Etiketter

, , , , , , , , , , ,


Gudinnan Asasara?

knossos21c-2

Eller betecknar Asasara ormarna?

År 1903 hittade den brittiske arkeologen Arthur Evans en figurin vid utgrävningar av templet i Knossos på Kreta. Den är från ca 1600 f.v.t. Flera liknande har hittats, på Kreta, på Cypern och även i Palestina. Det som bilden symboliserade var alltså känt även där.

450px-Museu_arqueologic_de_Creta24-2

Ormarna slingrar sig ibland längs figurernas armar. De tros vara gudinnebilder. Den mest kända håller dock de två ormarna i händerna. Den hypotes jag framfört, är att de representerar själen och anden, de två komponenter den forntida myten tycks hävda att vårt medvetande består av.

Arthur Evans ville koppla ihop den här gudinnan med den egyptiska Wadjet (eller Buto), ormen i Faraos panna. Wadjet uppträder också som en kvinna med ormhuvud. Så beskrevs även Naunet, himmelshavsguden Nuns hustru eller feminina aspekt. Evans idé är helt enligt de tankar jag tidigare redogjort för.

Den brittiske filologen L. R. Palmer misstänkte att ”Asasara”, vilket är en möjlig tolkning av en funnen inskription, kan vara någon sorts beteckning (namn, titel, beskrivning) på gudinnan. Förslagsvis kopplar han samman Asasara med det hettitiska išhaššara, som betyder härskarinna.

De hedniska spåren i Bibeln

Den betydelsen har även namnet Sara, som i Bibeln bärs av Abrahams hustru. De får sönerna Esau och Isak. Esau tar ett par för Sara besvärliga hettitiskor till hustrur (1 Mos 27:46ff). Notera orden Asera, aserapåle och aseraträd, namn på av Jesaja fördömt avguderi.

Läran om våra fornnordiska asa-gudar kan vara rester av dessa myter. Asatron antas ha kommit hit från gammalt hettiterland runt Svarta Havet, dit östgoterna först tog sig från Östersjö-området för 2000 år sedan, och sedan delvis jagades tillbaka hit av hunnerna.

På Mellersta Rikets tid (grovt räknat för 4000 år sedan) började egyptierna kalla den idag okände Nun för Gudarnas Fader (han var t.o.m. solguden Ras far). Det kan vara den kvinnliga aspekten av Nun vi ser avbildad i dessa figuriner. Hon kallades Naunet, beskrevs även som Nuns hustru, och kan hur som helst kallas Gudarnas Moder.

Då Gamla Testamentet kallar Josua ”Nuns son”, är bilden intressant för oss. Jag berättade ju förut, att namnet Jesus är en översättning till grekiska av det hebreiska namnet Josua, och att namnet betyder ”Gud frälser”.

Om det är en bild av vår Gud, kan Pussy Riots (eller FEMENs) uppträdande i Moskvas Frälsarkatedral ses som en helt korrekt kulthandling. Gud uppenbarar sig i människan och använder oss som sina profeter och profetissor. En gudinna, som håller i det slingriga intellektet och förutom denna (själen) även håller i den moraliskt värderande anden, bör ju vara yttrandefrihetens gudinna. Henne bör vi väl dyrka?

Den hedniskt lärde Paulus

”… den idag okände Nun …”. Okunnigheten om egyptisk lärdom skapades av kyrkan och kristen statsmakt. Kejsar Theodosius förbjöd år 391 hedniska riter, och till dem räknades använd-ningen av hieroglyfer. Det ledde till att Paulus ord i det på 60-talet skrivna Efesierbrevet (Ef 2:2) blev obegripliga.

Paulus var lärd, Egypten var den närmaste stora kulturnationen, och aposteln uppvisar kunskap om egyptisk religion och filosofi. Tyskland är vår närmaste stora kulturnation. Därför kunde lärda svenskar, t.ex. läroverkslektorer år 1900 läsa tyska lika lätt, som Paulus kunde läsa hieroglyfer. Efesierbrevet är omtvistat. Det kan vara redigerat, men de påstådda teologiska skillnaderna kan vara, att han riktar sina ord till hedningar och använder idéer, som de förstår.

Paulus talar hedniska för att bli förstådd! Lärdomen tyder på, att det är den äkte Paulus, som skrivit om fursten över luftens rike.

Det Paulusordet handlar om den egyptiske luftguden Shu, och lyder: ”… den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor.” På den tid då ljudvågor var okända, var orden skapade av elementet luft. Orden (idéerna) var osynliga men hörbara änglar (betyder budbärare) eller demoner (svarta änglar), som flög i oss.

Den kritik, jag i tidigare inlägg nämnt att Paulus riktat mot ängladyrkan, kan innebära, att han uppfattade ”ord skapade av luft” som en vetenskaplig teori. Ljuden kan även i den felaktiga teorin vara fysiska fenomen. Den tolkning av antikens lärdom, som vi har fått ärva, är förmodligen gatupöbelns, slavarnas, jord-bruksproletariates och den kyrkliga fundamentalismens tolkning.

Ordens Herre är intellektet, den där slingriga saken i Kunskapens Träd, en av de två ormarna i Vår Fru Guds händer.  Intellektet är Herre över luften och dess ord. Shu är själen, vår tankes persiske Shah! Vårt nutida språk är ännu anpassat efter denna föreställningsvärld: ”Vad är det för idéer, som flugit i dig? Du är ju besatt av de där dumheterna!

Hedniska styggelser i Salomos Tempel och Peterskyrkan

Farao hade som sagt två djur i sin panna, ormen och gamen, Wadjet och Nekhbet. Mytologin är späckad med ormpar. Vid ingången till Salomos tempel stod två pelare, Jakin och Boas. De var förebilder för de skruvade pelarna runt huvudaltaret i Peters-kyrkan. Tänk på alla bildkonstens ormar, som slingrar sig runt stavar och pelare!

wadjet

Den bokstavstroende kyrkan rensade bort kunskaperna om symboliken från vår kultur. Idag vet ingen någonting, allra minst religionens företrädare. Ormen är bara Fan själv, trots att Mose använde en orm av koppar på en stång som fälttecken för de framtågande israeliterna.

Jakin betyder den som upprättar (bygger, skapar). Ordet verkar vara lite svårt att översätta. Jämför våra bibelöversättningar av Jobs Bok (8:6)! Den från 1917 och den från 1981 liknar inte varandra.

Boas är hebreiska för ”i honom styrka”. Boas är även en orm från franska 1400-tals-bestiarier. Den kallas även Boa, och om inte förr, inser vi nu var våra ord kommer ifrån: forntiden. Jämför även namnet Jakin med Jakob, som betyder ”Den som bedrager”. Den som bedrager slingrar sig. Det var konstiga vakter vid porten till Guds tempel.

Styrka? I filosofiforum diskuteras varför det över huvud taget finns något. Det är en sådan fråga vi aldrig får svar på, eftersom den sträcker sig bortom förnuftets och logikens gränser. Samma sak gäller även för frågan varför något händer. Händelsen är ju tecknet på liv. Varför finns det något, och varför händer det något? Svaren förutsätter, att det redan finns något eller hänt något. Varför?

Materia och händelser är alltså Kaos område. Det är andens aktiviteter. Själen grubblar. Den bara tänker. Kaosguden Nun skapar och själen fattar ingenting. Men själen upprättar. Den bygger! Tankebyggnaderna försöker förklara. Och vi tror på dem. Pyramiderna blir alltmer imponerande.

Cheops och andra faraoners pyramider. Teologiernas och ideologiernas pyramider. Vetenskapens pyramid. Usch! Det här blir så mycket. Jag måste göra en paus och tänka.

Jag tror jag skall skriva om Vår Frus könsbyte i nästa inlägg. De könsbyten antikens gudar genomgick, har beskrivits av Erich Zehren i hans bok Stjärnornas Testamente (A&W/Gebers, 1959, Åke Ohlmarks översättning). Jag tror jag kan tillägga något som Zehren missade.