Det är en 40-årig israel, historikern professor Yuval Noah Harari, som tror bl.a. följande:

Sapiens gjorde två försök att lämna Afrika. Det första misslyckades. Neandertalarna slog kanske ihjäl oss, när vi försökte. De var ju större än vi. Andra försöket gick bra. Då slog vi ihjäl dem, men inte alla kvinnor. Några förgrep vi oss på. Det var för 70.000 år sedan.

Trons genetiska gåva

Orsaken till att det gick bättre andra gången, tror Harari berodde på en genetisk förändring i hjärnan. Denna för-ändring gjorde att vi kunde tro på juridiska personer. Tro på sådant hade vi inte kunnat förut.

Jag är inte helt övertygad, men jag presenterar hans idé. Andra kommentatorer är både plus och minus. Jag skall någon gång läsa mer.

Våra större abstraktioner

Juridiska personer hör till sånt som inte finns. Jag brukar beskriva dem som fantasifoster eller abstraktioner. Det är samma sak.

Minns ni, att i fysikern och kosmologen Max Tegmarks värld är elementarpartiklar matematiska abstraktioner?

Personliga gudars makt

Att tro på sådant som inte finns har dramatiska effekter på vår organisationsförmåga. Professor Harari tar den juridiska personen Peugeut som exempel. Den personen får fysiska personer att tillverka bilar i Frankrike.

illus-2010-lions

Någon sorts gudabild av egyptisk typ? En personlig gud, med åtminstone juridisk personlighet

Jag kan i stället ta den juridiska personen Vattenfall som exempel. Vattenfall kan effektivt bidra till att glaciärer smälter. Det klarar ingen fysisk person av. En människa kan inte göra sådant!

Innan vi kunde tro på allt sådant, som inte finns, ätten, pengar, nationen, gudar, konungen av Guds nåde och annat, kunde vi likt neandertalare inte organisera oss i större grupper än 150 individer. Oftast var vi färre – och som sagt klenare än neandertalarna. Vi hade ingen chans!

Istida IS?

”IS är en oljekartell”, står det i Expressen. Som Lundin Oil. Det låter också som juridiska personer. 

Så säger Harari: När vi fick trons gåva i vårt DNA, kunde vi organisera oss i stora grupper. Då dräpte vi neandertal-arna, ty de trodde inte på Herren! Eller Allah.

Så säger Svante Pääbo: – Men unga kvinnor kunde få leva.

neandertalarbarn-180-public-domain-by-creator-christoph-p-e-zollikofer

Inget helt omöjligt utseende

Jag kan inte låta bli och suga på sista karamellen. Vågar jag fråga? ”Varför är du ateist?” Och varför tvivlar jag själv så svårt ibland? Fast är jag en bastard, så är min kluvenhet ursäktad.

Därtill funderar jag på om teologerna missförstått det här med en personlig Gud? Bör Han inte vara juridisk person, om Han skall kunna rädda klimat, regnskog och rödlistade djur? Bara person(lig) är ju inte så märkvärdigt.

Du skall vara mitt emellan primitiv och galen!

Etiketter

, , , , , ,

Ett skyddat och utbildat barn bland auktoriteterna

Jag fick en kommentar som nämnde Karl Gustav Jung, så jag bläddrade lite i ”Människan och hennes symboler”. Det var länge sedan. Sedan läste jag lite på nätet.

Jung växte upp i en familj av präster och läkare. Sådana barn var ganska skyddade på den tiden. Hans familj såg nog till, att han inte träffade oämpliga personer. Olämp-liga innebar sådana, som inte respekterade auktoriteter. Skeptiker är ett ord, som kan användas om sådana tviv-lare. De tvivlar inte bara på präster.

Exempel på auktoriteter

Vetenskapsskeptiker har alltid funnits, men de har då själva varit auktoriteter, prästerliga tvivlare på Gallileo, Kepler och Darwin. Sådana här vetenskapsskeptiker fanns inte. Länken går till en artikel om tro på chemtrails m.m.

Scott Pruitt, den klimatförnekare, som Trump utsett till miljöminister, är dock vetenskapsskeptiker av gamla sorten. Som politiker är han auktoritet. Både ideologer och teologer tillhör hierarkier, som anser sig sitta inne med Sanningen. I kommunismens Polen kallades partiet ironiskt för ”kyrkan”.

Partikonvent, frälsningsmöte, partikongress, gudstjänst, Halleluja och Amen! Intressant att jämföra strikt liturgi och och extas, samt var det ena och det andra förekom-mer i de likartade sammanhangen.

Auktoriteten i utbildningen

Det var p.g.a. allmän fattigdom, som de flesta för hundra år sedan endast fick folkskoleutbildning. Men det är också sant, att det bara var barn från studiemotiverande hem, som sökte sig till det som då kallades högre utbildning – allt över folkskola. Det hette Högre Allmänt Läroverk!

Jag har hittat den här bloggen om gamla studentexamen. Jag har också hittat den här boken på nätet. Det handlar om Sverige, men jag tror det var och är ungefär lika i andra europeiska länder.

En av tio pojkar ur samhällets topp!

Då den infördes på 1860-talet var det bara var tionde pojke från ”de högre stånden” som tog den (300 st/år). 

Bland arbetare och bönder (välsituerade) var det tre promille (100 st)! Runt 1900 avlade ca 1000 studenten, 1930 var det ca 2000. Åren 1935-1950 kuggades 5% i examen. Då hade redan några hoppat av innan. Det var meningslöst att börja gymnasiet, om man inte var både intelligent och flitig.

Sämre och sämre elit

Som ung läste jag, att IQ 115 ansågs vara minimikrav, för att man skulle kunna ta studentexamen. Innan den av-skaffades 1968 (decenniet för egen medioker examen) hade kuggsiffran fallit till 2 %. Samtidigt med att antalet kuggade minskade, ökade censorernas klagomål över allt sämre kunskaper.

I början av 1960-talet tog 20.000 gymnasister studenten (20 %). Hälften av alla som avlade den, gjorde det under de sista tio åren. Ändå var det bara en (1) av femton (15) från gruppen jordbrukare och arbetare, som var med. Då var det inte längre fråga om att muntligen förhöra varje elev i sju ämnen i 45 minuter i varje. Vi förhördes i grupp sammanlagt några timmar och det var ganska mjäkigt. En del lärare var lika kritiska som censorerna.

Samtidigt som 80 % av vissa akademikergruppers barn tog studenten, var siffran mindre än 1 % för vissa andra grupper. Vi skulle alltså fortfarande vara en elit, men våra lärare hade gallrats hårdare. Men de hade inte gallrats så hårt som generationen före dem.

En trevlig galning

Min fars arbete flyttade. Jag gick i tre städers läroverk, några år i varje. Jag träffade därför fler lärare än andra. Jag såg, att hårt urval inte garanterar kvalitén på lärare. Det krävs mer än intelligens, flit och avlagda examina, för att en människa skall fungera. Om det kunde nog K.G. Jung berätta mer.

En lärare var galen och kontroversiell. Men han var rolig och trevlig. Flera lärare var odugliga, dock inte galningen! Denne medlem av den intellektuella eliten var en hyfsad lärare, även om han hade svårt att hålla sig till läroämnet hela lektionen.

Han var troende! Först på Mao, men efter att jag flyttat vidare, började han i stället tro på UFO. Han skrev i lokal-tidningen om en ET som hette Jesus. Han skrev mycket om saken. Jag fick en tidning med en av artiklarna. Ni har kanske sett honom på TV med Aschberg. Och det finns även detta på YouTube.

Han fortsatte visst vara en vanligen populär lärare, men om K.G. Jung hade kunnat förklara något om saken vågar jag inte ens ha någon gissning om.

K.G. Jungs misstag

Ni får förlåta, jag hade tänkt skriva om K.G. Jung och hans psykologi. Men minnena av en del av det jag tänkt använda som exempel bara välde fram och slog ut hela tankegången för mig. Det var bland annat om primitivt tänkande, som Jung trodde att man måste åka till Afrika för att möta.

Observera att jag inte tänkt mig ovan presenterade snälle galning som exempel på sådant. Det fanns andra för det bättre lämpade.

Nya tankar är viktiga, men …

Primitivitet har jag tidigare definierat som oförmåga att ta till sig nya tankar. Det nyfikna barnet, som pottränar är inte primitiv. Den vuxne, som vägrar lära sig något nytt, är det.

Det måste dock finnas en värderande funktion, som be-dömmer rimligheten i det nya. Klimatfrågan kan ses som ett exempel. Just vädret är ju ett område för den ganska nya kaosforskningen. Där är värderingsfunktionen viktig, för att bedöma fakta och slutsatser.

Snälle galningen hittade nya saker, som han genast tog till sig. Då kan han inte räknas som primitivt tänkande. Vad var han då?

Återigen själen och anden

Vi stöter alltså åter på den logiskt grubblande själen och den värderande anden, medvetandets två funktioner. Det var det jag tog upp i mina tidigaste blogginlägg, de två gudadjuren i faraos panna, i Moder Jords eller Himmelens Drottnings (ormgudinnornas) händer.

415px-Tuthankhamun_Egyptian_Museum250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC

Till vänster: Blickens två komponenter i Faraos panna, själen och anden. Vi lägger blicken på det vi vill betrakta. Själen grubblar, och säger logiskt korrekt eller logiskt fel. Anden värderar helt ologiskt, och säger vackert, fult, ont, gott, moraliskt rätt eller moraliskt fel. Till höger: Förutom ormar brukar gudinnor ha redskap i händerna, särskilt de indiska, som ofta har många händer. Djur och växter förekommer också.

Jag drar slutsatsen, att motsatsen till primitivt tänkande inte alls är skarp logik och hög intelligens. I stället är det en god förmåga att värdera våra tankar om det vi lägger blicken på. 

Gå vilse i texterna

Det är anden (Eva, moder till allt levande), som plockar de kunskapens frukter, som själen, vårt slingriga intellekt odlar i sitt träd. Eva delar med sig till Adam (stofftet eller jorden, det är vad namnet betyder). Det hamnar då i vår materiella hjärna.

Kan hon inte skilja frisk frukt från dålig, är hon en svag eller dålig ande. ”Svag i tron” sade Paulus om de kristna, som gick vilse i texterna. Bokstaven dödar, men (den väl värderande) anden ger liv.

Men själen kan vara galet stark! Det är själen som har IQ. Paulus sade sig vara förtvivlad över somliga. De hade väl plockat lömsk flugsvamp. Allt växer ju på kunskapens träd.

Otäck brun flugsvamp råkade den galnes ande plocka på 40-talet. Schackspelare, utopisk socialist, nazist och ufo-troende, … bland annat. – K.G. Jung! Hjälp! Fast har jag inte skrivit om folk som samtidigt är besatta av en legion andar? Kommunismens spöke, nazismens ande och alla andra. (Den där borde jag kanske redigera.)

Heretiker, kättare eller förrädare

Den gamla teorin om själ och ande förklarar faktiskt var-för människor kan vara sådana. Kan man förkasta en teori, som förklarar saker? Den beskriver även striderna i fornkyrkan som en bitter strid mellan å ena sidan tanke- och yttrandefrihet och å andra sidan ideologisk bokstavs-tro fastställd av auktoriteter.

Nu gav jag mig på Bibelns absoluta auktoritet. Fattar ni det? Och blev samtidigt islamofob och antimultikultist. Jag kan ju inte betvivla Bibeln absoluta auktoritet och samtidigt inte förneka Koranens lika stora auktoritet.

Auktoriteten skall i stället vara anden, den värderande funktionen. Jag upprepar, intellektet och dess logik är inte den värderande funktionen. Det finns ingen logik i sam-vete, kärlek, estetik och moral. Det är bara tyckande! Det är rätt sorts ande.

Villolärarna skulle segra, sade både Jesus och Paulus. Är det en strid vi är indragna i? Mot auktoriteterna. Mot de starka männen. Mot ”eliten”. Är det ”etablissemanget”? Är det ordet exempel på att det slingriga intellektet i trädet är Lögnens Furste?

Nej, nu slutar jag!

Primitiv vetenskap och avancerad vidskepelse

Etiketter

, , , , , , ,

Det är svårt att göra sig förstådd, om man inte talar om jordnära saker. Jag kan berätta, att jag som barn ofta metade aborre. Alla vet då exakt vad jag sysslade med.

fishing-with-moses_big

Moses metar med Aron, som med sina ord ger uttryck för det som ibland kallas gammaltestamentlig kvinnosyn. Vad rör sig i det krokade metvetandet, det under(livs)medvetna, då detta ord används som invektiv?

Men pratar jag om medvetandet, vet jag knappt själv vad jag talar om. Hur skall då någon annan veta?

En uppfattning om medvetande: Uppfatta omgivningen, kommunicera. Fast det klarar ju varje brandvarnare. En avancerad sådan kan t.o.m. ringa brandkåren. Det kallas artificiell intelligens, men är inte alls det vi tänker på, då vi talar om sådant.

Det räcker inte att betrakta omgivningen och reagera, för att vara medveten. Du måste kunna betrakta dig själv! Frågan är om det räcker. 

Återigen, glöm inte Blicken!

På den tid vi uppfattade vår blick som ett andligt organ, som vi sträckte ut och lade på det vi ville betrakta, be-skrevs blicken som en orm. Den satt i Faraos panna. 

image.php

Farao Echnaton, Nefertites make, som dog för 3350 år sedan

Men för att beskriva den betraktare, som kan betrakta sig själv, skapades en annan bild av ormen. Ouroboros, som biter sig själv i svansen. Ja, den växer genom att äta upp sig själv. Bilden från Wikimedia Commons

2000px-ouroboros-simple-svg

Den odödlige i det eviga kretsloppet, med ständig självtillväxt som möjlighet

Enligt Platon var Ouroboros den första levande varelsen. I mytologin står denna orm för evigt liv. Kopplar vi ihop de uppgifterna med medvetandet och det slingriga intellektet i kunskapens träd, så är vi i den filosofi, som handlar om vårt medvetandes eviga liv.

Det är väl just det jag velat framför, myterna och deras symboler hävdar med bestämdhet, att våra förfäder var övertygade om vårt eviga liv. Det är sin tro på själens odödlighet de berättar om i myter och bilder.

Undringar och frågor

Gud dyker upp först senare. När myterna formulerades beskrevs de makter, som uppenbarar sig i vårt inre. Långt senare skrev Paulus: ”Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.” (Rom 7:15).

Är det verkligen jag? Är det inte andra krafter som styr mig? Vad är det fråga om? Och vilka konstiga drömmar jag har! Och varför reagerar jag så här? Och varför bär hen sig åt så där? Jag känner inte igen varken mig eller hen. Här finns det många frågor att grubbla på.

Skilj på felaktig vetenskap och vidskepelse, del 1!

Ur frågorna kan skapas vetenskap. Psykologi och psyko-analys. Forntidens lärde hade en annan världsbild än vi. Vi ser den världsbilden som felaktig, men den byggde logiskt på de observationer de gjorde.

Utifrån den världsbilden formulerade de sin beskrivning av vårt själsliv annorlunda än vad vi gör. De skapade sitt språk. De sade t. ex. att de lade blicken på bordet. De säger vi också! Är det fel?

Vi lägger inget på bordet, eller … Hans blick petade mig i ryggen. Verklighet eller inte så beskriver detta uttryck en begriplig verklighet, som vilken forskare som helst kan ta i sin mun, och fortfarande vara respekterad vetenskaps-man. Vi förstår vad han menar!

Skilj på felaktig vetenskap och vidskepelse, del 2! 

Vi talar fortfarande om himlavalvet. Idag menar vi bilden vi ser, då vi betraktar stjärnhimlen. Men det är den ”ost-kupa”, som Gud ställt över oss, så att Himlahavet inte skall falla ned och dränka oss (1 Mos 1:7). Enligt Bibeln har Gud bestämt, att ”himlen” är ordet för ostkupan!

Det är på den vi skall nålas fast som små stjärnor när vi dör. Hos Gud i Himlen. Eller vad menade Jesus? Hade de glömt bort vad ordet himmel betydde redan på NT’s tid? Eller struntade man i vad ordet egentligen betydde, där-för att man hade en nyare innebörd?

Om tre tusen år undersöks vår kultur av arkeologer och språkforskare. De upptäcker våra ords ursprung och be-tydelser, såsom orden blick och himlavalv. Men kanske de då inte vet, att vi idag sällan tänker på vad vad orden ur-sprungligen och ”egentligen” betyder, eftersom vi gett dem nyare innebörder.

Då kommer de tro, att vi var okunniga och vidskepliga. Det är ju ganska säkert, att vi i deras ögon är okunniga om modern vetenskap. Vissa framsteg bör mänskligheten nog göra de närmaste tre tusen åren. Så i fråga om vår okunnighet, har de nog rätt. Men vidskeplighet? Nja …

Vetenskap bygger på maximal empiri och fantasi ansad och tuktad av maximal logik. Vidskepelse bygger på de empiriska observationer jag råkat göra och fantasi utan nödvändig logisk tuktan.

Maximal empiri, god fantasi och skarp logik kan ge rätt eller fel svar. Slö empiri, fantasi och svag logik ger alltid bara fel svar.

Analys av psyket 1

Om myterna ursprungligen beskrev vårt själsliv utifrån en felaktig världsbild, kan de ändå ha varit vetenskap i lika hög grad som nutidens psykologi och psykoanalys. Det är inte exakt vetenskap, som fysik och kemi med mera, men kan ändå ses som annat än ren vidskepelse.

Jämför med ekonomisk och politisk vetenskap! Jag tror inte sådan vetenskap imponerar lika mycket på oss idag, som spåren av konstnärlighet hos forntida folk. Förutom grottmålningar av stor konstnärlig kraft har arkelogerna hittat musikinstrument. Äldsta flöjten tros vara ca 35.000 år gammal.

Dumburken om hjärnans tillväxt

Ibland tittar jag på TV, vetenskapsprogram och dokumen-tärer. Helt nyligen såg jag några, som kanske även andra av er sett. Våra forskare har funnit, att fysisk aktivitet är väldigt nyttigt för hjärnan.

Det får cellerna i hjärnan att tillväxa. Det trodde man inte förr. Jag minns att jag läst böcker, populärvetenskapliga, där sanningen var, att vi får färre och färre hjärnceller. De dör! Ingen tillväxt av något slag sker!

Elektroencefallografi

Idag skannas och mäts hjärnan med instrument, som ger oss rörliga datorbilder i färg av det som sker i hjärnan. Nu, ja sedan helt nyligen, vet man därför bättre.

Det primitiva 1950-talet

I början av 1950-talet blev jag elektroencefalograferad på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Läkarna skröt för mina föräldrar om sitt nya underverk till apparat. Den upptog ett eget stort rum intill undersökningsrummet, och skrev ut långa breda pappersremsor med hjärnans vågrörelser.

Apparaten var bror till en s.k. elektronhjärna på KTH. Den upptog också ett stort rum. Dåtidens datorer vägde 5-30 ton och var helt underlägsna den Commodore 64, som vi köpte åt våra barn i leksaksbutikerna på 1980-talet.

Tänk så primitiva man var på 1950-talet! Man hade fel om hjärnan! Och ingen 7-åring skulle idag acceptera en sådan usel utrustning. 1950-talets forskare kunde därför inte se annat än det de såg: att hjärnans celler varken växer eller förnyas. De var vidskepliga, eller … var de bara primitiva?

”Varken eller” är nog det rätta svaret.

Motion, intelligens och språk

Men vi ser att hjärnan mår bra av det, så ut och motio-nera! Mer gymnastik i skolan! En av forskarna drog slut-satsen, att vi var intelligentare under stenåldern. Vi är konstruerade för att fungera bäst, då vi är rejält fysiskt aktiva. Då fungerar även hjärnan bäst.

Det skulle kunna förklara varför våra tidiga förfäder ut-vecklade så avancerade språk. Det har jag nämnt förut, mysteriet med de tidiga språkens extremt avancerade grammatik. Det indiska fornspråket sanskrits grammatik överträffar alla andra språks. Som svenskan är sanskrit ett indoeuropeiskt språk. Äldre sådana känner vi bara som teoretiska rekonstruktioner.

En vass grammatik tillåter exakta uttryckssätt, och det vill den skärpte ha. Att han sedan inte har datorer, AK5-or  och inte heller kan bränna sprit, betyder inte att han är primitiv. Han kan ändå prestera avancerade saker med sin hjärna.

Analys av psyket 2

Min tanke är, att våra gamla myter är psykoanalys. De gamla stenåldersfolken satt och grubblade över sig själva. Myterna beskriver de krafter de såg. Namnen på våra tidiga andemakter talar om vad det handlar om.

Kaananéernas gudar Sodom (betyder begär), Satan, Salem (betyder kärlek) och Sedek (betyder rättfärdighet), liksom nordmännens Wothan, Vile och Ve samt Vale (den som talar) ger oss ledtrådar, liksom andra gudar och gud-innor. Det är psykiska faktorer, och de beskrevs kämpa med varandra.

Erich Zehren nämner i sin bok Stjärnornas Testamente, att en text från pyramiderna klagar över Irsu, sin tids kättare. Han hade gjort gudarna till människor! Zehren trodde att Irsu kunde finnas bakom den judiska myten om Moses. Irsu skulle vara Israel och han påstods vara syrier. Rätt håll i alla fall.

Nåväl. Någon på den tiden tolkade gudasagorna som att de handlade om människor.

Analys av politiken

Sedan hände något. Vetenskapen blev politik. Jämför med det som hände Darwins idéer! Rasbiologi och socialdarwi-nism. En materialistisk fysik blev grund för betongkom-munismen. Man upprepade forntiden.

Myternas bilder vantolkades, bokstavstolkades och för-vrängdes. Vi fick gudar och jordiska gudasöner, kungar och faraoner. Personkulten infördes, och den är vi fort-farande inte av med. Den fick vi när ett samhälle med rikedom uppstod.

Då tog girigheten makten över mänskligheten, och den guden finns! Det är ren emperi, och vägrar ateisterna tro på vad vi ser, då är det inte vetenskapen de tror på. Sådan vägran är vidskepelse!

Analysen av medvetandet

Men även om de gamle analyserade psyket och alla dess yttringar, så hade de kvar problemet medvetande. Jag grubblar mycket på Ouroboros, men jag kommer inte så lång.

Biter sig i svansen.

Växer genom självkanibalism.

Betraktar sig själv. Reflektera är ett ord med betydelsen tänka, återspegla.

Förändrar sitt innehåll och sig själv.

Förändringen är viktig. Ur neurologens synvinkel bör nog medvetandet ha att göra med hjärnans tillväxt. Vi skall kanske tro, att vi blir mer medvetna av motion.

Om fysiken (t.ex. hjärnan), som jag spekulerat om förut, är en avspegling av medvetandet, får den troende en ny eller förbättrad hypotes om meningen med tillvaron. Du är här för att medvetandet skall tillväxa. Det kan antas vara uppenbarelsen av det vi kallar Gud, och Han behöver motion. Vår motion.

Pseudo-skepticism

Etiketter

Jag läste om begreppet pseudoskepticism. Googla gärna på ordet! Det är mycket att läsa och fundera på.

Grundidén tycks vara att det finns två sorters troende:

1) De som tror att något finns,

2) De som tror att något inte finns.

”Något” kan vara mycket. Exempel: Gud, hederlighet, ufon och ovedersägliga bevis.

I princip gäller, att ingen av de två sorterna troende vet något, även om båda sidor hävdar att de gör det.

Gruppen 2) kallar sig skeptiker, men en äkta skeptikern måste vara agnostiker, en som inte vet.

Som alla redan vet, får skeptikern inte utan vidare tro något, vare sig 1) positivt eller 2) negativt. Om han tror något, även om det är 2), så är han en troende. Då kan han inte vara skeptiker.

Många känner nog stolthet över att vara äkta skeptiker.

Men i USA finnas tro på aliens i regeringen. Antagligen finns även här någon som tror så, på aliens i Stefan Löfvéns ministär. Om jag intensivt tror, att det är svag-sint, så är jag en pseudoskeptiker.

Jag måste alltså vara agnostiker i frågan, om jag skall vara riktigt skeptisk. Att jag som skeptiker skall tvivla, tycker jag inte räcker. Det är besvärande. Det finns även andra, som tycker att det är knepigt att vara skeptiker.

Jag får nog läsa alla de där artiklarna igen. Har jag inte missförstått något?

Islams och kyrkans fastlåsta begrepp och deras heliga skrifters opersoner

Etiketter

,

En kommentator (inlägget Dropparnas Hav …) tipsade om boken Sann mot sig själv – öppen mot andra, sam-tal om religionsteologi i svenska kyrkan”.

Där läser vi på sid 73: ”… i Koranens Maryam samman-smälter Maria, Jesu moder, med Mirjam, syster till Aron och Mose. I Koranen heter Ibrahims far Azar, medan han i Bibeln heter Tera eller Terach. Mose följeslagare Josua, Nuns son, sammansmälter i Koranen och haditherna med både Jona och Tobit. Bör vi inte reda ut begreppen? Här handlar det ju inte om lärofrågor utan om ursprung-ligen bibliska personer.”

Begreppen? Lärofrågor? Bibliska personer?

Ibrahims/Abrahams fars namn Azar i Koranen låter för mig väldigt likt namnet på Jakobs åttonde son, Aser. I det här inlägget (länken) finns mycket som är viktigt, för att förstå hur jag tänker.

Namnen på Jakobs fyra först födda söner är Jakob, Simon, Levi och Juda. Namnen kan översättas till Jag Ser, Jag Hör, Jag Tänker och Jag Talar. De fyra är alla söner till den skummögda Lea, som jag identifierar som människans själ, d.v.s. intellektet.

Aser är kunskapen. Kunskapens träd var ett aseraträd. Så kallades de heliga träden i antikens tempellundar, de aseraträd, som Jesaja krävde att israelerna skall hugga ned och bränna.

Såsom kunskapens son skall Abraham var lärofader till många. Om vi kallar honom Asers eller Azars son, så säger vi inte vem hans biologiska far var.

”Fader till många folk” är vad Gud säger om patriarken (1 Mos 17:5), då Han ändrar Abrams namn till Abraham. Namnet anspelar enligt not till den bibelversen till de hebreiska orden för ”fader till många”. Det är sådana anspelningar jag hela tiden ser i texterna.

Därför har jag svårt svälja kyrkans påstående om att Terach skulle vara en person. Muslimerna tror jag gör samma fel. Azar är inte heller en person som existerat som far till Ibrahim. Men att kalla Abraham ”Azers son” visar att Koranen innehåller korrekt mytmaterial.

Terach betyder f.ö. vildget, vandrare eller dagdrivare. Han satt i skuggan och grubblade över livets gåtor, i stället för att göra något nyttigt: plöja, bygga, slita och släpa. Slöfocken blev av sådan lathet far till insikten, kunskapen. Den som söker skall finna.

Slöfock är far till Kunskap, som är far till Lärofader. Men farfar, far och son är ett i religionen. De självironiska profeterna kanske inte kände till nutida skoldebatt, att fysisk aktivitet är viktigt för hjärnan.

Nu skall en annan slöfock gå och lägga sig. Återkommer kanske. Det går nog att skriva mer om detta.

 

Primitiva barn och högstående pedofiler

Etiketter

, , , , , , , ,

Att vi idag ofta blir gamla, innebär att vi får chansen att bli visa. Men vi tar sällan chansen. Vi är högfärdiga över våra månfärder och vi talar om forntidens människor som primitiva och okunniga.

Den begränsade kunskapen

Om det sista kan sägas, att kunskapen alltid är begrän-sad. Vi har hört talas om kvantfysik och hundratals andra vetenskapsgrenar. Vi är stolta över vad vi vet och kan. Men vad vet och kan du och jag?

Vi har stora hav av kunskap att segla på. Våra förfäder hade bara en liten sjö.

Men om det var så mycket som en människa klarar av att lära sig, var de lika bildade som vi.

Det fanns universalgenier från forntiden fram till rennäs-sansen. De hade tillräckligt med kunskap för avancerat filosoferande.

Det som krävs, är tillräckligt mycket att lära sig. Isman-nen Ötzis tatueringar visar att akupunktur var känt för 5300 år sedan. Han hade även ett litet apotek med sig. Andra fynd visar på utmärkt hantverk.

Megalitkulturen i Västeuropa visar en stenåldern med märkliga byggnadskunskaper och intresse för astronomi. Grottmålarna var konstnärliga och musikaliska. Man har hittat flöjter i grottor.

Språkets förflackning (degeneration)

En märklig detalj: ju äldre språk, ju mer komlicerad grammatik. Då har man ett språk, som tillåter mycket exakta uttryckssätt. Nutida språk är oerhört förenklade jämfört med t.ex. latin, som i sin tur överträffades av sanskrit.

Tänk om det är så, att vi har en maximal kapacitet för vad vi kan lära oss. Ju mer kunskaper vi får att hålla rätt på, ju primitivare blir språket för att vi skall klara av att bruka det, och ju sämre tänker vi. – Vem skall du rösta på i nästa val? Se rubrikens länk!

Här finns ännu en länk. Det här skrivs det mycket om.

Ytterligare en detalj. Ingenstans har det talats mer om primitiva folk än i Tredje Riket. Lika mycket kanske, men knappast mer. Men vill vi ha exempel på primitivt tänk-ande, är det snarare dit vi skall gå än till forntiden eller till nutida afrikanska bönder.

Den politiska primitivitetsteorin

Det tycks ha funnits ett politiskt krav på att våra tidiga förfäder skulle vara primitiva. Det var länge omöjligt, att motivera rådande världsordning, om inte ”negrerna” var lika primitiva som våra förfäder.

Teorin sade, att primitivitet är ett mentalt tillstånd, som bara långsamt ändras. Européer hade utvecklats längst, och vi hade ett försprång på många tusen år. Detta för-språng gav oss en plikt att härska över andra.

Det var även lätt att se, att vi utvecklats sedan förr, men inte de andra. Vår överlägsenhet skulle därför vara i år-tusenden.

Barn är inte primitiva

Ordet primitiv betecknade alltså en låg utvecklingsnivå! På sådan nivå potttränar barn. De är då primitiva, till skillnad från vuxna pedo­filer, som både torkar och spolar själva.

Resonemanget visar, att vår definition av ordet primitiv är alltför primitiv. Det har jag misstänkt, och nu är det dags att utveckla tanken! Då kan vi resonera så här:

En primitiv apparat fungerar dåligt. Fungerar den bra, är den inte primitiv. Möjligen är den enkel. Primitivitet är hos oss ovilja eller oförmåga att ta till sig kunskap och genom det utvecklas. Det betyder, att människan har upphört att fungera.

Onda och goda attityder

Ovilja och oförmåga att lära (särskilt något nytt) är så vanlig bland vuxna, att det ses som normalt. Men om sådan brist är normal och inte får kallas något annat, vad skall vi då kalla det?

Svaret kan vara dålig attityd! Sådana finns det fler av än oviljan att lära, och förutom en stor mängd dåliga attity-der finns faktiskt även åtskilliga goda sådana.

Vi får då en utvecklingsstege från dåliga till goda. Även den stegen låter oss tala om låg och hög utvecklings-nivå. Men nu står pedofiler och sociopater långt ner och är därför primitiv, medan det nyfikna och positiva barnet står högt upp och är väl utvecklat.

Nu har vi vänt upp och ned på det primitivitetsbegrepp, som bärs upp av vår kunskapshögfärd. Om attityderna nyfikenhet och upptäckarglädje har värde, kan en glad stenåldersman vara mindre primitiv än en sur professor.

Summan av detta blir, att vår stenålder mycket väl kan ha utvecklat ett avanserat filosofiskt tänkande. Om det fanns språk, tillräckligt med kunskaper, förundran och god vilja, så skapades kanske något, som genomlevt årtusenden av politiskt vanvett och förvrängningar.

Dropparnas Hav, plural förvirring om Guds singularitet samt Hans personlighetsproblem

Etiketter

, , , , , , ,

Arvet från ”forn hednisk tid”

Som ni förstått misstänker jag, att ”Dropparnas Hav” skulle ha varit den gudsbild, som var spridd i slutet av förhistorisk tid. Det skulle kunna förklara några av de tidigaste partierna i Genesis (Första Mosebok).

Gudsnamnet Elohim betyder bokstavligen ”gudarna”. Det har varit ett problem, då formen pluralis majestatis inte skall finnas i hebreiskan. Så lärde jag mig, när jag började läsa kommentarer till 1917 års Bibel. Nu vill somliga tolka det som sådant.

We are not amused

Men i denna länk heter det på sidan 146, spalt 2:

”(2) Majestic or royal ‘we’, namely the employment of plural rather than singular 1st person forms by a single speaker. Originally used by monarchs or high ranking individuals in socially-stratified cultures, this usage has not taken root in Hebrew. In Biblical Hebrew it does not exist at all.

Som ni ser är det en ”fin” akademisk länk.

I kungligt språk hette det: ”Vi Gustaf, konung av Guds nåde …”. Brittiska drottningen Viktoria blev berömd för sin kommentar: We are not amused.”

Lite på sidan om. Att en sådan Gud, som beskrivs i NT, i någon uppenbarelseform (t.ex. som Jesus Kristus) skulle använda sig av sådant språkbruk, är ett påstående, som sannolikt skulle be-svaras med: ”We are not amused!”

Guden Pluralis

Men kanske Dropparnas Hav (länk till annan text om havet) ger en lika god förklaring. Gud troddes vara ett hav av droppar, som kallar sig ”vi”.

Nu är inte bara Elohim pluralis. Sebaot betyder härskaror. Herren Sebaot tolkas som Härskarornas Gud, vilket mekaniskt tolkas som generalfältmarskalk av auktoritetsdyrkare. Men utläs Elohim som Otalighetens Gud, och vi har Gud beskriven som dropparnas sammanrunna helhet.

Adonai, som också används som namn på Gud, är pluralis av Herre. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Det var kort tid efter att Han hade skapat himlarna. Även det ordet är i pluralis!

Inga astronomiska himlar

Bilder i ord av sju himlar har vi. Men det är en hierarkisk himla-ordning med ursprung i Sumerien och kaldeisk astronomi. Där fick den motivera den hierkiska samhällsordning, som växte fram med högkulturerna. Dessa himlar är nog inte äldre än så.

Antalet kan bygga på de sju (utöver fixstjärnorna) observerbara himlakropparna Månen, Solen, Venus Mars, Jupiter, Saturnus och Merkurius. Men himlen var ju ett hav (av medvetande) och identiskt med Himmelsguden!

I begynnelsen skapade Gud himlarna. Det bör innebära att Havet av medvetande skapade andra hav av medvetande. ”Gud står i gudaförsamlingen, i gudarnas krets håller han dom” (Ps 82:1). Jämför med Johannesevangeliet. Jesus sade: Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?” (Joh 10:34).

Skapade Gud gudar i begynnelsen? Hur stor är en droppe? Är den av rätt ämne (d.v.s. från Havet), så kanske det räcker. Vi är små pyttegudar.

”Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!” Guds ord?

Om Jesus har rätt (Joh 10:34), så handlar allt om människan och hennes skapelse. Kreationisternas tro, att skapelseberättelsen handlar om den materiella världens är fel. Allt är liknelser för att beskriva människan och människans tillvaro.

Att döda en människa är som att döda en hel värld, har Koran-tolkare skrivit på nätet. Även jag tolkar texter helt olika mot vad andra gör. De andra (IS) kanske har rätt, de som tolkar: ”Bunt ihop dom och slå ihjäl dom!” I så fall är det de som kommer till Paradiset, inte jag.

Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kun-skap om gott och ont” (1 Mos 3:22). Skall vi verkligen tro på Gud, när Han säger så? Många människor tycks ju helt dumma, och är inte alls lika de ”oss” som Gud talar om.

Dårskapen är din hustru, förnuftet är bara en piga

Betydligt senare uppenbarar sig ”Herrens ängel” för patriarken Abrahams bihustru Hagar. Han har ju som många andra i GT två hustrur. Den allegoriska tolkningen är ju att de två är den grubblande själen och den värderande anden. Vi kan även kalla dem den smarta och den visa, eller intellektet och samvetet, eller logiken och kärleken, eller förnuft och dårskap (Paulus ord).

Den andra (Sara) är huvudgemålen och den första, Hagar (för-ståndet) är bihustru. Fast det där har jag skrivit om förut. Till-baka till mötet mellan gudaängeln och Hagar. 

Bibeltexten kallar där ängeln ”Herren”, och med ordenBeer Lachaj Roi” kallas han även ”Den Levande som ser mig”. Hagar kallar ängeln Gud (1 Mos 16:7-14).

Ängladyrkan? 

Sådant här har förbryllat exegeterna, och det blir inte lättare i fortsättningen. Vår Herre uppenbarar sig i form av tre (3) män (1 Mos 18) i ett bibelstycke, där texten växlar mellan ental och flertal i pronomen och andra ord, som alla betecknar Gud: du, din, ni, era, er, dem, han, jag, Herren, männen och mig.

Sedan går männen mot Sodom (1 Mos 19), medan Gud står kvar och talar med Abraham. Men i början tycks det ordna sig. Det är bara två av männen når Sodom. De kallas nu änglar. Logiken tror sig begripa. Fast Abrahams bror Lot faller på knä för de båda. Ängladyrkare?

En Gud med personlighetsproblem

Men säg den glädje som varar. De två räddar Lot och hans familj ut ur stan. Men omnämns de med pronominet ”han”? ”Han säger …” (1 Mos 19:7)! Och Lot säger Herre och du till dem.

Personlighetsklyvning? Vi har en Gud med personlighetsproblem. Javisst! Och människan är Hans avbild. Äntligen en förklaring till våra psykiska problem och varför vi behöver själavård.

Det heliga ordet ”bara”

Och vi får en förklaring av en trosbekännelse: ”Hör Israel! Din Gud är en!” Uttolkare älskar att lägga till ordet bara, för många det viktigaste av alla ord: ”Gud är bara en! Gud är bara! Sådan tur att Han har mig, som kan uttolka Honom rätt!”

Men med ”en” avses helheten. Det är Havet som är Den Högste! Inte dropparna, eller speciellt en av dem. Uttolkaren! Profeten! Påven! Kalifen! De är alla fel ”en”!

Vi får även en hypotes om egyptisk och indisk polyteism. Den var inte en äldre ”primitiv” religionsform ur vilken monoteismen utvecklades. Den var ett försök att beskriva helhetens envishet att uppenbara sig överallt och på alla möjliga sätt.

GT’s profeter valde ett annat sätt att beskriva saken. Men i början hade de problem, och det är det vi ser i Genesis plurala förvirring om Guds singularitet.

 

En annan blogg att läsa

Etiketter

,

Jag skrev en kommentar på denna blogg. Den bloggen är värd att bläddra i och läsa. Min kommentar till senaste inlägget och dess video ser ut så här:

Anton Niklas Sundberg var Sveriges meste ärkebiskopHan var motståndare till riksdagsreformen 1865 och rösträtt. Han var av Oskar II intensivt ombedd att bli statsminister. Han var populär och kul: “Där gick tåget åt helvete, och jag som skulle med.”

Jag grubblade ett tag på att lägga ned tid på att ta reda på varför han motsatte sig rösträtt. Hur argumenterade en sådan svensk på den tiden? Vad var han rädd för? Tölpvälde? Hade han som själasörjare kommit i kontakt med tankar och beteenden, som skrämde honom? Trumpväljare redan artonhundrakallt?

Kanske någon annan vet?” 

https://maxkern.com var alltså länken. Skall vi diskutera sådana här saker, kan det ju vara bra  att veta vad ”vi” sade för 116-160 år sedan, då tågen började gå, landet industrialiserades, elektri-fierades och alla barn skulle gå i skola.

 

Döden?

Etiketter

, , , ,

Syner

AB har haft en artikelserie om döden. Det är tretton kapitel, intervjuer med läkare, präst, ateist och många andra. En professorn i palliativ medicin (slutskedet) har observerat, att många människor i då har syner. Den observationen är han inte ensam om.

Helvetet

Jag har själv talat med döende. En såg Helvetet. Det var välförtjänt. Ändå oroade det mig. Jag grubblar ännu på det. 

Religiös tro mot vetenskapens teori

De döende ser döda anhöriga. Sedan tidigare vet vi att syner med anhöriga är vanligast hos icke religiösa. Tro-ende kristna ser ofta änglar eller Jesus. Anhängare av andra religioner har sina syner, olika gudar och gudin-nor. Det kan tolkas som att synerna är hallucinationer, att de skapas av våra hjärnor ur våra minnen och idéer.

Vetenskapens teori mot filosofins spekulation

De enda troende, som kan värja sig mot den kritiken, är Dalai Lamas tibetanska buddister. Enligt deras världs-bild finns ingen annan verklighet, än den som finns i medvetandet. Allt är drömmar! Materien och allt annat. Eller tvärtom, inget är drömmar.

Verkligheten är det som medvetandet skapar i sig. I den skapelsen ingår hjärnan, en sorts dator, som medvetan-det gjort åt sig av sina drömmar om materia.

Fast det där medvetandet är väldigt stort, mycket större än den lilla del av det som kallar sig förnuftet eller Jag. Psykoanalytiker talar om det undermetvetna, men även om de är imponerade av dess omfång, kan de ha svårt att svälja tibetanska buddisters religionsfilosofiska med-vetande, som är av kosmologiska proportioner.

Medvetandets ”inbillningar” kallas dessutom skapelser och verklighet. Filosofin skapar därmed en motsägelse jämförbar med fysikens förklaringar av ljuset.

Hur kan ljuset vara både vågor och partiklar? Hur kan materien vara både illusion och verklighet? Moderna matematiker, fysiker och kosmologer kallar materien för matematiska abstraktioner. Är sådana verkliga?

Filosofiskt spekulerande religioner

Buddism och även hinduism räknar med det där havet av medvetande, som vi är droppar av. Det som skapas av detta hav, som skapat oss droppar, är lika verkligt som vi.

Och det vi droppar själva skapar är verkligt och ingår i verklighetens helhet. Denna världsbild finns i rötterna till våra västerländska religioner, men har idag försvunnit ur dem.

Den kan spåras i Bibeln och Koranen. I Nya Testamentet är ordet för havet det grekiska pléroma, vilket på svenska översätts till fullheten. Jag har skrivit en del om Havet, bland annat detta.

Den här världsbilden är omöjlig både att bevisa och att bestrida. Den skapades, för att utan våra vetenskapliga kunskaper förklara världens existens.

De som skapade den var förmodligen sin tids genier, intellekt helt jämbördiga med vår tids främsta. De skapade något, som inte logiskt kan vederläggas.

Världen finns i medvetandet, men finns den även utan-för? Finns det något ”utanför”? Bevisa din åsikt, om du har någon! Kan du inget bevisa, får du väl som jag tro på det du vill.

Dropparna i Havet

Väljer du att tro på det kosmologiska pléroma? Då har du en Gud, som du är en del av. Då blir särskilt texter ur Johannesevangeliet begripliga. Det är alltid en fördel att begripa vad man tror på. Jag tror inte, att det är särskilt många som gör det.

Vi kan tro, att det är den beskrivna världsbilden som döljer sig i följande text: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” (Joh 17:21). Jämför med annan text i evangeliet (Joh 10:38, 14:10f,20, 15:2-7, 17:21-23).

Om Jesus har denna världsbild – vi är droppar i Fader Havet – hävdar han uppenbart mycket tydligt, att han är Gud. Och att du också är det, om du vill!

Om Himmel och Helvete inte existerar, så skapar du den Himmel eller det Helvete åt dig, som du tycker att du förtjänar. Därför skall du hålla dig väl med ditt samvete. Han kan vara en verkligt elak djävul.

I varje fall de två sista meningarna är garanterat sanna. Om du – eventuellt mot bättre vetande – tror på alltihop, och därigenom får stödjande argument för att hålla dig väl med ditt samvete, kommer du att må bättre än om du inte tror på någonting.