Etiketter

, ,


Föregående inlägg blev ganska långt. Sånt skrämmer bort läsare. Jag tar del ur det, lägger till lite och sätter provocerande en troligen felaktig rubrik. Någon blir kanske intresserad. Först ett påpekande.

Tidiga antiken saknade internet, Google och Wikipedia. Även lärda kunde ha svårt få tag på information. Länge hade bara kungar bibliotek. Att kritisera ”de gamle” för deras bristande kunskaper är väldigt lätt för oss.

Att då peka finger åt gamla texter gör dig löjlig. Fast än värre är tron, att texterna är Guds ofelbara ord. 

Till saken

Judar och araber påstår sig härstamma från Abraham! Judarna sägs vara ättlingar till sonen Isak och araberna till sonen Ismael.

Abraham kom från Ur i södra Mesopotamien, varifrån hans far utvandrade med sin familj ca 2000 år f.Kr. (Wikipedia). Ungefär vid den tiden erövrade amoriterna området. Amoriter kallas amoreer i vår Bibel. Det står där, att Abrahams far Terach tog sin familj och gav sig av från Ur i Kaldéen (1 Mos 11:31)!

Kaldéen fick namn av kaldéerna, ett semitiskt folk som från väster trängde in i södra Mesopotamien efter 11:e århundradet f.Kr. Något Kaldéen fanns inte på Abrahams tid. Först skulle amoriter/amoreer, elamiter och andra slåss om att skapa Babylonien. Sedan kom kaldéerna.

Abrahams familj var inte kaldéer! De bör ha varit sumerer, ett folk utan känd släktskap med något annat. Deras språk var ett isolatspråk lika släktlöst som sitt folk. På det enda sättet liknar det baskiskan. 

Abrahams familj var i stället sumerer. De flydde kanske undan amoreerna?

Citat hämtat från Wikipedia: Amoriterna (amoréerna) omnämns i Bibeln som ett folk som levde i Kanaan innan israeliterna anlände.”

De senare, Abrahams ättlingar skulle enligt Herren Guds befallning fördriva en mängd främmande folk (bland andra amoreerna) från Kanaan (5 Mos 20:17 m.fl.).

Fördrivna gav de sig av till Ur och jagade iväg Abraham, så att han kunde bli stamfader till de judar, som jagade bort amoreerna från Kanaan. Kronologin går ju uppen-barligen inte ihop. 

Mer rimligt är att amoreerna drevs bort av kanaanéerna, som av någon anledning talade hebreiska! Kanaanéerna var dock hedningar. De dyrkade Molok och andra gudar.

Den här röran är trots alla fel och brister mycket intressant. Låt bli att tro på varenda ”bokstav” i Moseböckerna! Låt även bli att förneka! Studera och upptäck! Forensisk arkeologi då du gräver i texterna ger så småningom resultat.

Jag tror att kanaanéernas religion utvecklades, och blev judendomen. Kanaanéerna blev judar, och de hittade på Abraham. Han är en litterär figur, som berättar att barnoffren till Molok upphörde. Abraham offrade inte sonen Isak.

I föregående inlägg letade jag efter en Jesus, som kanske är mycket mer intressant, än den figur, som uppträder i evangelierna. Många tycker att den senare verkar lika påhittad, som jag tror att sumerern Abraham är. Men båda beskriver kanske en verklighet. Vad som hände och händer. En utveckling.