Definitioner och förklaringar

Hamartia betyder ”missa målet”.

Gud förbjöd inte Adam och Eva äta av kunskapens frukt! Gud påpekade de goda konsekvenserna: Den gamla människan dör och den nya föds. Det hände Paulus (Rom 6:4, Ef 4:22 m.fl.). Det är hans budskap: ”Tugga i er kunskapen!” I Paulus fall hette frukten ”Evangeliet”.

Jag upprepar! Hamartia är ett ord vi behöver suga och tugga på.

Att träffa målet

Vi har en ond person. Med ont uppsåt utför denne framgångsrikt en ondskefull handling. Han har då inte missat sitt mål. Tvärtom, han har uppnått sitt mål! Han har ”träffat med sin ondskas pil”! Han har inte syndat!

Svenska ordet synd betyder också missa målet

Den onde knuffar ner någon på spåret framför tåget. Offret räddas eller räddar sig. Den onde har ”missat sitt mål”, att göra det onda. Om han är svensk säger den onde: ”Det var synd”. Det är egendomligt, att han använder ordet ”synd” i betydelsen ”missat målet”.

Vi kan idag säga: ”Det var synd att du kom försent.” Om målet var att komma i tid, används ordet ”synd” i den betydelse, som Aristoteles gav ordet hamartia för 2350 år sedan. Ordet saknar här moralisk dimension, synd saknar här ondska.

Något blev fel utan avsikt, utan uppsåt, i strid med planerna.

Sanningsministeriet

Det här är kanske något för etymologer och språkforskare. Ett orwellskt sanningsministerium har ändrat ordens betydelse både i grekiskan och svenskan. Vi skulle övertygas om att vi är onda och därför mindervärdiga.

I skam skulle vi sedan acceptera att bli nedtryckta under ”de falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra oss till slavar.” (Gal 2:4 m.fl.). Paulus varnar i förtvivlan för dessa villolärare, som tog över kyrkan.

Satans tjänare

Paulus pekar ut de onda som falska apostlar. Han kallar dem Satans tjänare (2 Kor 11:14+15). Kyrkan har efter Paulus definierat synd som en andlig orenhet med moralisk dimension. För kyrkan är synden ond! Men orenheten kan tvättas bort i en ritual med blod. Det luktar sadducéisk-judisk teologi.

Ursprungligen var det riktigt blod från offerdjur i Jerusalems tempel. Praktiken kring denna teologi väckte vrede hos Jesus. Saduccéerna skapade stora kostnader för de troende. Djuroffren blev inkomstbringande för de sadducéiska prästerna.

NT berättar hur Jesus i templet tillgrep våld mot dessa sina fiender. De skulle sedan ropa: ”Korsfäst!”

”Du din smutsiga hund! Du smutsiga svin!”

Orenheten synd kan i kristen teologi vidlåda tankar, ord och handlingar, som skapats av människor. Det Gud har skapat kan dock aldrig vara orent. I kristendomen, till skillnad från i judendomen och i Islam, är därför svinet ätbart. I de senare religionerna har Gud skapat orenhet och ondska. Och svinet är liksom hunden exempel på det, och orden svin och hund används som invektiv.

Observera dock att idén om en av Gud skapad orenhet ofta godtagits av kristna i samband med rasistiska idéer kring slaveri. Det strider mot Paulus ord. Endast människan själv, individen, kan göra sig oren. Jesus förklarar att det görs med onda ord och onda handlingar (Matt 15:11, 18-20, Mark 7:15, 18, 20, 23).

Ondska

Oren ande, som omtalas här och där, är ond vilja (Mark 1:23, 3:30, 5:2, 7:25, Luk 4:33). Då möter vi det onda, som enligt GT skall utrotas i oss (5 Mos 13:5). Den onda viljan känner vi väl. Det är en njutning vi upplever, när vi släpper loss den i handling. Sadism räknas som ett sexuellt begär.

Sådan ond vilja går inte att tvätta bort med ritualer. Det är vi alla medvetna om. När sadducéerna ville ha något tvättbart att ta betalt för, måste de skapa sin vidskepelse om orenhet. Dess existens bestred Paulus ingalunda ensam (Rom 14:14, 1 Tim 4:4, Tit 1:15, Apg 10:28, Mark 7:18f, Matt 15:10-12).

Dogmer med och utan logik

Noterna till dessa bibelverser säger att kyrkan är helt medveten om denna kristna dogm: Gud har inte skapat något orent! Ändå ingår tvätteriet med blod i kyrkans lära. Ologiskheten förklaras vara ett kristet mysterium. Då glider man i resonemanget mellan betydelserna hos det teologiska begreppet mystik (= något djupt) och det vardagliga begreppet mystik (= något obegripligt).

Att glida på ordens betydelser är förbjudet i logiken! Men mysterium tolkas även som hemlighet. Hemlighet? Fler betydelser? Mer att glida på?

Exempel på mystik

Jag har nämnt den kristne mystikern Johannes av Korset och hans Bestigning av berget Karmel. Det var inte obegripligt: Ät kunskapens frukt! Inse att du haft fel! Kämpa med Gud! Ångra dig! Segra i nederlaget mot Honom, som du gör till ditt samvete! Underkasta dig samvetet! Bli dess slav!

Det är djupa, men begripliga tankar. Logiska. Och Paulus gjorde allt, för att de inte skulle vara några hemligheter. Allt skulle lyftas fram i ljuset, så alla skulle se. Alla skall se både sanningen och ondskan (Ef 5:8-13). De mysko hemligheterna är bedrägerier!

Den gamla människan dör och du föds på nytt, som Paulus (och Jakob/Israel). Du väljer att gå i rätt riktning tills nästa gång du äter av frukten, och på nytt inser, att du haft fel! Livets väg upp mot Sanningen är en smal serpentinväg. Mystiken är inte obegriplig! Den är inget mysterium!

Livets mening

Men dödssynden vrede och det onda finns ju även hos Gud (2 Mos 32:12,14 m.fl.). Samvetet, Guds röst, hatar oss, då vi föraktar Honom (4 Mos 14:11). Så måste det vara, då Han är Havet och vi är dess vågor. Eller är vi droppar i dess dimmor? Vi är samma vatten, samma ande.

Och livets mening är att äta kunskapens frukt, inse sina fel, kokas och destilleras av samvetets eld, och bli allt ädlare droppar i Havet.

Nu inser vi också hur mycket lögner de väldiga apostlarna, som tog över kyrkan, fantiserade ihop om Eva och kvinnan. Den kristna arvsynden finns inte! Den har aldrig funnits. Den negativa kvinnosynen i de abrahamitiska religionerna är sadducéisk.

Det är de senaste två tusen årens mest reaktionära judendomen, som i det fallet genomsyrar kyrkorna och Islam. Det är en juden-dom värre än de ultraortodoxa judarnas värsta ultrahöger. Kanske kan islamofobi då vara en god antisemitism.

Eftersom sadducéerna är utdöda, är det bara islamister, ultra-ortodoxa judar och vissa kristna vi kan ge oss på. Ut med er!