Etiketter

, ,


 

Politiskt är jag en skvader.

Jag läser höger- och vänsterbloggar. Nu har jag även hittat en anarkistisk blogg att läsa. Överallt hittar jag både sådana verk-lighetsbeskrivningar jag håller med om, och sådana jag inte håller med om.

När jag håller med, är jag ibland överens om att ett problem föreligger, ibland inte. När jag anser att det gör så, är jag bara ibland överens med skribenten om lös-ningen, eller om att en sådan över huvud taget finns.

Nu har jag hittat på ett problem som liknar ett verkligt.

Början till beskrivning

Vad skulle hända om en ”Stargateport” skulle öppnas vid en utgrävning av en hög i Gamla Uppsala?

Eländet skulle dock inte öppna upp för resor till avlägsna stjärnor, galaxer och uni-versa. Den skulle spränga upp en enkel-riktad väg från Karl X Gustavs Sverige, där högen skulle försvinna och ersättas av porten.

En känd historiker har i TV beskrivit Karl X Gustav som den värste flåbuse Sverige haft på tronen.

Enligt i landet då gällande kristen tro var han tillsatt av Gud själv. ”Konung av Guds nåde”, vilket han själv och andra trodde på helt bokstavligt. De som dog för honom, dog för Gud.

Tyskarna skall inte tro att de kan nåt!

Hitler tog död på en fjärdedel av Polens befolkning. Karl X Gustav tog död på en tredjedel av Polens befolkning. Det gjorde han, fastän han bara regerade Sverige hälften så lång tid som Hitler styrde Tysk-land.

Därtill drabbade han Tyskland, Tjeckien, Danmark och inte minst Sverige med sina oerhört blodiga fältslag och hans åtgärder fick fältsjukan att härja både i armén och på flottan. Utskrivningar, skatter, häxbrän-ningar och med tortyr förstärkta dödsstraff kompletterar bilden.

Svenska män dog som flugor för Gud, när de massakrerade och organiserade svält nere på kontinenten. Även svenska kvinnor dog för Gud, när de halshöggs och brän-des. Erkännas skall dock, att det var värst ca 15 år efter Karl X Gustav. År 1675 av-rättades 65 kvinnor och 6 män för häxeri i Torsåker socken (ingår numera i Kramfors kommun i Ångermanland).

Märkligt nog var det ingen svårare miss-växt förrän i slutet på seklet, då en tredje-del av Finlands befolkning svalt ihjäl och därtill 80.000 människor i riket på denna sida av Östersjön. Mindre svåra missväxter räknades dock inte, så troligen svalt ändå många ihjäl under 1600-talets övriga år.

Pesten bröt ut något dussin gånger under 1500-talet, fortsatte under 1600-talet och avslutades med en utbrott 1710, då bl.a. halva Stockholm dog. Övriga hemska sjuk-domar kallades på 1600-talet alla för sot. Något annat namn förekom knappast.

Det var först på 1700- och 1800-talet de vetenskapliga framstegen gav de sjukdom-arna egna namn. Men dog av dem gjorde man, även om den dåtida statistiken om det var usel. Tala om ett land, eller för den delen en värld, att fly ifrån! Det enda roliga man hade, var att titta på de förstärkta dödsstraffen.

Knut Olivecrona, farfars far till Gustaf Olivecrona (en av ”de tre O-na” i tidig tjock-TV) råkade 1830-31 utanför Örebro som ung tonåring vandra in bland stym-pade lik efter slika avrättningar. Chockad blev han radikal motståndare till dödsstraff. Om det har jag skrivit detta.

Han dog 1905, efter en framgångsrik karriär som akademiker och ämbetsman. Därför finns fotografier av Knut Olivecrona, en svensk som haft en sådan upplevelse av svensk lag i Sverige.

Flyktingar

Flykting kallas sådan som flyr från ett land till ett annat. Givetvis skulle även Karl X Gustavs undersåtar, om de haft möjlighet till det, gärna flytt till ett land, där kungens drängar delar ut pengar.

Jag skapade ovan den teoretiska möjlig-heten till flykt genom en Stargateport i Gamla Uppsala. Det var några besökare från Andromedagalaxen, som kom hit och byggde den. De hette Oden, Tor och Frej.

(Ja, jag har zappat förbi den där TV-serien. Men jag har inte sett ett helt avsnitt, och jag fick läsa Wikipedia, för att få till detta.)

Frågan är: Skulle vi vilja ha flyktingar från Karl X Gustavs Sverige? Skulle det gå att integrera dem?

Så fort någon av dem ansåg sig vara något, drog han svärd och ville duellera, om någon förolämpade honom. Det var inte mycket som behövdes (även bland akade-miker), för att man skulle anse att hedern krävde ett mord: ”Vill du inte skåla med mig, din jä…!”

Den svenska rasismen

Så har vi det religiösa och politiska. Och deras rasistiska hat mot danskar och norrmän. Liknar bråket mellan serber och kroater, som talar serbokroatiska. Finns det dialektskillnader?

Och kvinnosynen. Och katoliker! Och tattare, zigenare och judar. De sistnämnda hade fått begränsade rättigheter i 1782 års judereglemente. Det gällde bl.a. var de fick bosätta sig i landet. Läs artikeln i länken och betänk, att det var värre förr, på Karl X Gustavs tid.

År 1838 upphävdes judereglementet och ersattes av ett emancipationsedikt med utvidgade rättigheter. Rädsla för upplopp hindrade myndigheterna att offentliggöra det nya ediktet! ”Guds mördare i Rinkeby och Tensta!? Nä, fy f-n! Ny går vi ut och slåss med rättsbetjänterna!”

För övrigt: Dessa äktsvenska flyktingars Gud kräver att allt hbtq skall rådbråkas, steglas och brännas. Och tänk hur de skulle köra utefter Drottninggatan, sedan de lärt sig vad en lastbil är och hur den fungerar!

Nä, fy! Men som svenskar var vi/de mycket mer renrasiga på den tiden, eller hur? Flyktingarna undan Karl X Gustav är mer svenska än vi själva! Flåbusen och hans avkomma importerade mindervärdiga ”ras-element” till Sverige. Karl XII tog bl.a. hit ryska krigsfångar och turkiska fordrings-ägare.

Vi är alltså mindervärdiga relativt dessa flyktingar!

Egentligen skulle vi ju utplåna oss själva, om vi tillät våra förfäder att fly från vår historia. Men om vi glömmer alla förnuftiga invändningar, och bara ser på flyktingars rättigheter och på de moraliska problemen, hur gör vi?

Skall vi ta emot dem? De hade det verkligt hemskt. Politiskt, religiöst och socialt. Och krig därtill.