Etiketter

,


Exe-getter

WordPress ger oss nördiga användare förslag på bloggar att titta på. ”Teolog i norr” uppges vara ”följd av webbplats du har gillat”.

Jodå, prästen från Skellefteå är läsbar. Efter ett antal inlägg fann jag ”Min tro och kyrkans tro” (5 maj 2013). Där skrev han om jungfrufödseln och om Äb Wejryds åsikt i den frågan.

Med anledning av det ville jag ställa frågor till denne präst, Per Parbring. Han har visst en vän, den bräkande exe-geten Stig, som visst beskrivit Per som nörd, vilket för mig skapar en vi-känsla. Jag är ju också djurvän och borstar loppor ur en löpsk och vildsint exege-tik.

Stigs blogg verkar också läsbar. Egentligen kan jag rikta mina frågor till honom också. Kanske kan de få dem båda att gå – om inte på vattnet, så åtminstone i taket. ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken!”

Frågan

Har du någon beskrivning av din tro och din Bibel-tolkning? Är den esoterisk eller exoterisk, påstått svår- eller lättillgänglig. Det kallas även ”för de invigda” eller ”populärt”. Får jag ge ett frågan förklarande exempel?

http://www.biblicum.se/tidskriften-2/aldre-nummer-av-tidskriften/biblicum-1976/19761-vad-menas-med-uttrycket-enfodd/

Monogenäs, som det stavas i Biblicums artikel, översätts enfödd.

Enligt artikeln bör ”ende födde” heta monogennätos. Monogenäs betyder född av en enda. Artikelförfattaren får inte ihop det, men sitter fast i tolkningen ”den ende födde”. Jag har ett annat förslag.

Den enfödde i NT har en enda moder, men vikingaguden Heimdall i Eddan, han hade nio! Antagligen var de andar, som grammati-kaliskt är femininum i semitiska språk.

Andens feminina väsen dyker upp även i andra språk. Vi säger ”född av Sångens Ande”. ”Tekniskt sett” är det samma sak som att vara besatt av henne.

Att vara besatt av Legion är detsamma som att vara demonernas barn. Dödssyndernas centurioner och deras kohorter är kvinnor och den onda människans mödrar.

Men Gud, eller skall vi säga Den Heliga Ande, Himmelens Drott-ning, är en nitälskande (svartsjuk) Gud. Den andra personen i treenigheten tolererar inga rivaler. Du kan inte vara född både av Kärlekens och Hatets andar!

Esoteristen ser en allegori i berättelsen om Maria. Den handlar alltså inte om fysiska människor!

Människan söker Gud och ”känner” den Heliga Ande. I den obe-fläckade avelsen blir Hon – Anden – gravid och föder en son, en som är monogenäs.

Och Paulus ropar, att alla som är födda av Helig Ande är Guds söner. Och alla är monogenäs!

I GT används det fornegyptiska ordet moses, som betyder av-komma. Ra + moses = Ramses. Ordet moses (= avkomma, inte son) tillät kvinnliga faraoner.

Adam betyder människa och är gramatikaliskt maskulinum. Om människan Antje ”känt” Anden, kan denna ha blivit gravid och fött en moses, som både är ett med sin far (= Antje) och mono-genäs. Fast det senare är nog ganska omöjligt att vara helt och fullt.

Jag bloggar om sådana här tolkningsproblem sedan november 2013. I det första inlägget tog jag upp ett annat problem, som även sticker upp huvudet i Predikaren. Nu undrar jag om du roas eller oroas av sådana här tankar.

Elaine Pagels

Hon skrev om kyrkofäder, som upprördes av att ”gnostiker” kunde delta i gudstjänsterna och erkänna både jungfrufödsel och allt annat. Det var ju inga problem, bortsett från att de hemska heretikerna ansåg kyrkofäderna vara idioter.

En liknande åsikt hade Paulus om sina motståndare, de oandliga, som inte kunde tolka andligt. Vad talar han om egentligen? 

Numera definieras gnosticism som en uppsättning idéer, i stället för en idé om en tolkningsmetod. Även Pagels försöker finna en sådan uppsättning. Men före henne mötte jag åsikten, att ordet gnosticism användes som soptunna för allt som ogillades.

För den late teologen var hortologi gnosticism.

Den fråga som borde intressera kyrkan, är om denna tolkning skulle kunna vara en möjlig väg tillbaka till den. Jag tänker på alla som bara vägrar att tro på det exoteriska sättet och vräker hån över lärorna. Det är bara att söka på nätet.