Etiketter

, ,


 

Politiskt är jag en skvader.

Jag läser höger- och vänsterbloggar. Nu har jag även hittat en anarkistisk blogg att läsa. Överallt hittar jag både sådana verk-lighetsbeskrivningar jag håller med om, och sådana jag inte håller med om.

När jag håller med, är jag ibland överens om att ett problem föreligger, ibland inte. När jag anser att det gör så, är jag ibland överens med skribenten och ibland inte om lösningen. Ibland tror jag inte att en sådan över huvud taget finns.

Nu har jag hittat på ett problem som liknar ett verkligt. Det är ett flyktingproblem.

Början till beskrivning

Vad skulle hända om en ”Stargateport” skulle öppnas vid en utgrävning av en hög i Gamla Uppsala? 

Porten skulle dock inte öppna upp för resor till avlägsna världar. Den skulle öppna en väg ifrån Karl X Gustavs (1622 – 1660) Sverige. Det var ett land våra förfäder nog gärna hade flytt från, om de hade kunnat. Jag skall berätta varför.

En känd historiker har i TV beskrivit Karl X Gustav som den värste flåbuse Sverige haft på tronen. En riktig diktator!

Enligt i landet då gällande kristen tro var han tillsatt av Gud själv. ”Konung av Guds nåde”, vilket han själv och andra trodde på helt bokstavligt. De som dog för honom, dog för Gud.

Tyskarna skall inte tro att de kan nåt!

Hitler tog död på en fjärdedel av Polens befolkning. Karl X Gustav gjorde inget som inte andra gjort före honom. Han tog ändå död på en tredjedel av Polens befolkning. Det gjorde han, fastän han bara regerade Sverige hälften så lång tid som Hitler styrde Tyskland.

Därtill drabbade han Tyskland, Tjeckien, Danmark och inte minst Sverige med sina oerhört blodiga fältslag och hans åtgärder fick fältsjukan att härja både i armén och på flottan. Utskrivningar, skatter, häxbrän-ningar och med tortyr förstärkta dödsstraff kompletterar bilden.

Ådalens Knutby

Svenska män dog som flugor för Gud, när de massakrerade och organiserade svält nere på kontinenten. Även svenska kvinnor dog för Gud, när de halshöggs och brän-des för häxeri. Erkännas skall dock, att det var värst ca 15 år efter Karl X Gustav. År 1675 avrättades 65 kvinnor och 6 män i Torsåker socken (ingår numera i Kramfors kommun i Ångermanland).

Etiopien i Sverige

Märkligt nog var det ingen svårare miss-växt förrän i slutet på seklet, då en tredje-del av Finlands befolkning svalt ihjäl och därtill 80.000 människor i riket på denna sida av Östersjön.

Mindre svåra missväxter räknades inte, så troligen svalt många ihjäl även under 1600-talets övriga år. Det var så här det var på den tiden. Men krigas skulle det.

Pesten bröt ut något dussin gånger under 1500-talet, fortsatte under 1600-talet och avslutades med en utbrott 1710, då bl.a. halva Stockholm dog. Övriga hemska sjuk-domar kallades på 1600-talet alla för sot. Något annat namn förekom knappast.

Tala om ett land, eller för den delen en värld, att fly ifrån! Det enda roliga man hade, var att titta på prygelstraffen och de skärpta dödsstraffen

I yngre tonåren råkade Knut Olivecrona, farfars far till Gustaf Olivecrona (en av ”de tre O-na” i 1960-talets TV) vandra in bland stympade lik efter förstärkta avrättningar. Chockad blev han radikal motståndare till dödsstraff över huvud taget. Om det har jag skrivit detta.

Knut Olivecrona, död 1905

Flyktingar

Flykting kallas sådan som flyr från ett land till ett annat. Givetvis skulle även Karl X Gustavs undersåtar, om de haft möjlighet till det, gärna flytt till ett land, där kungens drängar delar ut pengar.

Jag skapade ovan den teoretiska möjlig-heten till flykt genom en Stargateport i Gamla Uppsala. Det var några besökare från Andromedagalaxen, som kom hit och byggde den. De hette Oden, Tor och Frej.

(Ja, jag har zappat förbi den där TV-serien med de där fantasierna. Men jag har inte sett ett helt avsnitt, och jag fick läsa Wikipedia, för att få till detta.)

Frågan är: Skulle vi vilja ha flyktingar från Karl X Gustavs Sverige? Skulle det gå att integrera dem?

Svenska hedersmord

Så fort någon av dem ansåg sig vara något, drog han svärd och ville duellera, om någon förolämpade honom. Det var inte mycket som behövdes (även bland akade-miker), för att man skulle anse att hedern krävde ett mord: ”Vill du inte skåla med mig, din jä…!”

Den svenska kränkthetskulturen omnämns i länken. Du drogs inför domstol för minsta strunt.

Den svenska rasismen

Så har vi vårt dåtida hat mot danskar och norrmän. Liknar bråket mellan serber och kroater. De talar serbokroatiska. Finns det ens dialektskillnader mellan serber och kroater?

Vi var ännu värre förr

Och kvinnosynen. Och synen på katoliker! Och på tattare, zigenare och judar. De sistnämnda fick begränsade rättigheter i 1782 års judereglemente. Det gällde bl.a. var de fick bosätta sig i landet.

Läs artikeln i länken och betänk, att det var ännu värre förr, det vill säga på Karl X Gustavs tid.

År 1838 upphävdes judereglementet och ersattes av ett emancipationsedikt med utvidgade rättigheter. Rädsla för upplopp hindrade myndigheterna att offentliggöra det nya ediktet!

Den dåtida folkliga svenska ståndpunkten var: ”Guds mördare i Rinkeby och Tensta!? Nä, fy f-n! Nu måste vi i Guds namn ut och slåss med judarna och rättsbetjänterna!” 

För övrigt: Dessa äktsvenska flyktingars Gud kräver att allt hbtq skall rådbråkas, steglas och brännas. Och tänk hur de skulle köra utefter Drottninggatan, sedan de lärt sig vad en lastbil är och hur den fungerar!

Nä, fy! Men som svenskar var vi/de mycket mer renrasiga på den tiden, eller hur? Flyktingarna undan Karl X Gustav är mer svenska än vi själva! Flåbusen och hans avkomma importerade ”mindervärdiga ras-element” till Sverige.

Karl XII tog bl.a. hit ryska krigsfångar och turkiska fordringsägare, som ofta blev kvar.  Och glöm inte hur goda kristna våra för-fäder var! De trodde verkligen på Fan. På riktigt!

Vi är alltså mindervärdiga relativt dessa äktsvenska flyktingar! Fråga NMR om du inte tror mig!

Egentligen skulle vi ju utplåna oss själva, om vi tillät våra förfäder att fly från vår historia. Men om vi glömmer alla förnuftiga invändningar, och bara ser på flyktingars rättigheter och på de moraliska problemen, hur gör vi?

Skulle vi ta emot dem? De hade det hemskt. Politiskt, religiöst och socialt. Och krig därtill.