Etiketter

, , , ,


Reklamtaktik bland fritidsteologer

Paulus förbjöd alltså de sina, att skrämma bort på läran nyfikna judar och hedningar. Det kunde man göra med brott mot Mose Lag och brott mot förnuftet. Exempel på sådana brott var predikande kvinnor och tungomålstal.

Paulus rådde sina försäljare att vara smidiga, när de krängde sin nya lära på en konkurrensutsatt marknad. Liknelsen är inte bara en liknelse, den berättar något om P och hur han lärt sig hantera folk. Lärda fariséer bland dåtidens judar skulle försörja sig på ett hantverk och ha teologin som fritidssysselsättning.

Det var hårt på den gamla goda tiden

Paulus var inte bara utbildad under den framstående laglärde farisén Gamaliel. Han var även tältmakare och givetvis säljare av sina produkter. Bland fariséerna ansågs det att laglärdom utan hantverksarbete leder till fåfänglighet och synd. Den mest kände av fariséerna från vår tideräknings början, Hillel, försörjde sig som vedhuggare!

Spåren av den teologiske rövaren

Efter Paulus död klippte någon eller några isär de röda trådarna, redigerade och lade till. Den lärde Paulus texter förvanskades, och kvar blev en text som villar bort situationen, som förbjuder kvinnan att tala i församlingen. Den detaljen i försäljningschefens påbjudna smidighet mot icke-kristna judar gjordes till dogm. Redigerar-en(-na) brukar gå under beteckningen Pseudo-paulus.

Pseudo-Paulus bristande bildning omöjliggjorde ett bra jobb. Äkte Paulus brev påminner därför om en porslinsbutik, där en tjur vandrat omkring. Spåren består av kross och dynga. De syns och luktar!

Rövarens efterföljare

Bedragarna genomdrev att religion skulle löna sig (1 Tim 6:5f, 2 Kor 11:20)! Fariséernas nästan gammellutheranska fruktan för ett lättvindigt liv i fåfänglighet och synd blev därför tidigt ovanlig bland Paulus efterföljare, och har fortsatt att vara det. Vi kan titta på biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst i Limburg. Renove-ring av hans ämbetsbostad skulle få kosta € 5.500.000. Då det till slut tycks bli € 40.000.000, har påven suspenderat honom.

Bischof_Franz-Peter_Tebartz-van_Elst

Lyxbadrum och privat kapell med ädelstenar visar att de fiender, som Paulus kämpade mot i församlingarna, tog över kyrkan. Det händelseförloppet förutsåg både Jesus och Paulus (Luk 17:1-2 samt 2 Kor och Gal). ”Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet” (2 Kor 11:20).

En domstol har funnit, att biskopen i Limburg under ed ljugit om en annan sak. Han tog inte budgetflyg till biståndsprojekt för kastlösa i Indien! Googla på hans namn, så får ni läsa och se mycket! Sluta tro på hans föregångares helighet och förbindelser med Den Helige Ande! De var likadana, men sämre utbildade.

Åter till Första Brevet till Korinth. Bristerna visas genom stilbrott, okunnighet, ologiskheter och motsägelser. Ett exempel är då den redigerade texten först säger, att försäljare Paulus anpassar sig efter andra (1 Kor 10:23ff), och sedan växlar till ett krav att andra skall lyda honom (Kor 11:2ff)!

Paulus var före Janne Josefsson som granskare av köttfärs

Vi behöver känna till dåtidens ICA-handlare och lite om kött-färsen i deras köptempel, för att förstå detta Bibelstycke. Nittio procent (90 %) av köttmarknaden kontrollerades av templen. Till dessa kom folk med offerdjur, som alla religioners gudar skulle ha för att bli mätta. Judar och hedningar måste offra djur i alla möjliga sammanhang, för få gudarnas välvilja.

Sedan prästerna offrat och styckat djuren hamnade köttet i templens köttbodar och såldes. På så sätt blev templen och prästerna rika. Då kejsaren var en gud, fick även han och hans präster del av kakan. Janne Josefsson hade avlivats tillsammans med Paulus, om han varit med på den tiden.

Enligt alla teologier åt gudarna upp köttet, och genom naturliga processer införlivades det med deras kroppar. Det var alltså gudarnas kött och blod man köpte, tillredde och åt. Genom naturliga processer hamnade gudarnas krafter runt den ätande människans höfter, ”Kärleksgudinnans Ringar.”

Jesusdieten innebar svältkost för gudarna

Tuggandet på Kristi lekamen och drickandet av Hans blod var alltså normalt enligt alla dåtida läror!

Men den kristna transubstationsläran väckte anstöt. Det anstöt-liga var att man sade, att lite bröd och vin räckte! Om folk gjorde på det viset, skulle ICA-handlarna, … öh … jag menar givetvis prästerna, snart vara ruinerade.

Och gudarnas vrede skulle väckas, då de inte fick någon mat. Därför var det farligt, att vara kristen, men ganska bra, om man var fattig och inte hade råd med de offer, som höll igång den politiskt-teologiska statsapparaten. Religion, politik och pengar. Köp kött åt gudarna, eller lämna ditt eget på Colosseum!

Viagra på Nya Testamentets tid

En av de gudar som riskerade få svälta i ett kristet Rom hette Priapos. Romarna använde hans kött i stället för Viagra. Först offrade man ett djur till honom, och sedan köpte man tillbaka köttet, för att äta det och uppfyllas av hans ande.

150px-EAM_-_Priapus_of_Ephesus

200px-Pompeya_erótica6

Ett par bilder av Priapos kan säkert förklara fasan de allra mest fromma kände, då de tänkte på den ande vars kraft de kunde fyllas av.

Det här var ett stort problem i den tidiga kyrkan. Får kristna äta kött, som offrats till avgudar? Om det är författarna till Nya Testamentet inte överens.

Apostlagärningarna och Uppenbarelseboken förbjuder sådant ätande (Apg 15:28, 21:25, Upp 2:14,20). Paulus tillåter, men anpassar sig alltid till andra. Tar någon anstöt, äter han inte. Hans tanke tycks hela tiden vara att inte skrämma bort folk. Han vill tala med dem först, och leda dem rätt.

Hednisk kristendom

Paulus anser att den ovan beskrivna tron innebär ett erkännande av att det finns avgudar, och att de har makt att göra Guds skapelse oren. Men avgudarna finns inte! Det är bara att äta och tacka Gud för maten (1 Kor 8:4, 10:30)! Mose Lags regler om rent och orent (kött, hedningar, djur, dagar och annat) förkastas.

Det här kan förklara Paulus ständiga varningar för avgudadyrkan. Tro på orenhet, vitt spridd bland senare tiders fromma kristna, är enligt honom avgudatro. Gamla Testamentet berättar om judar, som motvilligt lämnar äldre hedendom med barnoffer (Jer 32:35 m.fl.) och tveksamt följer sina profeter. Jesus gör anspråk på att fullborda något (Lagen).

Det är således en principiell ståndpunkt, som Paulus fastslår, och som uppenbarligen utgår från Jesu ord. Orenhetsbegreppet, som så starkt styrt kyrkan, är tro på avgudar. Kvinnan orenhet är en idé, som inte är tillåten! Göteborgs biskopar har varit avgudarnas präster långt in på 1900-talet.

Politisk korrekthet är inte kristendom

Den förståelse, som kyrkan tolerant visar Islam, väcker idag anstöt. Tron på grisens orenhet och halalslakt är, som påvisats härovan, också avguderi. Den svenska opinionen är i detta fall mer kristen än kyrkan, åtminstone om den kristna läran skall vara en filosofi och inte en lära om politisk korrekthet.

Kyrkans problem är alltså att den likt Islam väcker anstöt med avgudatro eller åtminstone med undfallenhet mot sådan. Vi måste ha en filosofi, som vägleder oss! Den vi bör ha, skall förneka orenhetsbegreppet. Det har använts och används ännu på människor. Orent kön och oren ras är vanligast. Men även att stämpla dem, som inte accepterar tro på orenhet, som själva orena är vanligt.

Vilken tro är tillåten?

Den judiske översteprästen fick inte gå in i en ”hednings” hus utan att efteråt rena sig. Det var ett uppror mot detta vi såg för 2000 år sedan. Skall vi definitivt ta avstånd från detta politiskt inkorrekta beteende? Är det tillåtet för mig, att i detta fall vara troende? Är det bara de med annan tro, som måste respekteras?

De idéer som får motivera traditionell bokstavstolkning av Mose Lag är inget ur GT, utan det har Ragn-Sells sugit upp från Roms kloaker under de krogar, där Gollum spyr, när han inte letar efter Petrus härskarring. Bokstavstolkning är inte föreskriven i Bibeln! Följande bild kommer givetvis från Tyskland.

index

Lite demonlära

Det är inte lätt att navigera sig igenom Paulus och Pseudo-Paulus. Man måste hänga fast i de logiska röda trådarna. Gör man det, blir övergången mellan (1 Kor 10:23-33) och fort-sättningen chockartad. Plötsligt gäller Mose Lags regler! Kapitel elva inleds med en antifeministisk predikan! Pseudo-Paulus predikar att mannen är en avglans av Herren, medan kvinnan är en avglans av mannen. Läs själva!

Tionde versen klargör, att det är änglar, som förkunnar detta budskap. En mycket stor egendomlighet är de noter vi har till den versen både i 1917 års översättning och i vår nya Bibel. Där påpekas, att det är Herrens änglar, som talat så illa om kvinnorna (1917). I den nya används orden ”heliga makter” om de änglarna.

Varför måste det påpekas, att ordet ”änglar” avser sådana? Jo därför att den rätte Paulus (inte Pseudo-Paulus) sällan talar om Herrens änglar. Paulus änglar har oftare ett litet anlag till svans än vita fjädrar (1 Kor 6:3, Kol 2:18)! De är lite vampyraktiga och tyr sig till en annan herre än Gud Fader. 

Se på versen efter Pseudo-Paulus predikan, där han nedvärderar kvinnorna: ”Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull (1 Kor 11:10, Bibel 2000).” I Bibel 1917 står: ”Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en ‘makt’, för änglarnas skull.” Svårbegripligt? Njae …

Det som egentligen står, är ord av Paulus, som den obildade Pseudo-Paulus miss-förstod. En riktig tolkning bör lyda: Därför måste kvinnan på huvudet bära sin kristna tros ängel (som krona) – för demonernas skull.”

Översättarnas galenskaper 

Noter och förklaringar till Bibel 2000/NT81 berättar att ordet ”tecken” avser en slöja, och det trots att ordet egentligen blev rätt översatt 1917. Makt avser en ängel av hög rang, det står i ordförklaringarna! Läs själva, om ni har en Bibel och inte tror mig! Denna gång är det för ovanlighetens skull en lite heligare ängel.

Det är alltså inget snällt angrepp den äkte Paulus riktar mot sina kvinnohatiska teologiska fiender. De tjänar demonerna! Det bud-skapet missade de att redigera bort ur Paulus brev (1 Kor). Det är kvar, det gäller bara att förstå det.

Tro inte att det är slut med detta! Det finns mer i texten, som stöder ovanstående slutsatser. Jag återkommer med exempel på Paulus för Pseudo-Paulus förborgade lärdom.