Etiketter

, , , , ,


Daytrading

Nyligen fick jag höra om en ny datorbaserad hobby i min närhet:daytrading. Köpa aktier på nätet, glo på dator-skärmens börskurvor, sälja när aktien stigit, leta annan lämplig aktie, köpa, glo och vänta, sälja, leta, köpa, glo, sälja, leta, köpa, glo …

Hur vet man då, att en aktie skall gå upp? Eller gå ned? Och inte gå åt motsatt håll? Daytrading är att man i princip köper och säljer samma dag. Det handlar om extremt kortsiktiga placeringar.

Långsiktiga placeringar grundas på analys av företag, ägarstruktur, organisation, produkter, behov och mode, marknad, teknik, företagsledning, råvarutillgång, arbets-kraftstillgång, växelkursutveckling, räntor, politik, tullar, miljö och lagar, konjunktur och allt annat relevant. Det är svårt, nästan omöjligt.

Det måste vara mycket avancerad analys bakom en långsiktig placering. Bankerna tar därför bra betalt av dig, om du vill placera dina pengar i en aktivt förvaltad aktiefond. Tidningar och TV rapporterar dock gång på gång, att bankerna oftast misslyckas med dessa fonder. Du får inget annat än betala gigantiska bonusar och därtill enorma fallskärmar till de största misslyckarna.

Men vilken analys finns bakom kortsiktiga placeringar? Bakom placeringar på timmar eller minuter gjorda av en daytrader?

Teknisk analys

Jo, man har något som kallas teknisk analys. Det finns kurser på YouTube och här. Och så en tredje länk. Där berättas om candle-sticks, stearinljus. De kallas så. Det ser ut som om de har raka vekar i bägge ändar. Bilden nedan snodd från tradingportalen.com, länken i mitten ovan. Läs den gärna! Bilden är tydligare där.

images-4
Candlesticks ställs efter tidslinjen i ett diagram och anger vad som hänt med priset på en aktie under fem minuter, en timme, en dag, eller under vilken vald tidsperiod som helst. Man ”slänger” alltså ut sådana stickor över datorns skärm. Utifrån det mönster de bildar, drar man slutsatser om de framtida aktiekurserna. En fjärde länk i ämnet.

Jag hittade 41 sidor med länkar på Google. Innehåll på de sidor jag sett skiljer sig inte mycket. Tradingportalen.com berättar att idén kommer från 1700-talets japanska ris-handlare. En Charles Dow utvecklade candlestickteorierna i slutet av 1800-talet. Charles Dow skapade med Edward Davis Jones ”Wall Street Journal” och Dow Jones index.

Det är väl för sådana här teoretiska arbeten Riksbanken kan ge pris till Alfred Nobels minne. Enligt Dows teori är aktiers pris och deras förändringar det enda viktiga. Du kanske vill skylla ändringarna på högre makter, men då har du fel! Teorin hävdar nämligen, att de enbart beror på  lägre makter, på girighet och rädsla.

Girighet är en av dödssynderna, en av Helvetets makter. Om den långsiktiga aktiemarknaden är allt för svår att analysera, vilket den oftast tycks vara, styrs även den av girighet och rädsla.

Teologisk analys (grekisk)

Rädsla = Fruktan (Deimos) är bror till Skräck (Phobos). Deras föräldrar är Ares och Afrodite (= Mars och Venus i romersk mytologi). Ares är krigets och det besinningslösa våldets gud. Afrodite är den sensuella (lystna) kärlekens och fruktbarhetens (tillväxtens) gudinna. Begär efter till-växt!

Myten har rätt! Begäret efter mitt aktiekontos tillväxt skapar rädsla, att inte hinna köpa före kursuppgång och rädsla, att inte hinna sälja före kursnedgång. Lystnad, begär, girighet är Afrodites och kärlekens mörka sida.

Andens seraf (= lysande orm, änglaväsen) har huvud och svans. Huvudet är kärlek och svansen begär. Och svansen står mot jorden och huvudet når mot himlen. Seraferna har jag skrivit om förut. På fler ställen än det.

Vi har trillat ur aktiemarknaden och hamnat i religionens mytologi. Eller är vi någon annanstans? Enligt modernt synsätt är girighet och rädsla psykiska fenomen. Då är det annan analys än teknisk och teologisk, som vi skall ägna oss åt.

Psykoanalys.

Marie-Louise von Franz (1915-1998) var under många år en nära medarbetare till Carl Gustav Jung, den svåraste konkurrenten till Sigmund Freud i rollen som psykologins storpappa.

Jungs anhängare brukar kallas jungianer och ägnar sig åt människans djupa och dunkla sidor och deras funktioner. Freudianerna ägnar sig i stället åt psykologin bakom vårt bruk av våra fram- och baksidor.

De två grupperna är dock överens om att vårt bruk av de där sidorna kan vara mycket sjukt.

M-L von Franz skrev mycket, bland annat ”On Divination and Sychronicity” eller ”Wissen aus der Tiefe: Über Orakel und Synchronizität”. I svensk översättning heter boken ”Om synkronicitet och spådomskonst”.

Spådomskonst tycks vi ägna oss mycket mer åt än vad vi tror. Det handlar om vårt sätt att tänka. Det är ofta fel, det är alltid väldigt krångligt, och jungianer hör dessutom till de svårtolkade tänkarna.

Divination är ordet då orakel, siare och spåmän utröner gudarnas vilja. Jag läser i Franz bok: ”Divination i olika former har förekommit i alla primitiva civilisationer, men så småningom tyckte man sig ha vuxit ifrån det, den religiösa kopplingen försvann och divinationen förvisades till magins och mörkrets domäner.”

Så konstaterar hon, att all spådomskonst och divination förutsätter, att det finns synkronistiska samband.

Synkronicitet är inte orsak och verkan efter en tidslinje. Begreppet gäller händelser, som brukar inträffa samtidigt utan något kausalt samband.

Om vasen går sönder kommer pappa att krocka och hunden bli sjuk

För att inte bara skriva av henne, letar jag i minnet efter andra exempel än hennes: ”En olycka kommer sällan ensam.” När min mor råkade slå sönder något, brukade hon börja räkna. Olyckorna kommer alltid tre och tre, sade hon. Så hon blev inte förvånad, då pappa kom hem strax efteråt och sade, att någon backat på hans bil.

Nu gick mamma och vred händerna. Hon oroade sig. Vad blir det tredje? Inte förrän det inträffat blev hon lugn. Nu skulle inget mer hända. Mamma var inte den enda, som jag hört tänka och räkna så, utan även folk i utlandet och av annan generation.

Den udda strumpvetenskapen

Ett annat ganska gammalt exempel ur minnet, något jag läst: Observatör sätter sig i ett gathörn och ser hur ofta han passeras av någon med udda strumpor (t.ex. röd och vit). Varje sådan observation markeras med ett kryss på en pappersremsa, där klockslagen är markerade, så att man har en tidslinje. Man kan då observera, att kryssen samlas i grupper. De udda paren strumpor klumpar ihop sig.

Guds fingrar bland strumporna

Det senare egentligen inte är märkvärdigt. Min åsikt är, att om kryssen skulle vara jämnt och regelbundet förde-lade, då vore det något märkligt. Då skulle slumpen inte kunna vara inblandad. Vi skulle behöva förutsätta en på så sätt ordnande kraft, Guds finger eller liknande.

Så mamma hade kanske rätt! Olyckorna måste komma i grupper. Slumpartade händelser är väl inte regelbundet och jämnt ordnade i tiden? Då är Gud en general, som vill ha ordnade rader: ”Rättning i ledet!” Regelbundet ordnade händelser är inte slumphändelser.

Om Gud inte finns, så finns han!

Sådana här grupper av slumphändelser har folk ständigt observerat. Men avsaknad av en ordnande kraft, som sprider ut dem jämnt över tiden, har tolkats som före-komst av en övernaturlig ordnande kraft, som klumpar ihop dem.

På så sätt förklarades den udda strumpforskningens resultat, när jag för många år sedan läste om den. Och jag tror jag minns, att ”rationellt tänkande” människor då betvivlade observationerna. De påstods vara märkliga.

Först nu inser jag feltolkningen. Skeptikerna tvivlade på en observation som stödde skepticismen. Men självklart måste jag reservera mig. Det kan finnas något mönster, som är mer slumpartat. I så fall är detta mönster av hop-klumpade kryss mer ordnat och en något berusad general har varit där.

Men … med vidare eftertanke … är inte ett slumpartat mönster en motsägelse?

Jämna rader, udda strumpor

Motsatserna är å ena sidan en exakt jämn fördelning, och å andra sidan alla sammanklumpade. Båda två är vansin-niga och exemplifieras därför med en variation på Adolfs födelsedag.

Tänk sig 50.000 par udda strumpor, marcherande i Berlin den 20:e april 1939. Vi tänker vidare. Sedan den dagen har ingen sett ett enda udda par. Hur hittar vi den rätta avvägningen mellan dessa ytterligheter, så att det blir slumpartat och rimligt?

50-th-birthday-of-the-fuehrer-18

Marscherande vidskepelse, fast här syns inga strumpor

Men finns det en sammanklumpande kraft, en fri vilja som roas av att skapa ordning i kaos, så bör vi kunna studera den. Då kan man grubbla över vilka händelser, som på ett meningsfullt sätt brukar inträffa samtidigt:

Blev inte prästen mördad, då två kraxande kråkor råkat korsa sina vägar precis ovanför kyrkspiran?

Franz berättar i sin bok om denna ”vetenskap”. Man har slängt gnagda kycklingben, pinnar och annat på marken för att få slumpartade, kaotiska mönster att tolka. Något liknande tros förekomma i Bibeln, där präster i Salomos tempel använde ”urim och tummim” för att utröna Guds vilja. Franz fortsätter med exempel, det finns många. Länken är avsedd att chocka de som trodde det bara finns astrologi.

Men vårt moderna candlestick är väl det vi bör ta som paradexempel. Med girighet och rädsla som enda faktorer som påverkar deras placeringar på dataskärmen, över-träffar de alla kycklingben och pinnar nere i Afrika och på andra håll, när det gäller kaotiskt mönster.

Primitivt tänkande

Våra daytraders och deras teorier måste vara utmärkta studieobjekt för jungianska psykoanalytiker. Jag tänker då på Franz intresse för primitiva kulturers divination. Jung själv fascinerades av nazismen. Det har lagts honom till last. Men den ockultism, som ofta sågs hos ledande nazister gör att man kan tänka sig att intresset var yrkes-mässigt.

Franz påpekar den mycket höga ställning spåmän, spå-kvinnor, orakel och siare som regel har i sina samhällen: ”Herren talade till Gad, kungens siare” (1 Krön 21:9), som senare ”hade befallt” (2 Krön 29:25). GT nämner fler: ”Heman, kungens siare” (1 Krön 25:5), ”… kungens siare Jedutun hade befallt …” (2 Krön 35:15).

I 1917 års bibelöversättning heter det ”… siarna, edra ledare” (Jes 29:10). Bibel 1917 säger även att Herren älskade profeten Samuel, som grundade konunga-dömet och smorde konungar, och att han befanns ”sannfärdig som siare” (Syr 46:13-15).

Inte att undra på att siarna på bankerna skall ha sådana löner. Det står ju i Bibeln hur märkvärdiga de är!

Att sila mygg och svälja kameler.

Rubriken ovan blev naturlig, när jag tänkte på Christer Sturmark och hans humanister, som våra frommaste ateister idag kallar sig. Jag undrar hur många av dem som har daytrading som hobby? En del kanske t.o.m. är avlönade som siare i Mammons Tempel. Yrkesmässiga siare på Nordea, Swedbank och andra finansinstitut!

I så fall får jag ändra underrubriken ovan till något om att kasta sten i glashus.