Etiketter

, , , , , , , , , , , ,


Jag läste en blogg på Forskning & Framsteg. Inläggets rubrik är ”Med Gud på sin sida”. En kommentar av ”Göran” har fått mig att skriva följande. Jag kanske lägger in en kortversion av det som kommentar på F&F-bloggen:

Göran är inte värdenihilist. Inte jag heller. Sådana tror bara på förnuft och logik. Med de två kan vi inte förklara värderingar som vackert och fult, rätt och fel, eller sådant som samvete, empati, kärlek och moral. Även musik liksom alla andra sköna konster är icke existerande ”hjärnavföring” enligt värdenihilismen.

Tillvaron är enligt äldre antik filosofi uppdelad i den förnuftigt ordnade logiska del, som grekerna kallade Kosmos, och som betyder ”ordnad värld”, och Kaos, som är den oberäkneliga, oförutsägbara del, som förnuft och logik inte kan hantera. I den äldre antikens filosofier var Kaos upphov till Kosmos och alla kosmiska makter (= gudar).

Antag att Kaos existerar, och att vi lever i en tillvaro, som inte enbart är ett välordnat Kosmos. Det hävdar meteorologerna på tal om väderprognoser och kaosteori. Då borde evolutionen ha utrustat oss med ett tvådelat medvetande, vars ena del kan hantera den logik som krävs i Kosmos och den andra delen kan värdera och helt ologiskt bli kär.

Äldre antikens filosofi delade upp medvetandet på så sätt, som jag försöker beskriva i den här bloggen. Läs mina tidigare inlägg, och titta på bilderna av prästinnor eller gudinnor, som håller i två ormar! Vi talar om det där djuret i Kunskapens Träd, den allegoriska bilden av intellektet. Glöm inte Farao, med två långhalsade djur i pannan.

tutdodsmask

Den kunskapssökande, logiskt grubblande delen av medvetandet kallas själ, den andra delen kallas ande. Troligen representerar gamen anden och ormen själen.

Denna filosofi blev det sedan förvirrad religion av. Ingen lärare har kunnat förklara skillnaden mellan själ och ande för mig, och präster pratar bara obegripligt. Det här fick jag räkna ut själv.

Nu kan vi fråga oss följande: Om Kaos inte existerar, varför har naturen försett oss med förmågan att vara medvetna om det? Onödiga och överflödiga egenskaper strider väl mot evolutionsläran. Vår förmåga till dubbelt medvetande har skapats av evolutionen, därför att det finns två helt olika ”kategorier i tillvaron” att vara medveten om.

Min hypotes om Kaos innehåller en värderande funktion, som rensar bort det som inte fungerar ur Kosmos. Det innebär, att vi hittar evolutionens styrande princip i Kaos. Det är alltså inte den starkaste som överlever. ”Den bäst anpassade” och ”Den som fungerar bäst” är väl ganska synonyma uttryck.

Evolutionen rör då inte bara biologin. Den är mycket större! Kaos styrande princip ger oss förklaring till, varför alla fysikaliska konstanter i universum är precis rätt avstämda, så att Kosmos kan fungera. Då kan vi slippa Gud om vi vill. Vill vi ha kvar honom eller henne går det också bra. I Egypten hette kaos Nun och var far till solguden Ra.

Egyptierna kunde dock inte bestämma sig för om Nun var en gud eller bara någon sorts fysikalisk ursoppa, ur vilken världen skapats. I Gamla Testamentet dyker namnet Nun upp ett 30-tal gånger i form av orden ”Josua, Nuns son”. Josua var den som tog över hövdingaskapet efter Mose död.

Namnet Josua betyder ”Gud frälser”. Det är ett hebreiskt namn, till skillnad från Jesus, som är grekiskt. Men Nya Testamentet skrevs på grekiska, och då översattes många namn till grekiska. Det arameiska Cefas blev grekiska Petrus. Båda betyder sten. Mirjam blev det grekiska Maria. Jesus hette egentligen Josua, och vi inser kopplingen till den fornegyptiska filosofin via Gamla Testamentet.

En fri vilja förutsätter Kaos. Det är Kaos, som ger oss vår fria vilja. Kaos är till skillnad från Kosmos inte deterministiskt. En kosmiskt makt blir i denna filosofi en (lag)bunden naturkraft. Sådana är avgudar, sade Paulus. Tro inte på dem! Den kristne Guden är en kaosgud, närmare bestämt den fornegyptiske Nun.

Och i bibliska ordböcker kan man läsa roliga saker. Bibelexegeterna, professorerna i teologi skriver, att de inte vet mer om karln, än att han var far till Josua.