Etiketter

,


Tio Guds Bud

Om man googlar ”tio Guds bud” hamnar man först i Wikipedia. Där får man reda på att budorden finns på tre ställen i Mose-böckerna. Man får också reda på att de är svåra att åtskilja och därmed också att räkna, varför judisk tolkningstradition och olika kristna sådana inte är överens om vilka de är.

Judarna tycks ha delat upp andra budet i två: otillbörlig tillbedjan och svärjande. Det kristna uttrycket ”missbruka Herrens namn” förefaller mig vara en bra sammanfattning. Lutheraner och kato-liker anser att girighet förbjuds av två bud (nr 9 och 10), medan judar och reformerta anser att det är ett bud. Tudelningen är svår att förklara för ungdomar, tycker svenska konfirmandpräster och skollärare.

Egentligen är det därför bara nio bud. Men läser vi hela kapitlet (2 Mos 20), där buden räknas upp första gången, så hittar vi följande: Och om du vill göra ett altare av sten åt mig, skall du inte bygga det av huggen sten, ty om du bearbetar stenen med mejsel, vanhelgar du den. Stig inte upp till mitt altare på trapp-steg, så att ditt kön blottas vid altaret.”

Det där med en lära mejslad i sten

I Bibeln står, att buden som ristades i sten var tio. De där två meningarna skall alltså vara ett bud. Det tycks gälla stenen, som bär Guds budskap. Budet måste gälla hur vi skall hantera och bruka sådana stenar. Sten heter petra (πέτρα) på grekiska. ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka …” (Matt 16:18). Här talar Jesus allegoriskt!

Om budet handlar om hur vi skall undvika petrifierad lära och kyrka, torde det vara nödvändigt och logiskt. Dessutom uppstår genast misstankar om varför ett av de tio buden försvunnit, och det redan i gammaltestamentlig tid (Hes 40:42). ”Det där vill vi inte begripa!”, sade prästerskapet. För kristet sådant gäller dock Chefens ord, att ordet sten skall tolkas allegoriskt! Ordervägran medför avsked!

Motsatsen, bokstavstolkning, gör varje kyrka och synagoga till en oren plats. Det finns få sådana i världen med stenaltare, som inte är både huggna och slipade. De är putsade och fina. Och det är alltid minst ett trappsteg upp till altarringen.

Padova,_altare_del_santo,_ante_1920

För mig är detta ett av de mest uppenbara exemplen på när text skall tolkas allegoriskt. Altaret är en tankebyggnad, vår teologi. Mejseln är vårt skarpa intellekt, som formar orden, innan de sätts samman till heliga dogmer i form av altare eller stentavlor. Och trappor är hierarkier.

Sådana altare skulle Jesus riva ned. Bokstavsslavars tidiga miss-tolkningar av hans ord skapade anklagelsen att han ville riva ned templet (Mark 14:58). Jag har redan förut angett sådana bibel-ord (Matt 16:9, Luk 18:34), där Jesus/texten klagar på, att inte ens lärjungarna begrep vad han sade.

Kyrkan är ju en hierarkisk tankebyggnad, där förgyllda teologer kliver upp och visar det de bör skämmas för att visa, sin högfärd och sina ambitioner. I berättelsen om Noa är det samma sak, som gubben skall skämmas för att visa (1 Mos 9:23). Jag har skrivit om det i ”Noa och hans ark, tredje plankan”.

En parentetisk tanke rinner upp: Vilka spår kan en förkunnare lämna efter sig bland samtida skribenter, om ingen av ”de lärde och förnuftige” begrep vad han sade och därmed kunde skriva om det? Kanske en fråga för Roger Viklund.

Bibelns förbud mot sharia

Det är alltså uppenbart att Gud varken gillar teologi eller hierarki. Det är det som Paulus tjatar om, när han angriper Mose Lags 631 bud, som de tio bara ses som en sammanfattning av. Sådant där paragraferi är förbjudet (Gal 5:4)! Det handlar om det osyrade brödet mot det syrade (jästa).

Såningsmannen Jesus sprider budskapet, som blir till bröd, som han delade ut. Ju fler som äter, desto mer blir det över åt andra. ”Brödet” sprids vidare, då de bofinkar som pickat i sig det flyger hem till boet och spyr upp det. Men när brödet jäst från tio bud till 631, då är det inte bra (Religiös mat jfr även detta inlägg).

Jäst bröd = uppsvullen teologi. Det osyrade brödet hör till guds-tjänsten. Det syrade (jästa) brödet är ett brott mot Andra Budet i den judiska traditionen – det mot otillbörlig tillbedjan. Du skall inte missbruka … Vad säger egentligen Bibeln med dessa ord om sig själv?

Jag tycker det här blev en ganska bra utläggning. Visst vill ni tro på det här, även ni ateister? Observera hur den tolkningsnyckel jag använder hela tiden får bibeltexter att bli logiska och passa ihop!