Etiketter

,


Den superskeptiska Världsbilden

Hur skapades världen? Förklara det med Gud eller med vetenskap? Ingendera! Det finns nämligen ingen skapad värld! Det som finns är fantasier i medvetandet. Den där hjärnan, som forskare inom artificiell intelligens under-söker för att kopiera, existerar inte.

Materien, mikrokosmos och makrokosmos finns inte annat än som drömbilder i medvetandet. Det enda som finns är medvetandet, i vilket alla våra fantasier och drömmar om en ”värld” med galaxer och hjärnor finns.

Ovanstående kan kallas Den Superskeptiska Världsbilden. Jag vägrar tro på någonting, utom det jag är tvingad att tro på. Eftersom jag är medveten om mig själv, är jag tvungen att tro på mitt eget medvetandes existens. Res-ten av mig är dock bara en bluff – och du med!

”Tro På Allt Du Ser”-världsbilden

Motsatsen är ”Tro På Allt Du Ser”-världsbilden. Enligt den finns en massa materia, som dels är ”ingenting annat än” materia, bara materia, och dels utför allehanda osanno-lika mirakler och underverk, som ingen egentligen kan tro på.

Exempel på mirakler är att materien klumpar ihop sig på de mest osannolika sätt. Ibland blir det organismer. En del sådana kallas politiker. De som tror på dem är vilseledda och ofta definitivt galna.

Vidare: Vetenskapen (forskare inom kvantfysiken) fram-för utsagor som är helt absurda. Kosmologer tror på oändligt många multiversa med ett oändligt antal exakta kopior av jordklotet (och oss). Ovanpå det hånar de alla måttliga tokar, som nöjer sig med att bara tro på Gud.

Hela världen är absurd, osannolik och otrolig. Ändå tror folk på allt de ser och kallar sig empiriker. Och när det inte räcker, tror de på allt de inte ser. Men ofta ser de sådant, som inte andra ser. Tomtar, spöken och ufo-n. Fast egentligen har de på sitt sätt rätt i sin tro: Sådant är inte osannolikare än t.ex. Donald Trump.

Spånskivans medvetande

Att materien skulle kunna klumpa ihop sig och producera ett medvetande är mer än osannolikt, det är inte möjligt. En räknemaskin, som utför beräkningar, skulle jag kunna tro på. Jag vet, jag är medveten om, vad en beräkning är.

Men vad är medvetande? Hur utförs ett medvetande av en maskin? Ingen vet vad medvetande är, förutom att det är jag. – Vem, vad är jag? – En bokhylla som lagrar infor-mation? – Jag heter inte Billy!

Skeptikernas Gud

”Jag är” heter Jahvé på hebreiska. Jahvé är Guds namn i GT. Filosofe(r)n(a) bakom GT tycks ha varit anhängare av den superskeptiska världsbilden. Allt är skapat av och i medvetandet.

Det är inte den Gud, som kristna brukar tro på, men det är en fråga om bibeltolkning.

Det är dock den Gud du måste tro på, om du inte skall tro på vad som helst. De som gör det, tror också på döden. Men en skeptiker kan givetvis inte tro på att medvetandet dör! Varför skulle det dö? För att det slutar drömma, och något som inte finns upphör?

Skeptikern kan bara tro på det medvetande han är med-veten om. En sådan sak är att han är medveten om väl-digt lite. Som medvetande är du bara som en droppe i ett hav. Därav kan du dra slutsatsen, att du inte är Havet. Du är bara droppen.

Droppens förhållande till Havet kan vi fundera över (t.ex. Joh 17:21 och t.ex. detta, Bibelns rötter i fornegyptisk teologi.