Etiketter

, , , , , ,


Turkarna

I Första Mosebok gör författaren ett fortfarande modernt fel (1 Mos 11:31). Skall det vara Guds ord, är det väl Han som gjort fel. Att det är modernt visar jag med ett fel liknande det i Bibeln. Moderna exemplet gäller jultomten.

Kristen förebild till jultomten är grekiske biskopen sankt Nikolaus av Myra. Helgonet levde åren ca 280 – 343. Myra ligger i landskapet Lykien i Anatolien (= Mindre Asien).

Kartorna är hämtade från Wikipedia. Den nedre visar det som idag heter Turkiet. Den övre de turkiska folkens och språkens nuvarande utbredning. Dåvarande utbredning (ca år 300) var en annan.

Enligt Wikipedia anlände flera turkfolk till Västasien, alltså Anatolien först runt år 1000. Turkiet fick en turktalande majoritet först under eller efter medeltiden.

Armenier, georgier, kurder, greker och andra reducerades. År 300 fanns inga turkar i Anatolien och det fanns inget Turkiet! Trots det framfördes nyligen ”upplysningen”, att jultomten var turk!

Åtskilliga har reagerat (t.ex. här, i det fallet så kraftigt att han måste upprepa sig mer detaljerat) och påpekat felet. Men som sagt, självaste Gud har i sitt heliga Ord gjort samma misstag.

Kaldéen

I GT står: ”Terach tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj, hustrun till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldeen för att utvandra till Kanaan” (1 Mos 11:31).

Denna utvandring från Kaldeen skall ha skett senast ca 1700 – 1800 f.Kr. En del anger ca 2000 f.Kr.

Men kaldéerna var semitiska stammar som invandrade till södra Mesopotamien – området kring Ur – omkring år 1000 f.Kr. Kaldéen fanns alltså inte förrän 700 – 1000 år efter Abrahams utvandring från Ur.

Kaldéerna kom från områden i väst, som enligt Bibeln utsattes för en invasion av israeler, som ca år 1300 f.Kr. lämnade Egypten med Guds uppdrag att fördriva de gamla folken från det förlovade landet.

Engelska Wikipedia har observerat det här problemet, och antyder tvekan om kaldéiska Ur och sumeriska Ur var samma stad. Men det blir väl inte bättre för det?

Sumer och Kanaan

Abraham måste helt enkelt ha kommit från sumeriska Ur. Han var sumerier. Sådana var inte semiter. Om han är stamfar till judar och araber är inga av dem semiter! Så något är galet både i Bibeln och Koranen.

Enligt GT dyrkade familjen ”andra gudar” i Ur (Jos 24:2). Men Abraham kom så småningom till kanaanéernas prästkonung Melkisedek i (Jeru)Salem och konverterade till den kanaanéiska tron.

Melkisedek lovprisas i både GT och NT som Herrens sanne präst. Jesus liknas vid honom! (Heb 5:6).

Men hos kanaanéerna dyrkades Molok! Det var väl han som sade ”Låten barnen komma till mig!”

Det är inte bara Bibeln som redogör för hur det budet tolkades av kanaanéerna (3 Mos 20:2-5, Jer 32:35 m.fl.). Även hedniska romerska källor upprördes över hur upp-lysta och bildade människor kunde offra sina egna barn i eld till Molok.

Då talade romarna om kartagerna, som var en gren av det kanaanéiska folket. De hade tagit med sig Molok från Fenicien, när de koloniserade Medelhavet västerut och byggde Karthago.

Efter konverteringen tog i alla fall Abraham lydigt med sig sonen Isak till Moria Berg för att ge honom som eldsoffer till Herren Gud. Fast något kom emellan …

Synkretism

Jag tror att Gud var hedning ganska länge. Det var nog vid den här tiden Han blev lite kristligare. Han hette faktiskt Molok, men den där Melkisedek bytte namn på honom. Enligt Bengt Anderberg hade Abraham med sig namnet Shadajj från Mesopotamien.

Det här kristnandet verkar kunna vara intressant. Jag håller på, men det tar nog ett bra tag att skriva om det. Det går ganska långsamt för mig nu.