Etiketter

,


Ultrafint är inte finfint

Jag såg nyligen på Vetenskapens värld. Det handlade om luftföroreningar. Nya upptäckter fick puzzelbitar att falla på plats för mig. Vår hjärna är hotad! Vårt med-vetandes redskap.

Man kan numera upptäcka och räkna så kallade ultrafina partiklar i luften. Kanada har 13000-14000 sådana per cm3 luft i universitetens parkområden. Storstadsgatorna kan ha 100 000. 

Det är inte den vanliga dimman. Dess droppar är stora. De ultrafina är osynliga, metalliska partiklar. Stora koncentrationer ger en obehaglig smak. I övrigt märker vi inget.

De kommer från förbränning, i motorer och industri. Nu har man funnit, att partiklarna har farliga egen-skaper. De är själva giftiga, och kan ta sig djupt in i våra kroppar med giftiga molekyler, som lätt fastnar på dem. 

Våra biologiska skyddsbariärer fungerar inte mot dem. De tar sig även in i hjärnan, som man trott ha ett effektivt skydd mot yttre föroreningar. De tränger in via nervtrådar, som har inre rör vida nog för dessa partiklar.

Järn inte bra för hjärnan

Naturliga partiklar kan inte ta sig in den vägen. De ultrafina består till stor del av järn, en metall som i mycket små mängder bildas naturligt i hjärnan. Järn lagras där, när vi utvecklar Alzheimer!

Hundar har mycket nervtrådar från nos till hjärna, fler än vi. I det ultrafint mycket förorenade Mexico City har forskare funnit att hundarna där numera drabbas av demens! Vi har färre nervtrådar från näsa till hjärna, men människor lever längre, och vi hinner därför samla på oss det för hjärnan giftiga järnet.

Programmet fick mig att tänka. Järn finns naturligt över-allt. Djur och växter behöver det i rätt form och på rätt ställen i sina organismer. Du äter väl din spenat? Men luftföroreningarnas järn är i fel form och hamnar på fel ställen. Och vår verksamhet skapar eländet.

Äntligen en förklaring

Nu är ju järn bara ett av alla giftigheter vi får i oss. Det är ju tusentals olika ämnen. Visserligen är det ofta bara en tiondel eller hundradel av vad som är farligt utav varje ämne, men är det tusen sådana i vår cocktail, så blir det nog farligt ändå.

Förutom att de har egen giftighet sänker dessa ämnen sannolikt vår motståndskraft mot infektioner. Gifterna är en tung hypotes, när det gäller att förklara europeiska mäns sänkta spermakvalitet.

De ultrafina partiklarna lyckas dessutom ta sig direkt in i våra hjärnor, så det här förklarar ju en hel del. Förutom Trump och åtskilliga andra i toppen, har vi förklaring till diverse små nyheter, som får en att ta sig för pannan. Vi är inte som vi skall i huvudena.

Ett exempel. Barnomsorgens chefer, som aldrig arbetat med barn.

Ett annat exempel. Ja till social distansering från sin personal.

Ett till exempel. Varför inte bekämpa ovannämnda gifter i stället? De är farligare och faran ganska säkert belagd.