Etiketter

, ,


Det finns en del nationalistiska svenska tankar på nätet. Här finns ett snällt inlägg i genren. Men nu skall jag överträffa dem alla, även de i NMR, och knäcka dem! Förlåt mig, alla anarkister och andra, som kan tänkas ta anstöt av min storsvenskhet.

Det närmar sig jul, och ämnena för julen börjar dyka upp. Det handlar t.ex. om julgranen, som påstås vara ett tyskt påfund. Den sägs ha kommit till Sverige först på 1800-talet.

Men julgranen är ju ett ”heligt träd”! Hela hedendomen i Europa dyrkade heliga träd så långt tillbaka våra arkeo-loger kan finna. Går vi till Moseböckerna heter de aseror, och vart vi än vänder oss på Jorden hittar vi dem.

Våra förfäder hade tempellunder. Sådana fanns här, och både Adam av Bremen och Saxo Grammatikus påstod att upp till 72 offrade djur- och människokroppar sam-tidigt kunde hänga i Uppsalas offerträd.

Efter kristnandet fick vi nöja oss med att maja. Det betydde löva, så en lövad stång skall heta majstång. Löva stugornas dörrar gjorde man också. Och egentligen är Edens Lustgård i Bibeln en tempellund med heliga träd. Kunskapens träd och livets träd fanns där. Så helt okristligt är det inte.

Men läser vi Hesekiel, så beskriver profeten ett svårt hedniskt Israel. Avgudabilderna och avgudadyrkan fyller landet. De bilderna och den dyrkan tycks ha varit spridd inte bara bland grannfolken, utan hela vägen upp hit till oss.

Julgranen och majstången torde således vara släkt. Hedendomen har också visat sig var svårutrotad i det här landet. Särimners kultingar är dock få, och kanske ännu stillsammare än lammen i svenska kyrkans hjord. Bland de där nyhedningarna förekommer bland annat midvinterblot och midsommarblot.

Läser vi om Edens Lustgård på Wikipedia, kan vi välja den engelspråkiga artikeln. Då får vi veta, att Bibelns hebreiska kan översättas annorlunda: ”And the Lord God had planted a paradise of pleasure”, rather than ”a garden in Eden”.

Min tolkning, att människan är den tempellund, där kunskapens och livets träd växer, överensstämmer då inte endast med Paulus (1 Kor 3:16f, 6:19, 2 Kor 6:16, Ef 2:20f, jfr 1 Pet 2:4f). Det var nog även Rasputins tolkning.

Men det var ju åt sig själv, som Gud anlade ”njutning-arnas paradis” eller hur det nu skall sägas på svenska. Njutningar för samvetet var nog inte Rasputins tanke. Det var inte hans gudsbild. Den var mer tsaristisk.

Fornnordiska världsträdet Yggdrasil hade en motsvarig-het hos mayafolket. Indien, hela Asien och Afrika har sina heliga träd. I tidskriften ”Forskning och framsteg” berättar idéhistorikern Ronny Ambjörnsson en del om träden.

De bibliska aseraträden ersattes ofta av pålar eller pelare. Germanerna hade sådana. Irminsul var deras namn för pålen på en viktig kultplats nära floden Weser i Tyskland. Den förstördes av Karl den Store år 772.

Det är inte möjligt att tillskriva tyskarna ”uppfinningen” av julgranen. Möjligen kan tyskarna tillskrivas den nu aktuella utformningen. Och majstången är inget kristet kors! Den bara liknar ett. Dess ursprung är urhedniskt.


Majstång med ett par ouroboros? Ormen som växer genom att äta sig själv.

Ormgudinnan från Kreta (1000-2000 f.Kr.) och bildstenen från Smiss på Gotland. Gå gärna in och titta på Bernt Enderborgs foton av Gotlands märkliga skatter.

Ouroboros är en intressant orm. Engelska Wikipedia har lite om dess plats i nordisk mytologi. Kom ihåg att vi hade en handelsväg, ”bärnstensvägen”, som fick sitt namn av den bärnsten, som blev gravgåvor i Grekland ca 1600 f.Kr. Ormgudinnans idé väger inte så mycket som en bärnsten. Idén fick man kanske på köpet vid handelstransaktionerna.

Väggmålning från Knossos på Kreta, kanske ca 1600 f.Kr. eller tidigare. Observera damernas lockar!

Judarna ägnar sig också åt ormdyrkan. Folken runt dem också, kananéer och andra. Seraf är ordet för Bibelns högsta änglaväsen, men ordet betyder lysande orm.

Titta på bilden av damerna ovan och klicka sedan på denna länk: Varför har ortodoxa judar skruvlockar? Det är att hålla mamma Hedendomen i hand under sin religionsutövning, som i det här fallet anses vara föreskriven i GT.

Härstammar då vår kultur från Kreta? Titta på den där gotländska bildstenen, ormarna på hällristningarna, på runstenarna och att döpa skepp till Ormen Långe med mera? Nja … en misstänkt kultplats med en orm fann arkeologerna på golvet i en fransk eller spansk grotta med istida målningar.

Nu minns jag inte detaljerna, och ids inte anstränga mig leta upp källan. De grottorna brukar dateras till mellan 15.000 och 35.000 år sedan. Då var det is häruppe, så vi var fortfarande kvar därnere. Givetvis är alltihop där början på vår svenska kultur.

Det var vi som transporterade ned idén till Kreta! Den berömde fornforskaren, universalgeniet professor Olof Rudbeck d.ä. skulle utan varje tvivel hållit med mig om den saken, om han hade haft tillgång till nutidens kunskaper.

Nu kommer väl någon glädjedödare och säger emot. Att det jag visat, är att vi alla är hopknutna med varandra sedan urtiden. Att det är meningslöst att tala om var-ifrån något kommer. Det enda meningsfulla att tala om, är hur vi förvaltar vårt gemensamma arv.