Etiketter

,


En sammanfattning

Fem teser om kunskap och sanning

A. Kunskap är vår beskrivning av det existerande.

B. Vi kan inhämta kunskap.

C. Vi bedömmer kunskaps sanning logiskt med ytterligare kunskap.

D. Ytterligare kunskap kan ändra en bedömning.

E. Utan ytterligare kunskap är bedömning av sanning en känslomässig värdering.

Fyra teser om kunskap och det existerande

A. Om det existerande är ändligt, är även kunskapen ändlig.

B. Om det existerande är oändligt, är även kunskapen oändlig.

C. Är kunskapen ändlig, kan all kunskap nås.

D. Är kunskapen oändlig, kan all kunskap inte nås.

Slutsatser dragna ur dessa teser

Finns all kunskap, finns abolut (objektiv) sanning. Finns inte all kunskap, finns inte absolut (objektiv) sanning. Vi måste alltså ta reda på om oändligheten existerar. I så fall existerar bara subjektiv sanning.

Antag att oänddligheten inte existerar och sanningen är objektiv! Då tillhör sanningen logiken. Då blir det ganska enkelt. Men lite stör det, att myten liknar det logiska intellektet vid en orm i kunskapens träd och kallar den lögnens furste.

Antag att oändligheten existerar och sanningen är subjektiv! Då tillhör sanningen känslorna.

Frågor

Vilka känslor? Hat, girighet eller kärlek?