Etiketter

, ,


Jag skrev en liten kommentar någonstans, där det på-stods att Adams första hustru skulle vara ett medeltida påhitt. Den ser ut så här, sedan jag modifierat den något.

Lilith är urgammal. Abrahams familj tjänade andra gudar i Ur borta i Mesopotamien på andra sidan Eufrat (Jos 24:2). När han senare mötte den kanaanéiske prästkonungen Melkisedek i (Jeru)Salem ca 1500-2000 f.Kr., konverte-rade han till kanaanéernas tro (1 Mos 14:18-20, jfr även hebréerbrevet).

Den tron hade cirka 200 f.Kr. utvecklat flera riktningar, varav en liknade det vi kallar judendom (fariseismen). Utöver den fanns sadducéerna, tempelkulten och esséerna m.fl.

Melkisedeks Gud hade dock två hustrur, och skulle män-niskan vara en avbild av Gud, så måste även Adam ha två hustrur. Den ena var upprorisk och beskrivs i medeltida konst som en ful get med kvinnobröst. Den andra är kär-lekens och samvetets ande, en mycket heligare ande än dödssyndernas ande.

Gud fördrev den ena av sina hustrur, och det gjorde män-niskan också (och gör fortfarande), men … ja … hm … vi väljer ju inte precis på samma sätt som Gud.