Etiketter

, ,


Från Wikipedia

Bältdjur eller bältor (Dasypodidae) är enda ännu levande familjen inom ordningen pansrade trögdjur (Cingulata) i överordningen trögdjur. Det finns fortarande flera släkten och arter, som är besläktade med glyptodonter och andra utdöda familjer. De kunde bli som noshörningar eller större.

Ur den biologiska systematiken: Klasser uppdelas i ordningar, som uppdelas i familjer, som uppdelas i släkten, som uppdelas i arter.

Tillägg

Den största nu levande arten är bibelbältan. Den har ett pansar av tro, som inget biter på. Bibelbältan saknar där-för naturliga fiender. Dock sägs JaguÄrer kunna bita igenom pansaret, men arten lär enligt doktor Max Besserwisser vara utdöd, om den över huvud taget existerat.

Blåförnekaräv (vulpes ateistis) sägs vara bibelbältans naturliga fiende, men redan Jesus påpekade vasst att räv inte är trovärdig i den rollen (Luk 13:32). Hos de blåför-nekare, som ändå försöker, är skällandet och ylandet p.g.a. tandvärk hjärtskärande.

Om bibelbältan skall hänföras till klassen kristna är osäkert. Skoltidens kristendomslärare (kunde ibland vara lektorer = teol.dr.) brukade inte föra Jehovas Vitten dit, och de är utan tvekan en av bibelbältans arter. 

Nu sjunger vi psalmen ”Vatten är ett farligt gift, som omger hela Visby stift”

Bibelbältans pansar av tro skiljer sig starkt mellan levande och utdöda arter. Nutida arter har främst kreationism (tro mot Darwin och tro mot geologin) i trons horn- och benplåtar. För blott ett par, tre sekler sedan (före Darwin och den moderna geologin) hade varianter av bibelbältan framför allt hat mot hygienläran som viktigaste hornämne:

Gud styr i detalj över denna världen och oss människor enligt Sin plan. Du lever och dör enligt Hans vilja, och varje försök att sätta dig upp mot Hans vilja och beslut är synd. Om du drabbas av pesten, är det enligt Guds vilja och i enlighet med Hans plan. Läkare är därför synnerligen skumma figurer.

Tanken, att sjukdommar skulle vara smittsamma, är ren vidskepelse! Du blir sjuk i pesten, därför att Gud kallar hem dig! Idén om smittsamhet och att du med hygien skulle kunna sätta dig upp mot Gud och ändra på Hans beslut är hädelse och ogudaktighet!

Egentligen är det värre. Synden straffas med döden. Judarna har Mose Lag, och där föreskrivs rituella tvagningar för att uppnå renhet från synd. NT och Paulus tar med skärpa avstånd från sådan lagfromhet.

Och det var judarna som dräpte Kristus, så med tvål och vatten ansluter du dig till Herrens ondaste fiender. Djävulen kommer att kväva din mun med kokande tvål i all evighet!

Vid Ludvig XIV’s hov parfymerade man sig därför. Tvål och vatten aktade man sig för. Läs den länken!

Synden började dock breda ut sig, vilket länken ovan berättar om. Guds franska straff (revolution och sjukdomar) lät inte vänta på sig. Och när Jean Paul Marat också badade i synd, drabbades han av Herrens hämnd i form av Charlotte Corday och hennes kniv. (Kan ni revolutionens historia?)

Ankarström fick samma uppgift av Gud, då Gustaf III lät installera ett badrum på Stockholms slott. Visserligen använde kungen det inte, men Gud är sträng.

Så nu vet ni hur man kan slippa ifrån Guds straff för hädelse och gudsförnekan. Undvik hygienen! Det förlåter det mesta! Bada i Östersjön! Bada i gödsel, plast, blommande blåalger och industriavfall!

Den stora frågan är: Varför dog den hygienhatande bibel-bältan ut? Vilka evolutionära faktorer drev fram utvecklingen av den kreationistiska bältan, och hur kan den tåla tvål och vatten?