Etiketter

, , , , ,


Misshandla och mörda

Jag skrev ett inlägg om hat. Jag fick en kommentar av en vaktmästare på Aftonbladet. På sina sajter berättar Christer Dyrwoold, att han blev så svårt misshandlad av en 17-årig skinnskalle, att denne dömdes till tre års fängelse.

Straffrabatt? Antagligen – en 17-åring. Det blev ändå tre år för hatet i att sparka sönder en annan människa.

Hatet förföljde förövaren. Ett par år efter att han kom ut, blev han mördad, dock inte av Christer Dyrwoold. Han har förlåtit och uppvisar en beundransvärd brist på hat.

Sådant kan annars se ut så här:

Ryssar

Ryssar, det är skurkar som springer omkring och giftmördar folk med novitjok. Navalnyj är ryss. Sergej och Julija Skripal är också ryssar. Alltså är alla tre skurkar.

Blev det något fel med logiken där? Jo, något blev fel där. Jag gör ett nytt försök att dra en logisk slutsats. Jag får ju inte visa, att jag är dum i huvudet.

Judar och bibliska motsägelser

I Gamla Testamentet (den judiska toran) står det om judiska kungar, som gjorde ”vad ont är i Herrens ögon”. Dessa regeringskritiska (= judefientliga) texter älskas av ultraortodoxa israeliska bosättare. De måste vara anti-semiter!

Blev logiken fel igen? De omnämnda judiska härskarna var faktiskt hemska! Kung Manasse offrade sina söner till avgudar på samma sätt Abraham tänkte offra sin son Isak – med kniv och eld (2 Krön 33:1-9, jfr 1 Mos 22:2).

Jeremia räknas som en av GT’s tre stora profeter. Han låter Gud fördöma sådant (Jer 7:23), medan NT tiller-känner  Abraham rättfärdighet för att han var beredd att göra det (Jak 2:21-24).

För Abrahams vän, kanaanéernas prästkonung Melki-sedek var barnoffer då gällande Guds Lag (Heb 7). Lag-gärningar kallas det i NT. Vi blir inte rättfärdiga av några sådana, säger Paulus.

Det här gjorde Martin Luther kritisk till Jakobsbrevet. Det räknas till gruppen ”övriga brev” i NT. Fromma ser det som ett brev skrivet av Herrens broder Jakob ca. år 40. Kritiska forskare anser brevet vara skrivet ca år 150.

Det för Luther grundläggande budskapet i evangelierna är det extremt svårbegripliga ”rättfärdighet genom tro”. Paulus driver den saken hårt. Men det motsägs i Jakobs-brevet. Då blir det ingen logik i NT. Fast det är svårt med logiken ändå.

Det blir ju dåligt med logiken, om du inte vet vad du skall tro på. Det måste vara något du begriper. Kan din predikant inte förklara begripligt, vilket han inte kan, beror det på, att han inte själv begriper. Han producerar bara tomma ord som triggar känslor.

När det gäller min egen logik, får jag får fortsätta mina försök. Till slut blir det väl rätt.

Poliser och black lives matter

Vietnamesiska kvinnor gjorde mer eller mindre frivilligt barn med USA’s soldater under vietnamkriget. Ibland var soldaterna svarta.

Vietnameser har ibland beskyllts för rasism. Det är en överallt vanlig och välkänd form av hat. De svarta soldaternas barn har på olika sätt behandlats illa. Säkert har några av dem även fått stryk av polisen.

Nu blev logiken svår. Är det de ondskefulla gulingarna jag skall vara arg på? Eller skall jag vara arg på de hemska svartingarna i US Army? Nej, Halleluja – det är ju poliser jag skall kasta sten på!

Av svensk verklighet har vi lärt oss, att det är all blåljus-personal vi skall hata.

Nu blev väl logiken rätt! Eller …?

Sanning blir något annat

Jag har, som jag berättat tidigare, ett nöje. Jag studerar hur olika vi människor ser på världen. Jag läser bloggar, som politiskt hör hemma såväl till höger som vänster.

Jag lägger märke till att alla hittar fakta att haka upp sig på. Det är ofta rätt och riktigt, det man hittat. Det är ofta hemska sanningar om vår nutid, om våra ”kungar och kejsare” och många andra som ibland tror sig vara sådana.

Men sedan springer logiken iväg. Eller är det känslorna? Oftast både och. Hur som helst hatar och/eller föraktar man varandra väldigt mycket. Det oroar mig.

Sanning och politik

Min tro är att det som står i Bibeln kan vara sant eller falskt. Framför allt tror jag, att tolkningarna ofta är galna. Bibelexegeter hittar ibland hellre på vad som helst, än erkänner att de inget begriper.

Jag har berättat att Paulus använder ordet psychikós om sina teologiska motståndare. Dem beskriver han som lögnaktiga, våldsbenägna och tjuvaktiga bedragare. Vi talar om psykopatiska tendenser, som i tillräckligt antal definierar psykopati.

Bibelkommissioner brukar dock översätta detta grekiska ord till fysiskt eller köttsligt. Betydelsen sexuell antyds. Då är man religös!

Likaså har de gjort vad som helst, bara de sluppit göra politiska tolkningar. Förr förbjöd de särskilt tolkningar ”från vänster”. Nu får man inte tolka ”från höger”. Men då blir det politiska tolkningar. Var är logiken?

Jag utgår från att religioner var antikens ideologier. Kejsare och konungar var gudar. Farao var solgudens son och själv en gud. Roms kejsare gudaförklarades av senaten och krävde dyrkan (Caligula) eller åtminstone vissa kulthandlingar. 

Var du då opolitisk, om du sade dig vara Guds son, och påstod att alla andra också kunde vara det? Det står faktiskt ”alla” i Johannesevangeliet (Joh 1:12f)! Var Paulus opolitisk, när han (och inte bara han) skrev: ”Alla är ni … Guds söner” (Gal 3:26 m.fl.). Kungavärdigheten gavs därmed till alla.

Jag såg en gång några muslimska mullor på TV påstå, att de kunde svälja läran om Jesus som Guds son. Villkoret var dock en kristen lära, där vi alla är det. Men det står ju så i Bibeln! Var är problemet? Det finns nog hos kristna teologer.

Jesus bör ha varit politiker om han ville tackla problemet avgudadyrkan. Men det sägs han inte ha gjort. Och kristendomen blev monarkins och feodalismens ideologi. Något blev uppenbarligen fel, när teologerna anpassade Kristus till en politisk diktatur. Vart tog logiken vägen?

Jesus och Paulus ord om de oundvikliga och segerrika villolärarna finns dock kvar (Luk 17:1, Matt 7:15, 18:6, Mark 9:42, 2 Kor 11:13f, Gal 2:4 m.fl.).

Om hur få änglar att hålla käft

Den tidens villolärare begrep alldeles för mycket. Det är nog därför vår Bibel ser ut som den gör. Vissa fel gjorde de redigerande villolärarna av obildning: Paulus ord för kungakrona förstod de inte. Det har jag skrivit om förut.

Repeterar: I vår Bibel 2000 har kungakronan blivit ett tecken, en slöja, som kvinnan skall bära, förmodligen av skam över att vara kvinna. I Bibel 1917 översätts det helt korrekt ”på sitt huvud hava en makt” (1 Kor 11:10). I not förklaras dock uttrycket vara obegripligt.

Den bildade Paulus visste, att en egyptisk pschent är en huvudbonad prydd med en eller flera bilder av egyptiska gudamakter. Pschenten kallas för egyptisk kungakrona. Kvinnan skulle bära en pschent med den Helige Ande (Apg 2:1-4) för änglarnas skull. Mose Lags Ängel och Kunskapens Ängel talar ju illa om henne.

Min starkt religiösa småskolefröken visade år 1951 med en flanellograf, att den Helige Ande var eldslågor, som satte sig på apostlarnas huvuden.

Till vänster en egyptisk pschent med gudinnan Wadjet i faraos panna. Wadjet var en av Egyptens gudinnor. Ureusormen är en vanlig beteckning på denna gudamakt. ”Hedniska” kunskaper blev på 400-talet förbjudna i kyrkan. Men GT beskriver ju kampen mot hedendomen. Och Paulus riktar sig i NT mot hedningar i sin mission. Han talar deras språk. Utan kunskap om ”hedniska ting” kan inte Bibeln tolkas. Till höger en modern fantasibild av Cleopatra. Egyptens drottningar avbildas också med ormar i pannorna. Googla på t.ex. Nefertite eller Hatshepsut.

Språkförändringar

Det behöver inte alltid ha varit politik och villoläror, som förvirrar i Bibeln. Jakobsbrevet skulle kunna vara ett exempel på språkförändringar i samband med en snabb kulturell tillbakagång.

Författaren lyfter fram gärningarna, men kan tänkas mena samvetets gärningar mot andra människor, goda gärningar, men då skulle han inte dra fram laggärningar. Till de senare hör förutom Abrahams planerade barn-offer även stening. 

Både Jakobsbrevets författare och Martin Luther upp-fattade tron på Kristus, som tron på en person som är Gud. Paulus tycks lyfta fram Kristus som en personi-fiering av samvetet, vilket ofta gör hans ord dunkla. Mer om det nedan.

Söker en logisk regel mot våld

En politiskt metod formuleras i orden: ”Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom” (Matt 5:39).

Det är ju ett förbud mot hat och vrede. Hur hade det blivit om England och Frankrike följt det mot Hitler 1939? Borde de inte ha slagit tillbaka långt tidigare? Den anbefallda metoden verkar vara en usel sådan.

Jag tänker också på Belarus. Får man inte bråka med diktatorer? Värj er inte mot det onda? Är inte ens en demonstration tillåten?

Jag letar en tolkning av Jesuordet, som ändrar bud-skapet, så att det blir logik i det. Jag vill ha ett smart förbud mot våld, som inte skall tolkas in absurdum. Ett sådant tror jag mig ha funnit. Men säker är jag inte.

Jag kanske skall påpeka, att jag aldrig varit särskilt religiös. Att jag håller på med detta beror på att jag blev fly förb-d när jag bestämde mig för att läsa vad den där Paulus skrivit om kvinnan.

Jag hittade snabbt så många orimligheter. Jag bara kände, att dessa dumheter måste jag kritisera sönder. Allt verkade ju orimligt. Så det var i rena ilskan, som jag började läsa.

Nu tolkar jag texterna på mitt eget sätt. Om jag skall tro på det jag finner att det står är en annan sak. Det är i alla fall inte längre helt orimligt. 

En gudsdefinition, som slår ut ateismen

Jag bygger på mina tidigare slutsatser ur Jeremias och Paulus texter. Jag repeterar: För dessa båda bibliska författare är samvetet Gud själv, såsom vi är i stånd att uppfatta Honom.

Samvetet verkar ju ofta vara en annan person än du själv. Han är därtill tämligen vänstervriden, då Han får flera miljardärer att förespråka högre skatter för sig själva. Jag har förut noterat att även hedniska gudar kan vara politiskt ”röda”.

De som ”drabbas” av samvetet blir blir profeter. De utformar mytologier, där gudarnas verksamhet beskriver moraliska problem. Som exempel berättar jag åter om fornnordiska Gullveig.

Veig betyder möjligen våg (bölja). Namnet Gullveig kan då tolkas som böjelse för guld. Trollhäxan Gullveig blir då Girigheten. Hon lurade asagudarna att bli fiender och strida med varandra.

Som straff spjutade och brände de henne tre gånger. Tre gånger åt guden Loke upp hennes grillade hjärta. Då blev han gravid! Loke är det galloperande intellektet, ordet, logiken. Han blev ju även mor till Odens häst, men då var det en hingst som var far, inte trollhäxan.

Varje gång Gullveig dödades blev hon och Loke föräldrar. Deras barn var Hel (dödsrikets gudinna), Midgårds-ormen och Fenrisulven. Barnen blev asarnas och hela världens elände och undergång. Det är ingen trevlig beskrivning av Girighetens barn.

Samvetets barn då? En god förmåga att höra det Gud säger gör hedningar rättfärdiga (Gal 3:5-8, Rom 2:14f). Det Paulus skriver är faktiskt att hedningarna skall bli rättfärdiga på grund av sin tro! Det blir helt absurt, om det inte är tron på samvetet det handlar om. 

Gäller det hedningar, måste det även gälla ateister. Tror de på samvetet, så tror de på Gud, även om de förnekar avgudabilden på tronen bland molnen.

Medvetandets värderande funktion, anden är för Paulus Gud, om den är helig. I Bibeln nämns även oren ande. Vi antas kunna identifiera Honom i samvetet, om Han har vissa åsikter, som skiljer sig från våra och tvingar oss att kämpa med honom om sådant.

Paulus får stora problem med andras samveten på grund av denna sin tro (1 Kor 10:29). Han vet, att bristande förmåga att förstå, gör att andra missförstår Gud. De har fel insikt (Rom 10:2).

Men även de svagsinta måste följa sina samveten! De hör dock Gud säga ord, som han inte sagt. Vi lever här för att komma till insikt. Fortsättningen efter kroppens död (Paulus tror på en fortsättning) formas av hur långt vi kommit. Streta därför på!

Vi hamnar nu i en situation, där värdenihilismen (även kallad emotivism) ersätter ateismen: ”Det finns inget rätt och fel!” Värdenihilismen ingår i alla materialistiska betongideologier. Den hyllades på 30-talet både i Berlin och Moskva.

Ateister som tar avstånd från värdenihilismen hamnar i filosofiska svårigheter. Då tror de ju på något, på det värderande samvetet. Då tror de på Paulus Gud.

Gud = samvetet = ordet

Det här ger en en ny innebörd åt Johannesevangeliets inledande formuleringar. ”Ordet blev kött”, ”Ordet som är Gud” och ”Ordet blev människa”. Samvetet är inte dina, utan någon annans ord. Samvetet kan ta sin boning i alla! Alla kan vi vara Guds barn!

Det här blir då en annan teologi, än den monarkins och feodalismens ideologi, som växte fram i fornkyrkan. Där behövdes en konungarnas konung i toppen på den stora samhällspyramiden.

Men är det kristendom? Eller är det en variant på faraos lära? Hur många gånger har den giriga Maktlystnaden dött, sedan Gud och Moses dränkte hennes faraoniska uppenbarelse i Röda Havet? – Röda?

Maktlystnaden bara återuppstår, och får nya barn. Farao, Ceasar, Khanen, Führern och allt vad de kan heta har ständigt blivit vårt elände.

Nya Testamentets bestridande av sharian

Regeln bör vara att följa samvetet! Tro på Guds röst! Den röstens ord är Lagen i hjärtat, det organ som vi enligt antikens vetenskap tänker med! Tro inte på något annat! Tro inte på Mose Lag (Toran, GT, Bibeln)!

Den Lagen har Jesus och Paulus rivit ned. Den beskrevs som templet i sten. Stentavlorna. Bygg inte upp någon annan sådan lag (Gal 2:18)! Det budet får mig att tänka både på sharian och kristna fundamentalisters syndkata-loger.

En del har svagt samvete och måste söka stöd i Skriften för att avgöra vad som är rätt och fel. Paulus kallar deras tro svag (Rom 14:1,2). Han tycks mena att den som har Gud i sig, klarar av att värdera och fatta beslut utan sådan hjälp.

För Jesus och Paulus handlar läran om att riva ned vår tro på den skrivna Lagen och bygga upp lagen i hjärtat. Jesus talade i liknelser. Vi anar bakgrunden till vissa bibelverser (Matt 26:61, 2 Kor 13:10).

Experter i hjälpklass

Att kalla kristna fundamentalisters tro svag, retar dem nog. De är lika brinnande i sin svaga tro som islamister är i sin. Enligt ovanstående definition är det två exempel på svag tro.

Det finns ett ”Tillägg till Gamla Testamentet”.  Den som i samband med vad jag skriver nedan där läser Syraks bok (Syr 10:6) får lätt frestelsen att läsa hela texten. För mig blir innehållet mer logiskt och trovärdigt med ovanstående definitioner.

Men svag tro innebär att de inte klarar av att tro något annat. De i tron starka (vilka kan vara ateister) måste godta dem och låta dem följa sina klena, men ofta brinnande heta samveten. De ”i hjälpklass” skall inte mobbas.

Observera att det är anden som är svag, inte nöd-vändigtvis själen. Tvärtom kan intellekten vara starka och de kan ha god bildning. Men anden, den värderande funktionen hos medvetandet, får dem att välja fel.

Det såg vi i Tyskland på 30-talet och det ser vi nu överallt. Det var inget fel på dr Mengeles intellekt eller utbildning. Hans efterföljare blir utfrågade som experter på allt möjligt. – ”Är tobak skadligt för hälsan?”

Att bränna koranen

Nu återgår vi till budordet: ”Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom” (Matt 5:39).

Det onda? Vi vet nu, att det är fel att angripa någons samvete. Det är hans Gud. Han tror så. Det skall vi respektera. Då måste även han respektera vår tro. Vårt samvete är också Gud. Vi måste alla lyda denna Gud.

Det onda, som det här handlar om, är koranbränning och andra kränkningar. Det är riktat mot Gud, som andra uppfattar Honom. Därför är det ont, även om deras uppfattning av Honom är dålig.

Personifieringen av vårt samvete, eller skall jag skriva samvetet vi förenat oss med och gjort till vårt, vår Herre och Gud, befaller oss att tåla sådana kränkningar. Han är ju även en i Islam erkänd profet, så budet bör gälla alla.

Våld är alltså inte tillåtet. Vad vi får göra om någon till-griper våld, avgör våra samveten. Bibeltexten är mot-stridig. Ord om överheten antyder att samhället normalt skall ha våldsmonopol. Det kan kanske vara en utgångs-punkt.