Etiketter

, , ,


Titta åter på Kretas minoiska ormbärerska! Tänk nu på henne som Moder Jord, Jordens gudinna!

411946.501

Kreta004-2

Men glöm jordklotet! Det är materien, det som vi tar i, som är Moder Jord. Ibland kan vi plöja i henne, och levande växter kan spira ur henne.

Det är inte bara åkerjorden, det är all materia, som det kan hända saker i och med. Den som kan förändras, komma i rörelse, den som på kan fyllas med liv i ordets vidaste betydelse.

Namnet ”Moder Jord” är en omöjlighet i hebreiskan.

Ordet ”jord” är ju grammatikaliskt maskulinum i det språket. Hebréer skulle ha kunnat tro på en jordgud, Fader Jord. Nu trodde de i stället på sin Himmelske Fader. Andra folk trodde på Himladrottningen, Astarte, Ishtar och allt vad hon hette.

Asera var i äldre (från kanaanéerna övertagen) judisk myt hustru till Gud Fader. När himladrottningen försvann ur judarnas tro, flyttades Fader Jord upp i himlen. Marken, det är jorden, materien.

”Deras gud är en bergsgud” (1 Kung 20:23). Sinai Berg, berget Horeb (2 Mos 3:1), där marken sägs vara helig, bergen Tabor och Hermon (se noten till Matt 17:1). Judarnas Gud stod från början med fötterna i jorden, och reste sig för att kunna avla barn med Himlens gudinna. Det visste alla på den tiden.

Människan är av jord. Adam är Guds (och Himlens) son! Det står i Lukas-evangeliet, ”Jesu släkttavla” (Luk 3:23-38). Vi ser hur det hebreiska språket och judarnas patriarkala kultur omformulerade läran. I stället för kvinnan Asa-Sara med två ormar får vi bilden av mannen Moses (namnet betyder Sonen på forn-egyptiska), med en stav, som förvandlades till en orm, då den kastades på marken (2 Mos 4:2-4).

Jerusalems tempel var en mer fullständig bild. Jeru (ett mycket forntida verb: bygga med sten, mura) + Salem (kärlekens gud hos kanaanéerna) = Byggd åt Kärleken. Jag skrev förut om de skruvade pelarna utanför templets ingång och vad deras namn Jakin och Boas (1 Kung 7:21) betyder. Det är pojknamn (1 Mos 46:10, 2 Mos 6:15 m.fl.)!

Förslaget till namn på ormkvinnan, Asa-sara, stöds av engelska Wikipedias ”Snake Goddess”. Läs under ”Interpretations”, där orden ”kanske” och ”möjlig tolkning” och skapandet av möjliga logiska sammanhang, ger oss anledning tro, att vi hittat rätt.

Asa-Saras ormar blev de två seraferna vid Guds tron. Men seraferna blev också människans själ och ande. Vi är ju en avbild av Gud. Då Asa-Sara bytte kön fick hon namnet Adam. Och ormarna, pojkarna, blev flickor och hans hustrur! Gå gärna in på bibeln.se och använd sökfunktionen! Då kan du kolla hänvisningarna.

Enligt gammal judisk myt utanför Gamla Testamentet hade Adam en hustru före Eva. I Bibel 2000 nämns bara hennes namn, Lilit (Job 18:15, Jes 34:14). Läs artikeln på Wikipedia!

Ormen i kunskapens träd var Jakin, han som bygger tankebyggnader, upprättar dem. Jakin betyder den som upprättar, ställer upp. Förståndet är den grönskande vandringsstav (4 Mos 17:8), som Moses bror Aron kastade på marken framför Farao, och som då förvandlades till en orm och slukade de faraoniska prästernas likadana ormar (2 Mos 7:12).

Bibelns språk är här allegoriskt, liknelser. Men med dessa kunskaper upphör det att vara mirakelberättelser. Det blir poesi och som sådan är det trovärdigt.

Strid mellan människors intellekt liknas vid kamp mellan ormar: ”Du slingrar dig! Svara på frågan!” Vi använder fortfarande detta bildspråk! Det var en egyptisk giftsnok farao hade i pannan. Idag vore sådana ord invektiv mot makthavare. Men denna orm, Jakin, är den grubblande och kämpande själen, vars vapen är logiken.

Åter till Adam. Han hade alltså två hustrur. Den andra, Eva, skulle då vara den seraf, som pelaren Boas representerade. ”I honom styrka” betyder namnet. Livskraften, viljan, begäret, förmågan, ja allt det som vi upplever som jaget, trots att det inte visar upp något av den logik, som vi förknippar med intellektet. Eva är anden.

Människans ande plockar kunskapens frukter, men det är den grubblande själen (det kamplystna intellektet) som har odlat dem. Det som sedan påstås är att anden Eva delar med sig till Adam, som äter. Då får vi ett problem.

Påverkas materien/jorden/kroppen av att den och dess ande tuggar i sig själens frukter? Finns det oren föda? Adolf Hitlers intellekt odlade idéer, som serverades mellan pärmarna i boken ”Mein Kampf”. Om du äter, kan du då uppfyllas av oren ande? Kan vi bli smittade om något orent flyger i dig? Och vem är då du? Kroppen, själen, anden, ett par av dem eller helheten?

Det här liknar något vi talat om förut, i samband med feminismen i Bibeln. Men de diskussionerna är utvidgningar. Vi skall ägna oss åt tesen, att berättelsen om Adam och Eva är en berättelse om kroppen och dess ande.

Vi kan i varje fall vara överens, om att berättelsen rör religionen. En religiös urkund kan handla om filosofi, djupa problem, själ och ande, varandet, mål och mening, stora frågor, sorg och lidande, kärlek och förlåtelse, värderingar och samvete. Det är sådant som är svårt, och kallas därför esoterism.

De bokstavstrogna, exoteriska, fundamentalistiska uttolkarna av urkunden häv-dar, att texterna handlar om könet, grisar, spetälska och/eller ritualhandlingar. Men även mirakler och tvivelaktig politisk historia ingår i exoterikernas centrala läror.

En helig exoteriker är en präst, som bl.a. kan allt om kvinnors menstruation, flytningar, orenhet, drifter, mindervärdighet och synd. Han behöver dock inte veta något om skillnaden mellan själ och ande.

Han ogillar att somliga flummar bort sig i esoteriska frågor, och han framför med kraft sina konkreta ämnen som det centrala i all tro:” Ät inte fläsk! Kvinna, tig! Kvinna, lyd! Inget sex!”

Detta håller ateisterna med honom om! Även de är starkt fientliga till esoteris-men, som de finner vag, flummig och verklighetsfrämmande (det senare innebär att den inte är värdenihilistisk). Dock medger de, att den inte är lika omoralisk som exoterismen och dess ofta blodtörstiga Gud i GT.

Följer du länkarna, märker du, att värdenihilism (emotivism) är filosofiskt svårt och riskerar att slunga dig in i en skrämmande idévärld. Förmodligen svårt misstolkad blev den en viktig del av både nazismen och stalinismen.

I kampen mellan troende och ateister är därför exoterismen, samt mer eller mindre omedvetna föreställningar om värdenihilismen viktiga, för att skapa anklagelser och invektiv mot varandra.

Det är nog så, att kyrkan måste överge exoterismen. I vårt nuvarande samhälle kan man visserligen vidhålla sådan tro. Det fungerar utmärkt i USA. Men den är ju pinsam. Dårarnas Kyrka! Välutbildade präster får allt svårare, att försvara den. Och den blir politisk ute på den extrema högerkanten. Den diskrediterar kyrkorna och skapar vrede.

Jag skall fortsätta med människan och hens kvinnor, själen och anden. De beskrivs i flera av de bibliska berättelserna. Det är inte bara Adam, som hade två hustrur. Det är mycket i Första Mosebok, som faller på plats logiskt, om vi gör denna allegoriska tolkning av den.