Etiketter

, , , , , ,


images-2 

Kontraktsprost förhåller sig till biskop som major till överste. Min kontraktsprost nådde sin grad efter studier i grekiska och hebreiska och viss forskning. Han ville förstå Bibeln! Men han fann texterna dunkla och obegripliga, särskilt Gamla Testamentet. Moseböckerna var särskilt svåra och den Första (Genesis) var värst.

Så flyttade han och var borta under de år, då jag ägnade detta lite studium. Han kom tillbaka, och jag började diskutera mina tankar i ämnet med honom. Då dog han. Nu skall vi se, om du är tåligare.

Jag hade lärt mig, att även Nya Testamentet är en tuffing att tolka. Under ordet ”oandlig” står detta svammel i nätupplagan till ordförklaringarna i Bibeln 2000:

Ordet ”oandlig” (1 Kor 2:14; Jak 3:15) motsvarar grekiskans psychikós. Det används om människor som har fysiskt liv (1 Kor 15:44, 46), dvs. ett naturligt medvetande och biologiska funktioner, men inget andligt liv i NT:s mening … psyché har här inte … med själslivet att göra … har … ungefär samma betydelse som ”jordisk”, ”animalisk” eller ”köttslig”.

Jag frågade en annan präst om översättningen psychikós till fysiskt (1 Kor 15:44). Han rös och flydde. Jag fick knäcka problemet själv:

Den här översättningen tillåter en förvrängning av Paulus ord, som motiverar feodalism och framgångsteologi: ”Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga” (1 Kor 15:46). Det fysiska/jordiska ”slå ihjäl, tjäna pengar” skapar det andliga, d.v.s. helighet, ädelhet och adelskap. Vi ser kyrkans ”heliga tradition” från kejsar Konstatins 300-tal.

Vad betyder då psychikós? I Bibel 1917 står det ”själisk”. Vi möter den filosofi enligt vilken vi har själ och ande. Själen är den grubblande. Logisk och förnuftig levererar den tanken att hen skall man gifta sig med, när hen har pengar och arv att vänta. Anden däremot är inte klok. Kärlek? Vad är det för skit?

Vi är antingen själiska eller andliga, och Paulus vill givetvis att Himlaspelets Mats Ersson skall låta bli storbondens Anna och i stället vara Marit trogen hela vägen till Himmelrik. Kärlek i stället för förnuft! Skall det vara så svårt att förstå? Rune Lindström förstod det tydligen.

Psykichós står alltså för det som kallas denna världens vishet. Den visheten ogillar Paulus (1 Kor 3:19). Ogillandet får bibelkommissionen tro, att han menar sexuellt (de skriver ”köttsligt”, ”animaliskt”, ordet sex får väl inte förekomma i Bibeln, inte ens i ordförklaringarna). Tala om att vara styrda av sina fördomar och låsta föreställningar. 

Fast det behöver inte vara bigotteri. Det kan vara en övertygelse, att Paulus var sådan. Därför skriver man: ” … naturligt medvetande och biologiska funktioner, men inget andligt liv …”

Det naturliga medvetandet är den slav vi kan sälja till Gammel-Jerk. Kärleken vill han inte ha, den är sämre än värdelös för honom, den andens uppenbarelse är rena giftet. Men själens ekonomiska teorier njuter Gammel-Jerk av. Själen planerar, ritar och anlägger den väg som till Helvete bär. Och vilka bonusar den får för det! Men pengar kan inte hålla liv i anden, varför kärlek, samvete och empati förtvinar.

Det var för att vara tjänare åt vår ande, som vi fick en själ, inte för att vi skulle sälja den till Gammel-Jerk. Vad gör du, om du förlorar din själ?

Teologerna vet inte skillnaden mellan själ och ande! Logik och förnuft är för dem jämställt eller lika med ”biologiska funktioner”, såsom att äta och skita. Här har de stöd av materialistiska ateister, de på artificiell intelligens troende

Då man inte hittar någon logik och förnuft i det Paulus säger, kan man själv tala utan logik och förnuft, och hävda att de bristerna är uttryck för ”andligt liv i NT:s mening”. De ateistiska materialisterna håller hånflinande med om det, men sedan är de oeniga med bibelexegeterna om värderingen av detta ”andliga liv”.

Kontraktsprosten hade i GT en text, som var mycket mer svårtolkad än NT. Han gav upp. Det enda han (d.v.s. hans grubblande själ) var säker på, var att alla våra översättningar är tvivelaktiga.

Felen tror jag gjordes då forntida texter översattes till hebreiska av judar, vars grubblande själar ”plundrade avgudarna” på deras myter och sagor. Det skedde för att kunna skriva toran (den hebreiska bibeln). Förmodligen började prosten ställa svåra frågor. Det blev för tufft för hans överordnade. De utnämnde honom till Svenska Kyrkans sändebud i Rom, dit han fick resa för att diskutera ekumenik med Vatikanen. Hans egna kommentar till det var: ”Så kan det gå för en präst, som är alltför dum att förstå Bibeln”.

  • Kaun (fornkunskap.wordpress.com)