Etiketter

, , ,


Treenigheten – en politiskt känslig sak

Skulle folk begripa treenigheten, skulle sådana som Lukasjenko och Putin bli galna. Att kyrkan aldrig begripit beror på dess historiska stöd till och försvar av formell och reell monarki.

Det försvaret har tvingat kyrkan att tolka Bibeln på så sätt, att den blivit helt obegriplig.

Början på förklaring

Då jag var ung hade vi kristendom på skolschemat. Alla skulle lära sig tro – både på Gud och Kristus. Vi har alla hört mycket om det paret, Fadern och Sonen som är ett.

Men de är ju tre som är ett! Treenigheten! Gud är en och samtidigt tre. Om du inte begriper, kan du tro dig vara idiot. Den tron blir du inte salig på. 

Idiotisk förklaring

Idiotiska förklaringar får sådan tro att växa. Till exempel om någon förklarar treenigheten med kvantfysik: Ljuset kan samtidigt vara partikel och våg. Svårt att begripa, fast det bara handlar om ”dualitet”, tvåhet.

Kvantfysik är svårt för de flesta. Treenighet är svårt för alla. Det är nog orsaken till att präster talar marginellt om Den Helige Ande. Vad det är? Nej, de kan inte förklara och försvara sådan kristen teologi.

Inte ens ärkebiskopen klarar det. Islam är enklare. Fy fan för kvantfysik och den ännu värre treenigheten! Tillbaka, åtminstone till den mer begripliga medeltiden! Gärna till stenåldern.

Kalle Ankas enkla förklaring

För en enklare förklaring frågar jag: När du kämpar med ditt samvete, vem är det då du slåss med?

Du och ditt samvete är en, men ändå två – samtidigt. Det här begriper bara ni som har erfarenhet av denna kluvenhet. Tro nu på själen! Plötsligt har den blivit två. Du har två personligheter! Men båda är du. Du är en.

Du har kanske sett filmen ”Kalle Ankas bättre jag”. (Hans sämre jag har horn.) Observera att det inte är säkert vem av dina personligheter som vinner. Ibland kan den enes seger få dig att må dåligt.

Det visar att du kan vara två, trots att du är en. Är det då konstigt, om Gud kan vara tre? Men Paulus tro är inte att han själv har två personligheter. Han tror han hör Gud, när samvetet talar.

Paulus skulle heller inte ha trott, att det är Kalle själv, när Kalles sämre jag talar. Paulus skulle ha frågat: ”Vad är det som flugit i dig?” Fan!

Samvetet som Gud?

Den vanligaste nutida åsikten är uppenbarligen, att en sådan idiot som samvetet inte kan vara Gud!

Hos andra är ju samvetet en idiot! Det är ett problem som får Paulus att göra intellektuella piruetter. Det är få som vågar försöka tolka honom här, och inget jag sett tyder på någon förståelse. 

För att kunna följa tankegångarna, ber jag läsaren godta tanken med samvetet som Guds uppenbarelse. Jag skall strax återvända till problemet med andras idiotiska samveten. Först något annat om det.

Den Helige Ande vill bränna Biblar och Koraner

Men ta det försiktigt om du vill hjälpa till och elda!

Paulus läste i GT, profeten Jeremia (Jer 31:33), att Gud vill rista in sin Lag i våra hjärtan (Heb 10:16). Under antiken trodde man att vi tänker med hjärtat. Enligt Jeremia behöver då ingen undervisas av andra om Gud och Hans heliga skrifter (Jer 31:34).

Paulus tror uppenbarligen på det.

Paulus tror även att Mose Lags texter förmedlats till oss av tvivelaktiga änglar (Gal 3:19+20, Apg 7:38). Noten till 3:20, som tycks tala om Paulus samtids lärda judar, säger att inte ens Moses räknades som fulländad profet.

Det åsikten ansluter sig Paulus till, när han i stället hyllar den fulländade, Jesus Kristus. Teologerna bakom noterna i Bibel 2000 menar att han här går emot Gamla Testamentet (2 Mos 9:19f).

Du får ju inte gå emot Bibeln, då är du inte kristen! Den som säger: ”Ni har hört att det står skrivet …, men jag säger …” är absolut inte kristen!

Paulus får dock stöd av martyren Stefanos i dennes försvarstal inför sin dödsdom (Apg 7:53). Kristendomen övertog således nya tankar om Moses från judendomen.

Först ändrade sig judarna om barnaoffren (Jer 7:30, 31. Läs noterna genom att klicka på plustecknen före numren på verserna). Sedan ändrade de sina tankar om Moses. 

Lita inte blint på profeter!

Och Paulus går så långt, att han hävdar att profeter är tvivelaktiga. Förmedlare av budskap från Gud kan inte undvika, att även företräda andra än Gud. Dessa andra torde i så fall vara deras jordiska intressen, ekonomiska begär och maktambitioner. Därför skall du inte lita blint på profeter! (Gal 3:20).

Det tycks stå så! I Bibeln. Läs själva! Det är länkar till en sida tillhörig Svenska Bibelsällskapet. Regeringen och Svenska Akademin är med och väljer styrelse. Det är den riktiga Bibeln och inte något som jag har hittat på! För säkerhets skull klistrar jag in verserna:

Vad menar Paulus med detta?

”Vad är då lagen? Jo, den … var avsedd att gälla tills (Kristus) framträdde … Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en … (Gal 3:19f).

Jesus och Paulus Bibel

Profeten Jeremias bok är dessutom en som både Jesus och Paulus läste och grubblade över. Ingen av dem läste någonsin en kristen teolog. De var ju de första (och kanske de enda).

Du har alltihop i ditt inre! Du skall bara söka det. Den som söker skall finna! Finna Den Helige Ande, samvetet, Gud. Vad skall man sedan ha Bibel och Koran till?

Tala med mig i stället och lyssna på vad jag säger! Det säger Gud, som är ursinnig på sitt folk, som offrar sina barn till honom (Jer 7:31). Blodsoffer med kniv och eld, som Abraham tänkte göra med Isak. Det har jag aldrig begärt, säger Gud (Jer 7:23).

Bibeln och Koranen har båda gjorts till instrument för prästerlig maktutövning med skräck, tvång och våld. Sedan villolärorna tog över efter Paulus, har ingen tillåtits tolka Bibelns budskap korrekt. Traditionen är helig!

Förklaringen gör Paulus begriplig

Med samvetet som Gud får dock Paulus problem med sin nästas samvete. Det är ju också Gud, men samtidigt en annan (Rom 14:4)! Det finns ingen not till den versen. Bibelkommissionen gör inget försök att förklara följande obegriplighet:

”Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt.”

Paulus lära blir att vi möter Gud på tre sätt. I skapelsen, i vårt samvete och även i vår nästas samvete. I Jesus Kristus uppenbarade sig Gud fulländat. Vi kan säga att Han gjorde det på ett kraftfullt sätt.

Gud uppenbarar sig i skapelsen. Han uppenbarar sig fulländat och Han uppenbarar sig även icke fulländat i den icke fulländade skapelsen. I den finns vi och vårt samvete. Det senare kan vara mer eller mindre starkt. Vi är bara människor.

Paulus talar därför om stark och svag tro. Det handlar då inte om mer eller mindre brinnande tro på underverk och dogmer. Det är som sagt samvetet, som kan vara stark eller svag. Mer eller mindre fulländat.

Här har vi treenigheten. Gud, Kristus och Anden.

Ursprung i GT

Jag upprepar: Profeten Jeremia existerade för Jesus och Nya Testamentets författare. För dem fanns inga kristna teologer. Jeremia låter Gud protestera mot blodiga djur-offer.

Jag upprepar: Hos Jeremia kräver Gud i stället att vi skall lyssna till Honom (Jer 7:23)Samvetet brukar kallas Guds röst. Jeremia trodde nog att det faktiskt var Gud. Men vilka blir konsekvenserna, om folk tror det och börjar lyssna?

Jag börjar ana, varför Den Helige Ande kommit bort ur teologin. Makthavare har alltid sett samvetet som en kontroversiell jävel. Hur bär man sig åt, om folk tror att det är Gud, som leder oppositionen?

Tro att samvetet är Den Helige Ande får konsekvenser.

Glöm tron på Guds biologiska avkomma i en utomäkten-skaplig förbindelse! Tron på Kristus blir tron på den som är ett med anden Gud. Det blir en mer principiell dogm.

Och Paulus kritik mot judisk lagfromhet får en annan innebörd. Vi får inte bara byta ut Mose Lag mot en annan Lag, en ”kristen” med skrivna detaljregler. Citat: ”… om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner, gör jag mig till lagöverträdare.” (Gal 2:18). Läs mer! (Gal 2:15 – 3:6).

Då inser vi skillnaden mellan å ena sidan Jesu lära, och å andra sidan judendom och Islam. Den heliga boken åker i soptunnan (bildligt talat, den bör läsas, men på ett annat sätt). Den ersätts av lagen som Gud ristat i vår hjärtan. Samvetet. Anden.

Dessutom inser vi, att kristendomen är utvecklad ur judendomen, som utvecklades ur kanaanéernas tro. Det var de senaste judiska idéerna, som för 2000 år sedan blev den kortlivade kristendom, som villolärorna gjorde slut på.

En fråga kvarstår. Kan det fulländade samvetet existera i denna värld? Kan det accepteras, eller måste vi slå ihjäl det? Redan ett tämligen ofullständigt måste ju dödas. Fråga Lukasjenko och Putin med flera!