Etiketter

, , , , , , ,


Först skrev jag, att Paulus menade att kvinnan skulle tiga av hänsyn till sådana som inte är kristna. Skräm inte bort judarna vi skall missionera bland genom att bryta mot Mose Lag!

Sedan skrev jag, att Paulus menar andra än Guds änglar, när han skriver att änglarna förkunnar kvinnans allmänna mindervärdig-het. Kanske har hans ord redigerats, för att dölja den tolknings-möjligheten.

Nu skall jag understödja denna min tolkning, med hjälp av en känd vers ur Första Korintherbrevet: ”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, …” (1 Kor 2:9). Det är ju främst detta brev, som kvinnodebatten rört sig runt.

Platon-2

Det där är Platon! Det är grekisk filosofi, som den lärde Paulus associerar till. Denne hedningarnas apostel skriver till sina f.d. hedningar och använder ord och begrepp, som är självklara för dem. De begriper vad han menar! Det här ingår i deras bildning!

Yngre personer tycks fatta lika lite som lärda bibelexegeter. De senare vägrar kanske förstå? Deras åsikt är att i Bibeln finns ingen hedendom! Den innehåller enbart ett äkta kristet budskap! Där finns alls ingen ogudaktig hednisk filosofi!

Men det här är den idealistiska världsbilden. Det vi läser är en hänvisning till den berömda liknelsen Platons grotta. Jag stötte på den grottan i gymnasiets orienteringskurs i filosofi.

Paulus missionerar bland hedningarna, och då talar han hedniska för att bli förstådd! Liknelsen påstår, att vi sitter fastkedjade i Platons grotta. Vi är så väl kedjade, att vi inte ens kan röra ögongloberna! Vi kan bara se den inre grottväggen, på vilken ljus faller från grottmynningen.

Världen utanför grottan brukar beskrivas som ”högre” av dem som mer eller mindre självsvåldigt använder den här liknelsen. Därute finns och händer saker, som kastar skuggor på väggen. De skuggorna är vår verklighet. Någon annan känner vi inte.

Skuggkastarna kallas ibland ”Världens Makter”. Det är ju de, som bestämmer hur världen skall se ut. De ordnar detta kosmos och kallas därför även kosmiska makter. Kosmos betydde ju ”ordnad värld”. De förklaras ofta vara gudar. Paulus kallar dem både änglar och kosmiska makter. Dyrkan av dem är avguderi!

När vi stöter på ordet makt/makter i NT, är det en hel grupp olika sådana, som alla kallas makt i vår Bibel. Originaltexten har dock många olika ord för dem, på andra håll översatta till ”tronänglar”, ”väldigheter” och annat.

Paulus förbud att dyrka dem gör ateisters uttalade vägran att tro på kosmiska makter lite egendomlig. Varför betonar ateister, att de lyder Bibelns befallningar? Har de blivit religiösa?

Vilka makter finns det då, som kastar dessa skuggor? Jo, vi har Lagens Ängel, över vilken Paulus öser galla. I Galaterbrevet är Lagen en förbannelse. Den förhäxar oss. Den tror fel, som tror sig bli rättfärdig genom att följa Lagens i fråga om riter, regler och offer (Gal 3).

Så har vi Kunskapens Ängel. Kunskapen skall förgå (1 Kor 13:8). Den är för-gänglig och ersätts ju alltid med ny. Skall vi resonera som Paulus, kan vi konstatera, att De Goda Sedernas Ängel gjorts till åtlöje varje ny morgondag sedan tidernas begynnelse.

Men säger nu Paulus, det är inte sådana saker vi förkunnar! De ingår inte i läran. Det är skuggor på väggen. I den mån vi skall hålla oss till sådant, är det för att reglerna följer som konsekvens av läran. T.ex. visa hänsyn mot folk, och gör dem inte upprörda! Därför skall du kanske inte göra si eller så!

Visa hänsyn är en helt annan typ av regel än sådana om rituell tvagning, klädsel och mat. De senare är avgudarnas bud! De tvivelaktiga änglarnas! Det här gör Paulus logisk och begriplig. Är det detta han vill säga, kan hans ord accepteras. Det är ingenting att stöta sig på. Han verkar modern.

När därför Paulus, se förra inlägget, plötsligt förkunnar lagbud, är det som att springa på änden av en järnbalk. Det är en 180 graders sväng i åsikter. Stilen övergår från logiskt filosofiskt till religiöst tönt. Det är inte samma person vi möter.

Men i och med att man fattar vilken den röda tråden är, går det att ta bitarna och knyta ihop dem. Då framgår, att de värsta kvinnohatande delarna av Paulus brev inte är skrivan av honom. Det är den där Pseudopaulus, som varit framme, och han var en hatisk motståndare till Paulus. En villolärare.

Paulus framför givetvis också teologiska idéer, som för ateister är förhatliga. De är i och för sig intressanta, men det är inte dem jag diskuterar nu. Och observera, att han förnekar de kosmiska makternas existens som gudar! De är för honom naturkrafter och mänskliga påfund. Vi har som exempel på det senare Stats-andemakten, som uppenbarade sig i kejsarens person. Den guden finns inte!