Etiketter

, , , , , , ,


Är ”the Donald” smart?

Som penningfixare samt organisatör av företag, skatte-planering och valkampanjer är han utan tvekan smart. Mycket smart! Hans många kritiker håller med om det, när de kallar honom lögnare och bedragare, hur dum de än tycker att han är i övrigt.

images-93

Men är han vis?

Frågan får nog hans kritiker att gå i taket. Arketypen ”Den gamle vise mannen” är ekologisk och miljövänlig, särskilt om han är indian. Den gamle vise indianen och den gamle vise munken är två bilder av män, som skiljer sig lika mycket från Donald som från Duck.

Donald Fauntleroy Duck

(= Kalle Anka) skrattar vi åt, därför att han inte är smart. Han har troligen något mindre än måttlig intelligens. Han är faktiskt en aning dum. I övrigt liknar denne Donald den Donald som Trumps kritiker beskriver – en självgod, klumpig pajas med temperament. En person som gärna ställer till med problem.

Dum är motsatsen till smart. I stället för smart kan man säga intelligent, men säger jag att Trump är intelligent får jag protester. I det ordet lägger vi ofta innebörden smart och därtill vis. Det är två ord, vars betydelser inte alls överensstämmer.

Det finns en laddning god moral i ordet vis, men i ordet smart har vi tvärtom en laddning tvivelaktig moral.

(Ebenezer) Scrooge

”The Donalds” mest arga kritiker hävdar med eftertryck, att han är motsatsen till intelligent (alltså dum), och att han även i övrigt liknar sin namne. Men nog liknar ”The Donald” mer Scrooge McDuck (= Joakim von Anka), och denne kan absolut inte beskrivas som dum (= imbecill).

Vi har hamnat i ett definitionsproblem. Jag kan hävda att smart och dum är motsatser, men vad är motsatsen till vis? Ovis? Vad är det?

Dåraktig, oregerlig, ostyrig, bisarr, befängd, obetänksam, absurd, orimlig och förryckt föreslås på nätet som mot-satsord till vis. 

Inte så dum som han ser ut, eller …?

Någon sade att Trump kan spela teater för att skrämma. Han är inte så galen som han låter. Men för den som tror att hans ord ger en sanningsenlig beskrivning av honom, verkar orden bisarr, absurd och befängd passa bra. Men vi saknar ett lämpligt sammanfattande motsatsord till vis.

Avvita och våra andra självbeskrivande ord

Under sökande på nätet hittade jag ett gammalt svenskt ord, som de flesta nog aldrig hört. I 1734 års lag kan vi läsa: ”den som är avvita vare strafflös”. På denna länk har avvita femtio synonymer!

Bland dem, och alla vi kan finna därutöver, finns dåraktig, vansinnig, galen, tokig, vriden, absurd, befängd, orimlig, barock, meningslös, obefogad, lönlös, oriktig och osann-färdig m.fl.

Att vi behöver så många sådana ord för att beskriva oss själva! Men inte ett enda av dem upplever jag som ett sammanfattande motsatsord till vis.

Eftersom ordet avvita idag saknar betydelse för de flesta, kan vi ta det. Det får bli vårt motsatsord till vis och vi får ordparen smart/dum och vis/avvita.

Vad är galenskap?

Observera att jag nu kanske ger ordet avvita en ny bety-delse. Men den saken är lite osäker, för när är du tokig? Då du inte kan utföra korrekta logiska tankeoperationer (räkna rätt och dra riktiga slutsatser), eller då du inte kan värdera riktigt? Förenklat, det är ju de båda funktionerna logik och värdering medvetandet är uppbyggt av.

Frågan blir alltså: är det själen eller anden det är fel på, när jag är tokig? Svaret för mig är att dumhet, bristande smarthet eller låg intelligens skall beskrivas som en klen själ. Token kännetecknas däremot av en klen ande, oför-mågan att värdera och välja rätt.

Jag kunde nu diskutera förmågan att värdera och välja i frågor om de sköna konsterna, moral eller kanske politik, men jag skall ta ett roligare exempel.

Byfånen väljer

Det är från en ”Sagan om Ringen”-film: Fest i byn. Fullt med folk. En mycket vacker flicka med yppig byst närmar sig leende en yngling. Hon böjer sig fram mot hans läppar och putar med sina. Då sträcker någon fram ett saftigt äpple.

De som sett filmen minns skratten. Man kan med lätt an-strängning tänka sig Mensa-nörden med superbetygen i den scenen. Smart men räknas ändå som byfåne.

En sådan smart tok kan bevisa, att ytterligare ord måste tilläggas scenen ovan, exempelvis ”Flickan blev besviken” eller ”Pojken var gay”. Annars kan man inte logiskt sluta sig till vad som hände då äpplet sträcktes fram.

Lite politik

Håller du med honom har du inte problem. Du är ett. Du är avvita!

Vishet förutsätter dock viss intelligens. Den som är smart, eller åtminstone inte direkt dum, kan bli vis. Men garanti att så sker finns inte, bara att den som är dum aldrig blir vis. Och de smarta, som är avvita, medger inte att de saknar vishet. De vet inte vad det är.

Ondskans geni, Adolf Hitler, blev aldrig vis. Världskända dumma har jag inga exempel på, men dumma har många av er egna erfarenheter av. Har vi något exempel på en sådan som blivit vis? Nej, det har vi inte! Däremot har vi både smarta och dumma, som är avvita.

Trumps kritiker anser sig ha ett paradexempel på smart och avvita. Men hur ser denne krönikör i Expressen på den svenska politik han talar om? Det är den ekonomiska logiken gentemot vishetens värderingar, som han tycks tala om. Det är i så fall inte bara ”the Donald”, som är avvita.

Vi tar förnamnen på svenskarna också. Hur är det egent-ligen med Stefan, Magdalena, Anna och tidigare Fredrik, Anders och Kjell-Olof m.fl.? När försvann drömmar och visioner ur politiken? Värderingen av människan i annat än pengar? När blev vi business for a businessman?

Ett annat ord för vettlös

På annat håll hittade jag det bibliska fåvitsk. De fåvitska jungfrurna skulle finnas i 1917 års Bibel (Matt 25:1-13), men där hittade jag dem inte. De fanns i Karl XII’s Bibel! Jag hade kunnat ta det ordet också.

Etymologin består enligt Wiktionary av fornsvenska orden far(?) + vit + ett suffix och/eller böjning. Vit blev senare vett. Då får jag att fåvitsk ursprungligen betydde ”gubben är vettlös”.

Ordet hade passat, om inte kyrkan och Karl XII lyckats få fåvitsk att betyda ”vettlös flicka”. När nu Arkansas, tro-ligen inspirerat av valresultatet, vill låta våldtäktsmän stämma kvinnor som begår abort, blir uttrycket fåvitsk ihop med Donald McTruck så avvita, att jag dumpar det.

Etymologin ovan kan dock vara avvita. Det är en länk hos Wiktionarysidan, som anger att far avser fader. Jag själv hade nog gissat på ”fara bort” eller ”far away”. Avlägsen eller borta från vettet.

Tillbaka till bloggens vanliga tema!

Paren smart/dum och vis/avita samt beteendet hos ”the Donald” visar oss, att den forntida beskrivning av med-vetandet, som jag presenterat, bygger på erfarenheter vi delar med våra förfäder. Titta på motsvarighet till medel-tidens blodtörstiga helgonkonungars glorior: gudadjuren ormen Wadjet och gamen Nekbeth i pannan på Farao Tutankhamons dödsmask!

uraseus-on-pharoh

De representerar det gudomliga medvetandets lysande komponenter, själen och anden. Intellektet och det där som intellektet inte kan få grepp om: kärlek, samvete, värderingar, moral, empati m.m.

Fast anden kan ju även vara en demon och som sådan oren med hat, girighet och alla andra dödssynder. Men egyptiska Nekhbeth var ingen demon, hon var en helig ande och moderskapets gudinna.

En prins vid faraos hov

Även Bibeln hävdar, att det är anden som ger liv. GT är via Moses fast förankrad i fornegyptiska föreställningar. De egyptiska gudarna Nun och Set dyker upp i GT’s alle-gorier. Moses visste vilka de var. Han uppfostrades och utbildades som en prins vid faraos hov.

Ursprungligen var båda två ormar, men Nekbeth hade ett gamhuvud. Tillsammans var de blicken, det mänskliga medvetandet, som vi sträcker ut och betraktar världen med. Vi är tillbaka till det jag började denna blogg med, och skrivit ganska mycket om.

Psychikos, psykopatiska tendenser och psykopater

Denna bild av medvetandet kan användas till att beskriva människor. Somliga har en allt för liten Nekbeth i pannan. Men deras Wadjet är stor. Sådana människor har jag talat om förut. Eller rättare, jag har skrivit att Paulus har talat om dem. Han talade om de själiska (psychikós).

Deras lysande logiska intellekt pratade omkull allt mot-stånd med sina teologiska utläggningar. Men de saknade ande och visste inte vad det är. Paulus var förtvivlad, då han såg hur de grep makten i kyrkan. Villolärarna!

”Bisarr” är en gammal kyrklig tradition

I förnekelse av att det var dem Paulus angrepp, bestämde kyrkofurstarna, att det grekiska ordet för själ (psychikós) betyder fysiskt, köttsligt och gärna sexuellt. Då passar inte Paulus ord in på dem. Detta och andra kyrkofäders och kyrkofurstars bisarra beslut styr fortfarande kyrkan.

Jag har tidigare drivit tesen, att psykopatiska tendenser innebär brist på sådana egenskaper, som hör till anden, till Nekhbet. Vi lider ju alla av sådana brister, men ordet psykopat använder vi först när de bristerna blir större än vad vi kan acceptera.

Och norrmännen skall som vanligt vara värst

Det väckte en viss uppståndelse för några år sedan, då vi från Norge fick höra, att andelen psykopater uppgår till tre procent av befolkningen. Normalt räknar man med halva den siffran. Det har varit många tidningsartiklar om sådant de senaste åren.

Men styckets rubrik blev fel. Det är inte norrmännen som är värst. Det är cheferna, läs länken! Just den håller även med norrmännen om de tre procenten. Och kom ihåg! Vi har alla psykopatiska tendenser, mer eller mindre.

En gammal historia upprepas

Nu säger jag, att denna typ av brister observerades redan för länge sedan. Paulus är en tidig beskrivare av bristerna och människor som har dem. Han påpekar samma sak som våra tidningar. De riktigt svåra fallen är ofta smarta och blir chefer. De tar sig upp i ledande positioner.

Det är bara att läsa Bibelns ordförklaringar och gapflabba eller gråta. ”The Donalds” bruk av bisarra påståenden är ingen nyhet. Den sorts religiösa tro han stödjer bygger på sådan bisarr tolkning, redigering och sammanställning av texter, som gett oss Nya Testamentet och en bisarr tradition. 

Kasta inte ut barnet med badvattnet

Ändå har NT ett stort värde. Vi kan sluta oss till hur de villolärare både Jesus och Paulus varnade för förvrängde budskapet. Jesus sade, att villolärarna var oundvikliga. Vi kan även något se, hur budskapet kan ha sett ut. Men då får vi tänka mycket och inte vara avvita i vår religiositet.

Som sammanställning av gammalt mytmaterial har även Koranen värde. Den har sitt ursprung i samma kultur som Bibeln.  Och kom ihåg, att Muhammed inte var värre som våldsverkare än många av de tidiga kristna kyrkoledarna. Kampen om ”den sanna” läran var blodig i den tidiga kyrkan.

Avita religiositet har avtagit något i kristendomen, men det är tack vare hårt tryck från folk utanför kyrkan. De har låtit sin ande, sin Nekhbet styra sig. I kyrkan är det som Paulus klagade, de psychikós som hörs mest. De smarta teologerna.