Etiketter

, , ,


Världens undergång

Resonemangen om sanningen får exemplifieras med en praktisk fråga. Vem har rätt? Klimatskeptikern eller alarmisten? Går världen under? Hur avgör jag vad som är sant?

Givetvis går världen under! Om inte nu, så om någon miljard år. Men det kan också bli ganska snart. Det vi diskuterar är om Greta har rätt. Blir det snart, om vi inte gör något?

Vad betyder snart?

Svaret är nog att hon får rätt, men vad betyder ”snart”. Ett par tusen år eller bara hundra?

Positiva trender

Det var på 1950-talet jag fick lära mig det.

Om jag hade satt in en krona på banken på vikinga-tiden, så hade jag idag haft en miljon miljarder. Räntan på banken var på 50-talet 3,5%, vilket ger fördubbling vart 20:e år.

Redan som 7-åring lärdes jag upp i kapitalism av lokala sparbanken. Jag fick en sparbössa med fem kronor. Den skulle jag fylla och komma tillbaka med.

In absurdum

Lite äldre läste jag ordet lagom för räntan 15% i en bok om ekonomi. Vi får då en fördubbling på fem år, och miljondubbling på ett sekel (20 fördubblingar). Om jag satsade en million i ett företag med vinsten 15% per år, skulle mina arvingar ha tusen miljarder efter bara ett sekel.

Ett litet exempel: Denna länks fattige(?) invandrarpojke tycks ha börjat ganska bra på den vägen. Efter att ha varit rekordvinstgivande VD för Lehman Brothers var han 1985 med och grundade från svt kända Blackstone Group. År 2006 gjorde de affärer för 370 miljarder USD enbart i USA. 2018 dog han.

Tillbaka till min sparbössa! Kronor 106 skulle växa till 1012. Och på ett millenium? Vi tänker på den där vikingatida insättningen! Exponenten skall då adderas med en sexa för varje sekel. Vi börjar med 106 och adderar 60.

Kronor 1066 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000 kronor.

Wikipedia påstår att det heter undeciljon. Talet 8,8 x 1026 nämns i norska Wikipedia. Det är 40 nollor mindre och uppges vara universums diameter räknat i meter.

Världsbanken har för år 2016 beräknat världens BNP till 75.641.577.000.000 USD. Det är en litet tal i det här sammanhanget. Det blir inte mycket bättre, om vi räknar om till isländska kronor (ca 13 på en svensk) och avrundar. Vi får ändå bara femton nollor. Det blir 1015 eller 1000.000.000.000.000.

Den struntsumman måste vi ju få ändra på! Fram till år 2100 kan 15% ränta multiplicera Världsbankens siffra med 65536. Då blir vår världs BNP ca 5 x 1018 USD. Idag behöver vi 1,7 jordklot för vår produktion. Då behöver vi 111.411 stycken. Det fixar vi med teknisk och vetenskaplig utveckling!

Jupiter, som bara är 318 gånger större än Jorden, kommer då att ligga på våra soptippar och i havet. Skrothanteringen får dom ta hand om i Bangladesh. Problem? Vilka? Vi upptäcker ju ständigt nya planeter. Vi fortsätter bara med den tekniska utvecklingen.

Och detta vill Greta förmena oss! Det var väl hon som var häxan i den där sagan? Hon ville inte låta andra äta av rikedomarna! Nu talar hon om vetenskapen! Mate-matik är vetenskap och den visar klart, att Jorden inte alls har sådant värde, att dess undergång på något sätt kan jämföras med de förluster vi drabbas av, om hon får sin vilja igenom.

Och att klimatet skulle påverkas är ju fake news! Vätgasen i Jupiters atmosfär löser oljekrisen, och då väte är ett rent bränsle och bara bildar vatten med syret på Jorden, så slipper vi koldioxiden. Och så blir vi av med torkan i Afrika och Australien.

Ja, förr eller senare kan det kanske bli för mycket, men inte förrän jag har mina tusen milliarder. Kanske vi måste fråga, om det finns en gräns för ekonomins utveckling, och var går den i så fall?

Lite tillnyktring

Ja, den gränsen finns någonstans. Med tanke på hur snabb utvecklingen har varit hitintills, kan vi nog tänka oss att den dyker upp redan när vi har 11 miljarder innevånare och försöker släpa några asteroider till banor runt Jorden för malmbrytning. Det har man ju faktiskt spekulerat om.

Jordens undergång är säker, om vi inte stoppar den här utvecklingen, men när infaller den kritiska tidpunkten? Den då vi måste ha vidtagit åtgärder. Somliga säger att året är 2030. Andra säger kanske 2050. Vilka år föreslår klimatskeptiker av olika art?

Om man är säker på att ett år är fel, så måste man ju ha en beräkning, som säger något annat, t.ex. 2100 eller 2200. Det är väl inte bara tyckande? Beräkningen tack!