Etiketter

, , ,


Jerikos storlek

Jag fick en kommentar med uppgifter om vad som står i Bibeln, se föregående inlägg. Den svarade jag på. Nu har jag gått igenom svenska och engelska Wikipedia och annat, för att kunna komplettera svaret.

Josua ödelade Jeriko omkring år 1300 f.Kr. Innanför de inre murarna var Jeriko sex (6) hektar stor. Där kan ha bott 600 personer. Det fanns yttre murar, och mellan de yttre och inre kan ha bott ytterligare några hundratal. Runt 1 000 innevånare, eller låt oss ta i med hela 2000! Undrar hur många av dem, som var stridsdugliga män?

Påpekanden

Dagens Israel har 20 770 km², Småland har 29 400 km². Stockholm hade 5 000 innevånare på Gustav Vasas tid. Det krävs ekonomi för att stora städer skall växa fram.

Om avsaknaden av bevis som bevis

Enligt arkeologer tros det förlovande landet som helhet ha haft ca 100 000 innevånare. Jag har sett på bibeltrogna sajter, att man där tror på större siffror. Bara då kan Bibelns siffror stämma. En sajt, som dock inte tog upp befolkningssiffror, menar att avsaknaden av arkeologiska bevis gällande raserandet av Jerikos murar i sig är bevis för händelsen.

Men en stor stad kräver en stor landsbygd för sin försörj-ning. Antalet städer, som Josua på Guds befallning ödelägger och vars kungar han slaktar, var stort. När han gör en paus görs en uppräkning. Förutom kungarna öster om Jordan, där någon av dem hade två städer, fanns det trettioen kungar väster om floden (Jos 12). 

Det är en fruktansvärd massa arkeologiska bevis, som måste saknas, för att bevisa de folkmängderna! Arkeo-logerna tror på 100 000 innevånare i det där landet när Josua kom med sina israeler. 

La Grande Armée

Skall vi tro på Bibeln, var israelerna något fler. Deras armé mönstrade 601 730 man (4 Mos 26:51). Det antalet skulle få vara med och dela på bytet. Bland dessa fanns exempelvis Benjamins ättlingar, som uppgick till 45 600 man och Manasses släkter 52 700 man.

Utöver de 601 730 fanns prästätten leviternas män, där mönstrades 23 000 man. Leviterna fick inget byte, prästerna skulle försörjas på annat sätt. Summa en armé på 624 730 man.

Napoleons Grande Armée uppgick 1812 till 667 000 man. Som ni märker är statistiken i Bibeln överlägsen den napoleonska i detaljer.

Josuas armé borde ha varit vigd åt förintelse

Nu var det bara 40 000 stridsrustade män, som Josua förde fram mot Jeriko (Jos 4:13). Det var väl därför som diverse mirakel var nödvändiga för att han skulle kunna erövra staden. Ett mirakel var att Jordanfloden torkade ut, så att armen kunde marschera över torrskodd (Jos 4). Men det räckte ju inte. Det väldiga Jerikos väldiga murar var ju ointagliga. Men de föll av sju dagars hornblåsande.

Därefter skulle den mindre staden Aj erövras (Jos 7). Josuas spioner meddelade, att hela hären inte behövdes. Staden var så liten jämfört med Jeriko. Bara 3 000 man skickades därför dit. Men de jagades bort av ajiterna, som dödade 36 israeliter och skrämde vettet ur Josua.

Orsak till nederlaget var att Jeriko var ”vigd åt förintelse”, alla skulle dödas och allt förintas. Inget byte fick tas! Men Akan av Juda stam hade syndat. Han hade tagit byte, en dyr mantel samt guld och silver och gömt i sitt tält.

Sedan hela Israel stenat Akan, hans söner, döttrar, oxar, får och allt han ägde, så kunde Josua med 30 000 man slå ihjäl hela befolkningen i Aj. Det 12 000 män och kvinnor (Jos 8:25). Josua hängde även upp Ajs kung på en påle. 

Nästan fler städer än innevånare

En stad som inte förstördes utan bara förslavades var Givon. Den var större än Aj (Jos 10:2). Aj och Givon hade alltså tillsammans minst 25% av landets av arkeologer uppskattade befolkning. Men det var ju trettio andra städer, förutom Jeriko och städer som nämns i kapitel 13. De verkar också varit många. Någon annan får räkna.

Men det blir värre! Två kapitel (Jos 14, 15) räknar upp de städer som tilldelades Juda stam. Det var mer än 120! Sedan fördelas resten på övriga elva stammar i Israel. Jösses! Någon annan får räkna! Jag påstår inte att det fanns fler städer än innevånare, men …

Matematik är bevis, om den är dålig

Den bibliska historien påstås vara trovärdig, därför att judarna i den ofta beskriver sig själva väldigt negativt.  I påhitterier skulle de tvärtom ha beskrivit sig själva som genier och felfria.

Beviset att texten är sann är alltså att israelernas armé var världshistoriens odugligaste och judarna katastrofer i ämnet matematik: Aj kan knappast ha haft mer än några hundra innevånare.

Det påstås ibland att Einstein i skolan skulle ha varit dålig i matte. Han var jude. Nä, så dålig kan han inte ha varit. Jag tvivlar hellre på GT än jag tror att Einstein var dum i huvudet. Fast vi kanske helt har missat vad berättelsen egentligen handlar om.

Vad handlar det egentligen om?

Vi har en litterär stil som kallas satir. Man kan då skriva på ett sätt, som vettiga människor förstår och uppskattar, trots att man ljuger och skarvar. Det är som om Michael Moore skulle hylla Donald Trump.

Ingen tror en sekund att det är en hyllning, och Michael själv utgår från att ingen kan vara så dum, att de tar hans hyllning på allvar. Orimligheter och överdrifter är av-sedda att väcka skratt och peka på det Moore vill kritisera hos Trump.

Är det något sådant bakom dessa texters orimligheter? Det är därför jag vill närma mig texterna med respekt. Jag vill inte att en forntida Michael Moore skall vända sig i sin grav, tänka på mig och utbrista: ”Jag hade fel om människorna, somliga är så dumma!”