Etiketter

, , , ,


En intressant kvinna

Här har jag en länk till en intressant kvinna, Dihya. Araberna kallade henne Kahina, ett föraktfullt öknamn med betydelsen sierskornas prästinna. Om jag förstår det rätt, har ordet p.g.a. henne fått betydelsen drottning.

Hon tillhörde berberna, Nordafrikas ursprungsbefolkning. Hon levde på sent 600-tal. Även svenska Eurovisions-Loreen och franske Fotbolls-Zidane är berber. Sådan var också Monica av Hippo, helgon och mor till Augustinus (354-430 e.Kr.), den viktigaste av de västerländska kyrko-fäderna.

Kahina Dihya

Statue_of_Dyhia_in_Khenchela_(Algeria)

Det var drygt 1300 år sedan Kahina levde. Hon hade två egna barn. Om de inte dog, utan fick egna barn, två var, och dessa i sin tur … o.s.v., hade hon 100 år senare 16 barnbarns barnbarn, om vi räknar 25 år mellan generationerna.

Nu efter drygt 13 sekler skulle hon ha ca 10 billiarder avkommor, mer än millionen gånger fler än vad det finns människor på Jorden. Fast folk dör och gifter sig med kusiner. Sådant orsakar släktförluster, så siffran torde bara vara ett antal millioner. Men chansen för alla nu levande berber att vara släkt med Kahina är faktiskt inte obetydlig.

Släktingar

220px-Zinedine_Zidane_2008200px-Loreen_By_Daniel_Åhs_Karlsson

Av samma matematiska skäl bör de flesta svenskar vara ättlingar till svea-kungen Bröt-Anund, och det är vi med alla hans trälinnor (första halvan av 600-talet). Och vi alla bör även vara ättlingar till alla fäder, som på den tiden av någon orsak hängdes i ett träd i Gamla Uppsala.

Drottning, prästinna och general

Dihya ledde under en tid försvarskampen i Nordafrika mot Islam och araberna. Trots det står hon idag staty i staden Khenchela i Algeriet. En obeslöjad kvinna! Googlar vi på henne blir det mest franska och arabiska sidor som kommer fram. Här är lite på engelska.

Efter att ha försökt läsa vad jag kan på nätet, är det bara att konstatera, att de flesta uppgifter om henne motsägs. Den ene historikern säger si och den andre så. Jag försöker förstå och hitta förklaringar.

Jag gissar, att hon hade högt anseende. Jag gissar, att sedan hon stupat, spred segrarna ut, att hon hade uppmanat sina söner att konvertera till Islam. Det gällde att få berberna att omvända sig. Av politiska orsaker blev hon därför postumt förlåten av araberna och minnet av henne fick vårdas av hennes folk.

Dihya var antingen kristen, jude (konverterad) eller medlem av en äldre magi- och spådomsreligion. Vissa säger att hon var jude, men en judisk källa anger henne som ett troll och en judeförföljare. Berberna tycks på hennes tid ha allierat sig med Östrom, det kristna Bysans, och några eller flera berber-stammar var kristna.

Kyrkofadern Augustinus föddes, var biskop och dog i grannstäder till Khenchela. Sammantaget verkar påståendet, att hon var kristen vara bäst underbyggt. Jude blev tidigt ett invektiv att kränka de förtryckta med. Det duger väl som förklaring till att hon kallades judisk.

Judiska berber fanns nog bara på kejsarkultens tid, då judar var undantagna från skyldigheten att dyrka Roms kejsare som Gud.

Dihya styrde några år över det Nordafrika, som under antiken blev känt som ett tillhåll för kristna heresier (kätterier). Före de arabiska erövrarna var berberna dominerande där, så det bör ha varit berber, som upprörde vissa kyrkofäder. Heresierna fortsatte berberna med under muslimerna, och har p.g.a. detta råkat illa ut.

Kätterierna tycks ofta ha gällt frågan, om man är fullvärdig muslim och t.o.m. får vara Kalif utan att vara arab. När berber konverterade till Islam, blev de därför ofta väldigt rättrogna, för att från det hållet kunna angripa Islams teologiska rasism.

Berberna anslöt sig efter Dihya ett tag till kahrijiterna, som varken var sunni eller shia. Al-Qaida bestrider anklagelser om att vara lika hemskt rättrogna som dessa, trots att de likt kahrijiterna anklagar alla andra muslimer för att vara kafirer (kaffrer). Det är ett samlingsord för alla nedsättande arabiska invektiv för otrogna, som t.ex. ”kristna” och ”hedniska negrer”. Idag är berberna sunni.

Berberna är en förtryckt minoritet och har problem att få tala sitt språk och ge sina barn berberiska namn. De kan ha svårt att erkännas som berber. Därför råder det oenighet hur många de egentligen är. Själva anger de sig vara 25 % av Algeriets befolkning. Regeringen säger mindre än 20 %. Lika motsägande är det i övriga Nordafrika. Berbernas antal anges därför till mellan 20 och 60 millioner.

Även uppgifterna om Dihyas krigföring är motsägande. Arabisk beskrivning av den motsvarar beskrivningen av vandalernas framfart i området något tidigare. Det är segrarnas beskrivning. Fast någon annan finns inte. Jo, det finns tvivel också.

Berberna

Berberna har ett mer europeiskt utseende än araberna. Teorier om deras europeiska ursprung växlar därför med teorier om européernas ursprung i Afrika. Homo sapiens  kommer ju från Afrika och istidens hav var kanske 150 meter lägre än dagens. Så mycket vatten var bundet i de stora glaciärerna. Under istiden var det därför lättare än idag att ta sig över till Europa.

Grundaste stället i Gibraltar Sund är idag 286 meter djupt. Sundet är mellan 14 och 44 km brett! I en källa hittade jag siffran 13 kilometer.

När mänskligheten först skaffade sig båtar vet vi inte. Trä överlever högst ca 6.000 år. Men aboriginernas koloniseringen av Australien visar, att båtar av sjö-dugligt slag förekom redan för 50.000 år sedan. Trots istidens lägre havsnivåer var aboriginerna då tvungna, att ta sig över 160(!) kilometer öppet hav.

Västeuropa och Nordafrika var kanske en kulturellt sammanhängande enhet i 50.000 år innan araberna kom. Det finns spår av 10.000 år gammal neolitkultur i Nordafrika, som arkeologer vill knyta till berberna. Men det är förhistoria, om vilken vi föga vet.