Etiketter

, ,


Min IQ har testats några gånger. När jag var i yngre ton-åren fick jag bra resultat, bättre än jag fick i en senare test. Det krävdes i alla tester, att jag skulle vara snabb. Hög IQ = många rätta svar på kort tid.

På den tiden slukade jag populärvetenskapliga biblioteksböcker i t.ex. astronomi. Min mor undrade hur jag egentligen läste. Ögnade jag bara igenom dem? En tjock bok på några timmar!

Men jag läste så. Jag läste inte bokstäver. Jag läste hela grupper av ord med en blick. Och tankarna flög ibland som ohyra. Jag minns, att jag bara några år senare tyckte, att mycket jag tänkte då, var riktigt dumt.

Men då jag tyckte så – att jag varit dum och löjlig – hade min läshastighet sjunkit. Ny IQ-test blev en besvikelse. Jag var inte längre riktigt snabb med svaren.

Nu är jag riktigt trög, när jag läser. Jag vill inte längre göra någon test. Det kanske blir pinsamt.

Vem bestämmer vad som är rätt tänkt?

Uppsala universitet är känt för en ifrågasatt devis: Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Somliga menar att det är fel. De menar att tänka fritt är större. Min hypotes, att sanningen är funktionell, kräver kanske tankens frihet. Det kanske är fler, som nosar på min idé?

images-82

Kort beskrivning av den: Det finns ingen exakt sanning. Men det som är bra för min utveckling, och som jag mår bra av, är sant.

Sanningen är en smal och krokig väg uppför berget, som går än hit och än dit. Vägen som är Sanningen är också Livet, och bara om vi kommit exakt lika långt i våra liv är Sanningens nivå och riktning densamma för oss.

IQ-testaren säger dock: Att tänka fort är störst. Fortast går det utan krav på sanning. Och det går fort innan du nått bergets branta backar. Tidigt i tonåren tänkte jag fel väldigt fort och blev intresserad av ufon och politik.

Jag undrar om vi inte har underskattat den IQ han har, den nykorade världsmästaren i att tänka fort. Ja – IQ är väl det man mäter med intelligenstest?

För övrigt – Hur blir det med backigheten om man har en massa pengar? Då blir det väl lika svårt att gå den vägen, som för en kamel att ta sig genom ett nålsöga? Om inte heller åsnan kunde, så tror jag inte att elefanten kan.

images-7