Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,


Besatta vikingar har många mammor!

Heimdall hette en av dem, som tillsammans med bl.a. Tor och Frej ingick i Odens gäng av fornnordiska gudar. Heimdall var lite egen. Han hade nio mödrar! Det är faktiskt en sak som måste förklaras. Då det här blir lite feministiskt vinklat, länkar jag till

http://religionshistoriskblogg.blogspot.se, som ibland också kan vara feminin.

http://rogerviklund.wordpress.com/2012/09/19/jesus-hustru-maria-magdalena/ kan också vidröra ämnet kvinnan. Det är dock här som de nio mödrarna skall förklaras.

Född eller besatt av Sångens Ande?

Enligt modern uppfattning är gudar stora andar. Den grekiska gudinnan Aoide är Sångens Ande. Vare sig du är född eller besatt av henne sjunger du. När det gäller andar och gudaväsen är ”född av” detsamma som ”besatt av”.

En konstnär kan vara född både av Målarkonsterns Ande och Sångens Ande. Hen kan vara född av många andra andar också. En av de tänkbara är Kokkonstens Ande, som föder människobarn, vars gärningar kan avnjutas med anden i flaskan (lådan/boxen).

Om inte wordpress annonserar på platsen, skall här vara en passande bild från en konstnärlig själ med en riktigt trevlig blogg. Den associerar ju till föregående inlägg om själsväsendet naga. Fast det tänkte nog inte formgivaren på. 

images-3Marxistisk spiritism och incest

Bokstavstolkande marxist bör hävda, att Karl Marx i det Kommunistiska Manifestet erkänner faderskapet till en ande. Där står det ju: ”Ett spöke går runt Europa – kommunismens spöke.” Lärofaderns dotter blev mor till många marxister, och hon var moster till Revolutionens barn.

Om sångaren vill ha sin mor Sångens Ande som hustru, så är incest tillåten. Men könsrollerna är absurda: Sångens gudinna avlar sångerna. Hennes sons mun är vaginan, ur vilken sonens systrar kommer ut och förför oss. – Liksom Marx dotter går de ibland på gatan. De kan likt henne skändas, vilket brukar uppröra Idol-juryn. 

Det är inga problem att ha flera mödrar i den andliga världen. Det är tvärtom så, att en mattelärare bör vara besatt både av Pedagogikens och Matematikens Andar. Problem kan uppstå om du är född av en grupp andar. Vi kan t.ex. ta gruppen Marxismens Ande, Monarkismens Ande och Fascismens Ande. Då är du helt galen! Kanske är du ”den store efterträdaren” Kim Jong-un i Nordkoreas kommunistiska arvkejsardöme. Jämför gärna med den koprofile persondyrkade nationalsocialisten Adolf Hitler, som förutom andra dödssyndigheter särskilt var besatt av Hatets Ande.

Blåsta svin

Om det bara är de vanliga sju dödssyndernas andar, som är dina mödrar och hustrur, är det sällan problem inom haremet. Du kan vara 1) högfärdig, 2) girig, 3) otuktig, 4) avundsjuk, 5) frossare, 6) hatisk och 7) lat. Dock kan Girighetens och Lättjans andar ryka ihop på frågan om du skall böja dig och plocka upp enkronan. Då föder de en handlingsförlamad fåne.

Men en hel legion andar (6000 stycken) orsakar mycket problem. Jesus tog sig en gång an en på så sätt besatt man (Matt 5:2-9). Bakom en usel redigering av evangeliet kan vi ana ett budskap, baserat på att det hebreiska ordet för ande även betyder vind: Människor kan utan Vishetens Ande vara vindflöjlar för alla begär, idéer, moden och nycker. De kan då liknas vid svin, som springer mot sin undergång.

Idolindustrin har gett oss exempel. Och vi kan åter antyda det urgamla monarkistiska problemet. Barnet uppfostras till efterträdare och drar med sig många. Något hemskt händer.

Gudrun Schyman är inte kvinna!

Semitiska språk är viktiga i detta sammanhang. Där är ande grammatikaliskt femininum. Jord (adamá) och människa (adam) är båda maskulina ord. Judarna upprördes av fornkyrkans budskap: Guds son föddes i ett lesbiskt förhållande. Men Maria var ju enligt vår uppfattning människa, alltså en man! Då var det Maskulina Maria som avlade och den Heliga Andan som födde! Tillväga-gångssättet blir ändå mystiskt, särskilt när vissa troende vill förklara det fysiologiskt.

Likt Gud Fader befinns nu Gudrun Schyman vara en han. Gudrun är inte ens en hen. Även könsorganen är maskulina, för de är materiella (av jord/adamá är de komna, jord skall de och varda). Hennes FI är alltså ett MI. Men hennes ryggpetande blick är givetvis femininum. Den är ett andligt organ.

Men Gud är en gatflicka!

Bland forntidens kulturellt utvecklade men ibland barbariska semiter dyrkades gudinnor i stort antal, tills primitiva och patriarkala nomader dök upp bland dem. De var hedningar, som konverterade till den kanaaneiske prästkonungen Melkisedeks religion (Länkarna leder till de bibeltexter, som berättar detta). Man hade inte ens ett ord för gudinna, så den idén kunde inte uttryckas. När de då formulerade Melkisedeks teologi på hebreiska, blev resultatet bibliska egendomligheter.

Guds Vishet beskrivs i GT som en vacker ung kvinna. Hon springer omkring på stadens gator och antastar ovilliga män. Det klargörs tydligt, att Visheten är ett namn på Anden. Enligt kristen treenighetslära är Hon i så fall Gud själv. Hon är allsmäktig (Vish 7:23)! Gå in på bibeln.se, sök på ”Visheten” och läs mer!

Där klargörs, att Hon är svartsjuk. Det är självklart. Försök att blanda kärlek med högfärd, avund och hat! Omöjligt och absurt! Kärlekens Ande vägrar att dela Adam med dödssyndiga andar. Sångens Ande och liknande kan tolereras, men bara som pigor. Följaktligen – är du född av Henne, så är du inte född av någon annan. Ingen annan! Till skillnad från den flerfödde Heimdall är du enfödd. Alla enfödda är födda av Henne (Rom 8:14,19, Gal 3:26). Det finns mycket mer att hänvisa till.

Monarkismens och feodalismens ideologi

Skrivet med svenska bokstäver heter ”född av en enda” monogenäs på grekiska. ”Den ende födde” heter monogénnätos. I Bibeln står det monogenäs! Det har orsakat bekymmer bland de fromma. Bibeln överensstämmer inte med den kristna tron! I tidskriften Biblicum finns en lärd artikelsom försöker förklara, varför monogenäs ändå måste betyda ”ende sonen” eller ”den ende födde”.

Den heliga traditionen och ”den sanna läran” från kejsar Konstantins tid är ju, att härskaren har en enda legitim arvtagare, och att det är Gud som så bestämt genom att föregå med gott exempel. Det är alltså det monarkistiska stats-intresset, kravet på absolut auktoritetstro och begäret efter hierarkier, som skapat dogmen om Den Ende Sonen. Monogenäs översätts till ”ende son” av en orsak, som liknar den bakom översättningen av psychikós till ”fysiskt”, som jag skrivit om tidigare. Det var ju för att motivera feodalismen.

Konstantin byggde läran om den ende födde sonen på nomadernas patriarkala idéer om den förstfödde sonen. Till denne går all makt och alla rättigheter i arv från fadern. Melkisedeks lära förvanskades för att motivera den primitiva sam-hällsstrukturen.

I den utvecklades ett omfattande bigotteri, som med tiden censurerade bort de kunskaper, som behövdes för att förstå hur sexuella liknelser användes i forntida teologi. De upplevdes som anstötliga, och vi kan fortfarande ha svårt för dem.

Svårast torde vara, att monogenäs är ett ord, som tilldelar Gud feminint kön. Inte undra på att bibelexegeterna har svårt att förstå ordet.