Etiketter

, , ,


Idiomatiska uttryck

”Byta fot” är ett idiomatiskt uttryck, men inte om det är en kirurg som gör det. En sådan kan misstänkas göra det på ett mer bokstavligt sätt än en politiker.

Även dansare kan byta fot mer bokstavligt än politikern. Kirurger byter inte fot så ofta som politiker, men dansare är nog flitigast.

Bibeln har sina idiomatiska uttryck. ”En fågel har kvittrat i mitt öra” (Pred 10:20). Det förstår vi, för uttrycket har förts över till svenskan.

Det är ett stilistiskt grepp i Bibeln, att upprepa viktiga budord. Både Andra och Femte Mosebok tycker det är viktigt att påpeka följande: ”Du skall inte koka en killing i moderns mjölk” (2 Mos 34:19,26, 5 Mos 14:21).

Dum bokstavstolkning

Men man har glömt det gamla språket. Detta idiomatiska uttryck har blivit ett viktigt lagfromt budord i det judiska köket. Där får man inte blanda kött och mjölk!

De som läst mig och mitt sätt att tolka Moseböckerna blir nog inte förvånade av min tolkning:

Killingen står för Abels offer, det som Gud gillade. ”Offrad killing” används som ord för en god gärning. Dess mor är den Heliga Ande. I kyrkan talas om Andens gärningar.

Gärningarna inspireras av Andens budskap, de goda och ibland fromma orden. De är den mjölk från predikstolen, som får mig att lägga sedlar i kollekthåven. Jag kanske t.o.m. skjutsar reumatiska gamla tanten hem!

Sedan kokar jag mina goda gärningar i lovprisningar av mig själv. Varenda liten mus blir noggrant kokt. Fattar ni vad det är som förbjuds?

Många kokar annat än goda gärningar

Som ni vet, är det inte bara Gud som vredgas över mjölk-kokarna. Många andra har också blivit galna, då vi nu fått tre läror, som kokar sina bokstavstolkningar i mjölk. Om det åtminstone vore goda gärningar! Det skulle vi kanske uthärda.

Jag anser, att när en tolkning av en text blir logisk och förnuftig, då har man nog kommit rätt. Det har jag sagt förut.