Den besjälade naturen

Igår tittade jag på Vetenskapens Värld. Här diskuteras trädens intelligens. Självuppfattning, medvetande och intelligens tycks vara något som uppstår i levande organismer. Och träden tycks visa, att konkurrens är mindre effektivt än samarbete!

Har botaniken blivit politiskt vänstervriden?

Det är en politisk lärdom i strid med idéerna om att den starkaste överlever. För det naturliga urvalet är samarbete viktigare än konkurrens. Marknadsekonomi tycks vara något onaturligt.

”Det naturliga urvalet” var även viktig i den nazistiska ideologin, som gjorde anspråk på att vara vetenskaplig. Hur skall vi ställa oss till politisk naturvetenskap?