Etiketter

, , , , , , ,


Alla är upprörda. Man röstar efter sina känslor. Folks för-nuft ljuger ihop vad som helst för att motivera ologiska attityder.

Orden vi använder

Det är helt enligt myternas budskap om en logiskt grubb-lande men underordnad själ och en ologiskt värderande och styrande ande, som antingen kan vara demonisk, helig eller något däremellan. Det senare innebär en mer eller mindre oren ande, och sådan härjar som vanligt just nu.

Orden förnuft och känsla kan jag använda utan protester från omgivningen. Säger jag själ och ande är det samma sak, men de orden har länge missbrukats till vidskepelse och övertro. Därför är de illa tålda.

Orden är knutna till gammal filosofi i en gammal världs-bild. För länge sedan sade man att någon var besatt av en ond ande. För antikens bildade var innebörden att någon hade dåliga attityder. För antikens obildade var innebör-derna övernaturliga entiteter.

Det var skillnad på folk och folk

Antikens vidskepelse var otvivelaktigt stor. Men greken Pindaros säger på 400-alet: ”Dikten ljuger” och rättar anstötliga myter. Andra, som filosoferna Xenofanes och Hekataios m.fl., anklagas för att ha omtolkat gamla myter som de inte trodde på.

Rationellt och förnuftigt skulle det vara! Vilken betydelse fick då orden ”oren ande”, när någon sades vara besatt?

Nutidens obildade kan inte alltid ange någon innebörd i ordet attityd. Då kan vi fråga oss vad som är värst: Använda ord utan innebörd eller använda ord med galen innebörd? Hur rättar man ett påstående som inte ens är fel utan bara bludder?

Attityder eller …

Hur får man dåliga attityder? Bland annat genom att um-gås med folk som har sådana. I skolan talas om kamrat-påverkan. Fenomenet finns i vuxenlivet, i värsta fall som masspsykos.

Dåliga attityder smittar. Det låter väldigt lika den orenhet, som antas vidlåda syndare och andligt besmittade. Vad menade antikens intelligentia med: ”Ond ande smittar”? 

Lepra

Jag har skrivit två korta inlägg om lepra inne i huvudet. I det första hänvisar jag till bibelställen enligt vilka hus och kläder kan få spetälska. Jag hävdar att det handlar om tankebyggnader och tankens väv.

Gamla Testamentets allegoriska berättelser beskriver hur orden drabbas, och här har vi exempel. Orden själ och framför allt ordet ande har hos oss drabbats av övertro och vidskepelse. GT säger då att tankebyggnaderna skall rivas, och orden förkastas.

Detta kan peka på, att inte bara den grekiska eliten hade slutat tro på vidskepelsen. Även hebréer omtolkade sina gamla myter, när de formulerade sig i skrift. De skriver ju att de skall riva sina gamla tankebyggnader och förkasta orden, när de finner dem spetälska.

Men jag dumpar inte orden, jag försöker rena dem. För visst är det roligt att kunna använda dem i den politiska debatten? ”Han är besatt av onda andar!” – ”De orena andarna har tagit över!” Vi behöver bra invektiv för att ge våra ord lite färg.

Ett bra språk höjer intelligensen

Visserligen kan även motståndaren använda orden, men den tänkande och litteräre har alltid bäst nytta av ett rikt språk. Och ju bättre du formulerar dig, ju mer sannolikt är det, att språket ibland sparkar bakut och avslöjar, att även du själv ibland missbrukar logiken.

Även du kan ha en djävul bakom örat.