Försök till kort sammanfattning av det jag redan skrivit.

Objektivt värde

Intrinsikalitet = ett inneboende värde. Ett intrinsikalt värde. Vad är det? Somliga talar om objektivt värde, och diskuterar om sådant finns.

Det måste röra medvetandet, det enda som jag kan veta existerar. Allt annat kan vara illusion, dröm. Men i så fall måste det finnas någon som drömmer.

Det Jag, som är, existerar. Jämför med Jahvé = ”Jag är” på hebréiska. Medvetandet existerar! Medvetandet har därför ett värde. Det kan vara bättre och sämre, större eller mindre. Jag som är vill vara bättre! Jag som är vill vara större! Jag som är vill vara klarare!

Meningen med livet

Detta är det enda mål i livet, den enda mening med tillvaron, som är objektivt obestridlig. Storleken på medvetandet ökas med kunskap. Erfarenheter. Utbildning. Skaffa dig insikter! Sådant har därför värde i sig, intrinsikalt värde. Objektivt värde.

Vi skall alltså äta av kunskapens frukt! Det är meningen med livet. En vanlig sorts ”äpple” heter ”Livets Erfarenheter”. Sväljandet leder dock alltid att jag inser, att jag tänkt, trott, haft och framför allt gjort fel. Jag har ”missat målet” att göra rätt.

Den stora felöversättningen

”Missa målet” heter hamartia på grekiska. Nya Testamentet är fyllt av hamartia. Det översätts till synd. Det är en felaktig översättning, eftersom synd enligt kristen teologi är oetiskt, omoraliskt och i strid med Guds vilja.

Hamartia medför dock normalt samvetskval. På dem följer ofta rättelse. Det förutsätter dock att människan, som gör fel, har god moral (Aristoteles). Den människa är inte ond, som ångar sig och vill bli en ny och bättre människa.

Det finns ingen synd ”orenhet”, som måste eller ens kan tvättas bort med blod. Det är en sadducéeisk teologi, som upprörde Jesus så till den grad, att han började slåss i Jerusalems tempel. Där tog man betalt för sådan tvätt.

Evigt liv

Hamartia är bra enligt Paulus. Den gamla människan dog av det och Paulus blev född på nytt, redan i detta livet. I GT säger Gud: ”Du är min son. Jag har fött dig idag.” (Ps 2:7, tre gånger citerat i NT). Därtill: ”Alla som fötts/leds/drivs av Guds Ande är Guds söner” (Rom 8:14).

Jakob kämpade med Gud och fick Guds välsignelse. Jakob fick namnet Israel. Det betyder ”Den som kämpat med Gud”, alltså med sitt samvete. Medvetandets inre strid. Jakob gjorde samma som Eva, åt kunskap. Arvsynd? Orenhet? Ha!

Om medvetandet är det enda som har säker egen existens, och allt annats existens är tvivelaktig, måste medvetandet antas vara skapare av dessa drömmar. Ja, medvetandet kan givetvis bestämma, att drömmarna skall vara verkliga. Och varför tror vi att medvetandet dör, om kroppen dör? Kroppen kanske bara är en dröm, skapad för medvetandets tillväxt. Den görs verklig av medvetandet.