Etiketter

, , , , ,


Lite evolutionslära

Jag var bortrest och fick några minuter bläddra i en bok, som jag nu läst en del recensioner av. Andra har läst mer än jag. Jag ser att några har bloggat. Det är en 40-årig israel, historikern professor Yuval Noah Harari, som tror bl.a. följande:

Sapiens gjorde två försök att lämna Afrika. Det första misslyckades. Neandertalarna slog kanske ihjäl oss, när vi försökte. De var ju större än vi. Andra försöket gick bra. Då slog vi ihjäl dem, men inte alla kvinnor. Några förgrep vi oss på. Det var för 70.000 år sedan.

Trons genetiska gåva

Orsaken till att det gick bättre andra gången, tror Harari berodde på en genetisk förändring i hjärnan. Denna för-ändring gjorde att vi kunde tro på juridiska personer. Tro på sådant hade vi inte kunnat förut.

Jag är inte helt övertygad, men jag presenterar hans idé. Andra kommentatorer är både plus och minus. Jag skall någon gång läsa mer.

Våra större abstraktioner

Juridiska personer hör till sånt som inte finns. Jag brukar beskriva dem som fantasifoster eller abstraktioner. Det är samma sak.

Minns ni, att i fysikern och kosmologen Max Tegmarks värld är elementarpartiklar matematiska abstraktioner?

Personliga gudars makt

Att tro på sådant som inte finns har dramatiska effekter på vår organisationsförmåga. Professor Harari tar den juridiska personen Peugeut som exempel. Den personen får fysiska personer att tillverka bilar i Frankrike.

illus-2010-lions

Någon sorts gudabild av egyptisk typ? En personlig gud, med åtminstone juridisk personlighet

Jag kan i stället ta den juridiska personen Vattenfall som exempel. Vattenfall kan effektivt bidra till att glaciärer smälter. Det klarar ingen fysisk person av. En människa kan inte göra sådant!

Innan vi kunde tro på allt sådant, som inte finns, ätten, pengar, nationen, gudar, konungen av Guds nåde och annat, kunde vi likt neandertalare inte organisera oss i större grupper än 150 individer. Oftast var vi färre – och som sagt klenare än neandertalarna. Vi hade ingen chans!

Istida IS?

”IS är en oljekartell”, står det i Expressen. Som Lundin Oil. Det låter också som juridiska personer. 

Så säger Harari: När vi fick trons gåva i vårt DNA, kunde vi organisera oss i stora grupper. Då dräpte vi neandertal-arna, ty de trodde inte på Herren! Eller Allah.

Så säger Svante Pääbo: – Men unga kvinnor kunde få leva.

neandertalarbarn-180-public-domain-by-creator-christoph-p-e-zollikofer

Inget helt omöjligt utseende

Jag kan inte låta bli och suga på sista karamellen. Vågar jag fråga? ”Varför är du ateist?” Och varför tvivlar jag själv så svårt ibland? Fast är jag en bastard, så är min kluvenhet ursäktad.

Därtill funderar jag på om teologerna missförstått det här med en personlig Gud? Bör Han inte vara juridisk person, om Han skall kunna rädda klimat, regnskog och rödlistade djur? Bara person(lig) är ju inte så märkvärdigt.