Etiketter

, ,


Egendomliga bibelställen: fri sex i NT

En del bloggare brukar angripa Bibeln, kristendomen, kyrkan och de troende genom att leta upp galna bibel-texter. Om jag skall ägna mig åt sådant går det bra att ge sig på Första Brevet till Korinth. Det räknas till de äkta paulusbreven, men jag vill nog beteckna det som endast halväkta.

Redigerat brev. Brevet handlar mycket om kvinnor, och i samband med kvinnor blir stilbrott, avbrutna logiska kedjor och åsiktssvängar våldsamma. Först skriver en logiskt resonerande lärd filosof och sedan en idiot till bigott tönt, Pseudopaulus.

Det jag nu tar fram, får mig att tro på minst två pseu-dopaulus (PP). Den nya jag hittat verkar inte särskilt bigott. PP2 har en ganska fri syn på det sexuella. Han drog nog inte jämnt med PP1.

Nu tolkar jag texten med rubriken Ogifta och änkor” i Bibel 2000 (1 Kor 7:25-40). Att det inte är 1917 års Bibel är mycket viktigt. I Bibel 2000 handlar det nämligen om en man får gifta sig med sin flickvän. I Bibel 1917 handlar det om en far får gifta bort sin dotter.

Hur kan två bibelöversättningar vara oense om en sådan sak? Ansåg 1917 års män, att det inte kunde få stå vad som helst i Bibeln? Har den nya bibelkommissionen bitit huvudet av skam, och översatt rätt (i NT81)?

Läs vidare och begrunda! Texten är ju Guds rena och sanna ord! Eller …?

Du skall dö! Inledningen av angiven bibeltext (Bibel 2000) visar att författaren tror på allas snara frånfälle. Han ger råd och regler gällande innevarande år, det år Yttersta Dagen skall infalla:

Undvik äktenskap, köp, nöjen och världsliga bekymmer – troligen avses ekonomisk aktivitet och arbete. Äktenskap är tillåtet, men hindrar arbetet med att hålla sig helig.

Denne Pseudopaulus påpekar det viktiga: Det är inte din nästa, t.ex. din hustru eller din man du skall älska, det är Gud! Du får inte splittra dig, när du skall dö! Det är Gud som gäller!

Det här är inte den äkte Paulus! Han resonerar normalt inte så. Det var nog sådant, som fick bibelkommissionen att be om ursäkt för sin översättning. Stilbrotten och andra brott (logik m.m.) gör texten oanvändbar i guds-tjänsten.

Sex utom äktenskapet är OK! Vi tar den fortsatta och ännu värre texten som exempel på oanvändbarheten: Uppenbarligen är inte utomäktenskapligt sex något att bry sig om (1 Kor 7:36). Versen i nya översättningen säger, att det inte är synd! Fast det är ändå bäst att låta bli. 

Men skulle du eventuellt få dåligt samvete p.g.a. otillbör-ligt handlande mot henne (våldtäkt?), så är det tillåtet att gifta sig med flickan. Det är inte synd att gifta sig! Men det är bättre att låta bli.

Läs och grubbla! Hittar ni rätt på bibelkommissionens gamla kommentarer från ca 1981 om texten, så kanske ni får veta, att texten i original är så oklar, att den kanske skall tolkas som att de inte får gifta sig.

När jag läste det, tappade jag respekten för texten som ”Guds Ord”. Var finns den absoluta Sanningen? Här får ni två påstådda smakprov på den. Originaltexten lär vara den samma.

1 Kor 7:36 Bibel 2000:

Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig.

1 Kor 7:36 Bibel 1917:

Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter därmed att hon får bliva överårig, då må han göra såsom han vill, om det nu måste så vara; han begår där-med ingen synd. Må hon få gifta sig.