Etiketter

, , ,


Det här är en kommentar till något jag läste på nätet. Somliga vill i antirasismens namn göra Jesus svart. Det retar givetvis somliga, som gått i svaromål. Då blev det lite fel om feniciernas ursprung. Idémässigt finns många band västerut, men fenicierna är en gren av kanaanéerna, och kom från det område många kallar ”Det Heliga Landet”.

Som kommentar blev det lite väl stort, så jag placerar den här. Fast ni har ju redan läst det mesta jag berättar, ni som läser mig. Men kanske jag länkar hit några fler nyfikna.

Kommentaren

Det intressanta området beboddes enligt somliga källor redan för mer än 4000 år sedan av kanaanéer. Det var ett västsemitiskt folk, som talade fornhebreiska! (Jeru)Salem var deras huvudstad.

Vår Gud Molok

De dyrkade bl.a. Molok. Det innebar att de offrade egna barn genom att bränna upp dem. ”Ty Herren, din Gud, är en förtärande eld” (5 Mos 4:24, Heb 12:29 m.fl.). 

Jeremia, en av GT’s tre stora profeter, berättar om kampen mot denna vana (Jer 32:35). Strax innan klargörs, att det är folken i Israel och Juda, som gör så, och även dyrkar Baal, en annan kanaanéisk gud (Jer 32:30).

Fenicier och kanaanéer

Det tycks finnas olika teorier om historien, men den följande har jag fallit för. Fenicier var en grupp kanaanéer, som emigrerat en bit norrut. De skapade riken i nuvarande Libanon. Städerna tros i alla fall ha haft sina egna kungar. Efter en tid hade de utvecklat en egen dialekt av fornhebreiskan. Så gick det sekler och man fick det feniciska språket.

Fenicierna blev tidiga sjöfarare och skapade omfattande kontakter med andra folk. De uppfann alfabetet, exporterade det till Grekland och grundade Karthago.

Med den stormakten utkämpade Rom de tre puniska krigen. P-et i puniska är en latinisering av fenisciska f-et. Kan tillägga att romarna chockades över karthagernas barnoffer.

Melkisedek, Jesu förebild

Hemma i (Jeru)Salem härskade ett tag prästkonungen Melki-sedek, som Jesus liknas vid i Nya Testamentet (Heb 6:20). Melki-sedek sägs i Gamla Testamentet vara präst åt Gud den Högste (1 Mos 14:18).

Abrahams avgudar

Abrahams familj dyrkade i stället ”andra gudar”, då de bodde i Ur ”på andra sidan floden” i Mesopotamien (Jos 24:2,14,15). Där dyrkade man månguden, som i Bibeln sägs stiga upp över bergen (5 Mos 33:2). Det här lärde jag mig genom Bengt Anderberg, då han skrev kulturartiklar i Expressen. Han var medlem av 1973 års bibelkommission.

När Abraham kom till (Jeru)Salem, konverterade han till Melki-sedeks kanaaneiska religion (Heb 7). Sedan beslutade han göra sin son Isak till ett brännoffer åt Melkisedeks Gud (1 Mos 22). Sedan bör han, hans familj och tjänare ha drunknat i det kanaanéiska folkhavet.

Sumerier och sumeriska

Själv var han sumerer, ett folk som inte kan påvisas ha släktskap med något annat folk. Sumererna uppfann allt, som räknas som bildning och kultur. Deras språk blev äldre antikens lärdoms-språk. I Babylon fick inget skrivas på annat språk, om det skulle tas på allvar. Jämför med latinet i medeltidens Europa. De nationella språken föraktades.

Turkar och kaldéer

Bibelns påstående att Abraham kom från det kaldeiska Ur är fel. Kaldéerna kom till Mesopotamien och Ur ca 600-1100 år efter att Abraham lämnade staden. Bibeln gör här samma typ av fel som folk brukar göra med den turkiske jultomten. Grekiske sankt Nicholaus levde på 400-talet. Turkarna dök upp österifrån 600 år senare.

Lite ljug kryddar religionen

Varken judar eller araber är semiter, om de har Abraham som stamfar. Han är troligen ett påhitt av det kanaanéiska prästerskapet, för att ge sumerisk lärdomsstatus åt nya teologiska idéer inom kanaanéisk religion. De semitiska folkslagen har således förökat sig genom delning.

Folkens splittring

Det är religioner, ideologier och sekter, som är verktygen för dessa delningar. ”Vi är ett folk!”, sjunger mormonerna. Var det på sjuttiotalet, som kommunistpartierna hade sex olika Första Maj-demonstrationer i Göteborg? Alla var Folket. På sin sida om spektrumet hade Adolf mördat Ernst Röhm och alla andra avvikare inom partiet. Mitt emellan, här i Sverige, delade Alf Svensson borgerligheten i ytterligare ett parti.

Ja, och isolerar man sig noga, så sätter evolutionen igång och utvecklar särdrag. Norr om Afrika blev utvandrarna från Afrika vita. Annars kunde de dö av D-vitaminbrist. Fast tror man inte på evolutionen, så måste Jesus ha varit svart. Så skapades vi ju neri i Afrika för 200.000 år sedan.

Men varför är inte alla vi andra också svarta? Är det något fel på min spegel? Jag är ju blek som en neandertalare. Rester av de vitingarna har hittats i Israel, Syrien och Irak. Svante Pääbo har visat att vi har 2-3 procent av vårt DNA från neandertalarna. Judarna också.

De exentriska engelsmännen

Om de knasiga engelsmännen åtminstone sagt att Jesus var neandertalare. Då hade det varit sant till tre procent. Arkeologerna har upptäckt, att de allra första engelsmännen fortfarande var ganska svarta, och de nutida britterna vill ju inte vara européer, så vi får väl se åsikten om Jesus som ett egen-domligt utslag av Brexit.