Etiketter

, , , , , ,


Ett skyddat och utbildat barn bland auktoriteterna

Jag fick en kommentar som nämnde Karl Gustav Jung, så jag bläddrade lite i ”Människan och hennes symboler”. Det var länge sedan. Sedan läste jag lite på nätet.

Jung växte upp i en familj av präster och läkare. Sådana barn var ganska skyddade på den tiden. Hans familj såg nog till, att han inte träffade oämpliga personer. Olämp-liga innebar sådana, som inte respekterade auktoriteter. Skeptiker är ett ord, som kan användas om sådana tviv-lare. De tvivlar inte bara på präster.

Exempel på auktoriteter

Vetenskapsskeptiker har alltid funnits, men de har då själva varit auktoriteter, prästerliga tvivlare på Gallileo, Kepler och Darwin. Sådana här vetenskapsskeptiker fanns inte. Länken går till en artikel om tro på chemtrails m.m.

Scott Pruitt, den klimatförnekare, som Trump utsett till miljöminister, är dock vetenskapsskeptiker av gamla sorten. Som politiker är han auktoritet. Både ideologer och teologer tillhör hierarkier, som anser sig sitta inne med Sanningen. I kommunismens Polen kallades partiet ironiskt för ”kyrkan”.

Partikonvent, frälsningsmöte, partikongress, gudstjänst, Halleluja och Amen! Intressant att jämföra strikt liturgi och och extas, samt var det ena och det andra förekom-mer i de likartade sammanhangen.

Auktoriteten i utbildningen

Det var p.g.a. allmän fattigdom, som de flesta för hundra år sedan endast fick folkskoleutbildning. Men det är också sant, att det bara var barn från studiemotiverande hem, som sökte sig till det som då kallades högre utbildning – allt över folkskola. Det hette Högre Allmänt Läroverk!

Jag har hittat den här bloggen om gamla studentexamen. Jag har också hittat den här boken på nätet. Det handlar om Sverige, men jag tror det var och är ungefär lika i andra europeiska länder.

En av tio pojkar ur samhällets topp!

Då den infördes på 1860-talet var det bara var tionde pojke från ”de högre stånden” som tog den (300 st/år). 

Bland arbetare och bönder (välsituerade) var det tre promille (100 st)! Runt 1900 avlade ca 1000 studenten, 1930 var det ca 2000. Åren 1935-1950 kuggades 5% i examen. Då hade redan några hoppat av innan. Det var meningslöst att börja gymnasiet, om man inte var både intelligent och flitig.

Sämre och sämre elit

Som ung läste jag, att IQ 115 ansågs vara minimikrav, för att man skulle kunna ta studentexamen. Innan den av-skaffades 1968 (decenniet för egen medioker examen) hade kuggsiffran fallit till 2 %. Samtidigt med att antalet kuggade minskade, ökade censorernas klagomål över allt sämre kunskaper.

I början av 1960-talet tog 20.000 gymnasister studenten (20 %). Hälften av alla som avlade den, gjorde det under de sista tio åren. Ändå var det bara en (1) av femton (15) från gruppen jordbrukare och arbetare, som var med. Då var det inte längre fråga om att muntligen förhöra varje elev i sju ämnen i 45 minuter i varje. Vi förhördes i grupp sammanlagt några timmar och det var ganska mjäkigt. En del lärare var lika kritiska som censorerna.

Samtidigt som 80 % av vissa akademikergruppers barn tog studenten, var siffran mindre än 1 % för vissa andra grupper. Vi skulle alltså fortfarande vara en elit, men våra lärare hade gallrats hårdare. Men de hade inte gallrats så hårt som generationen före dem.

En trevlig galning

Min fars arbete flyttade. Jag gick i tre städers läroverk, några år i varje. Jag träffade därför fler lärare än andra. Jag såg, att hårt urval inte garanterar kvalitén på lärare. Det krävs mer än intelligens, flit och avlagda examina, för att en människa skall fungera. Om det kunde nog K.G. Jung berätta mer.

En lärare var galen och kontroversiell. Men han var rolig och trevlig. Flera lärare var odugliga, dock inte galningen! Denne medlem av den intellektuella eliten var en hyfsad lärare, även om han hade svårt att hålla sig till läroämnet hela lektionen.

Han var troende! Först på Mao, men efter att jag flyttat vidare, började han i stället tro på UFO. Han skrev i lokal-tidningen om en ET som hette Jesus. Han skrev mycket om saken. Jag fick en tidning med en av artiklarna. Ni har kanske sett honom på TV med Aschberg. Och det finns även detta på YouTube.

Han fortsatte visst vara en vanligen populär lärare, men om K.G. Jung hade kunnat förklara något om saken vågar jag inte ens ha någon gissning om.

K.G. Jungs misstag

Ni får förlåta, jag hade tänkt skriva om K.G. Jung och hans psykologi. Men minnena av en del av det jag tänkt använda som exempel bara välde fram och slog ut hela tankegången för mig. Det var bland annat om primitivt tänkande, som Jung trodde att man måste åka till Afrika för att möta.

Observera att jag inte tänkt mig ovan presenterade snälle galning som exempel på sådant. Det fanns andra för det bättre lämpade.

Nya tankar är viktiga, men …

Primitivitet har jag tidigare definierat som oförmåga att ta till sig nya tankar. Det nyfikna barnet, som pottränar är inte primitiv. Den vuxne, som vägrar lära sig något nytt, är det.

Det måste dock finnas en värderande funktion, som be-dömmer rimligheten i det nya. Klimatfrågan kan ses som ett exempel. Just vädret är ju ett område för den ganska nya kaosforskningen. Där är värderingsfunktionen viktig, för att bedöma fakta och slutsatser.

Snälle galningen hittade nya saker, som han genast tog till sig. Då kan han inte räknas som primitivt tänkande. Vad var han då?

Återigen själen och anden

Vi stöter alltså åter på den logiskt grubblande själen och den värderande anden, medvetandets två funktioner. Det var det jag tog upp i mina tidigaste blogginlägg, de två gudadjuren i faraos panna, i Moder Jords eller Himmelens Drottnings (ormgudinnornas) händer.

415px-Tuthankhamun_Egyptian_Museum250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC

Till vänster: Blickens två komponenter i Faraos panna, själen och anden. Vi lägger blicken på det vi vill betrakta. Själen grubblar, och säger logiskt korrekt eller logiskt fel. Anden värderar helt ologiskt, och säger vackert, fult, ont, gott, moraliskt rätt eller moraliskt fel. Till höger: Förutom ormar brukar gudinnor ha redskap i händerna, särskilt de indiska, som ofta har många händer. Djur och växter förekommer också.

Jag drar slutsatsen, att motsatsen till primitivt tänkande inte alls är skarp logik och hög intelligens. I stället är det en god förmåga att värdera våra tankar om det vi lägger blicken på. 

Gå vilse i texterna

Det är anden (Eva, moder till allt levande), som plockar de kunskapens frukter, som själen, vårt slingriga intellekt odlar i sitt träd. Eva delar med sig till Adam (stofftet eller jorden, det är vad namnet betyder). Det hamnar då i vår materiella hjärna.

Kan hon inte skilja frisk frukt från dålig, är hon en svag eller dålig ande. ”Svag i tron” sade Paulus om de kristna, som gick vilse i texterna. Bokstaven dödar, men (den väl värderande) anden ger liv.

Men själen kan vara galet stark! Det är själen som har IQ. Paulus sade sig vara förtvivlad över somliga. De hade väl plockat lömsk flugsvamp. Allt växer ju på kunskapens träd.

Otäck brun flugsvamp råkade den galnes ande plocka på 40-talet. Schackspelare, utopisk socialist, nazist och ufo-troende, … bland annat. – K.G. Jung! Hjälp! Fast har jag inte skrivit om folk som samtidigt är besatta av en legion andar? Kommunismens spöke, nazismens ande och alla andra. (Den där borde jag kanske redigera.)

Heretiker, kättare eller förrädare

Den gamla teorin om själ och ande förklarar faktiskt var-för människor kan vara sådana. Kan man förkasta en teori, som förklarar saker? Den beskriver även striderna i fornkyrkan som en bitter strid mellan å ena sidan tanke- och yttrandefrihet och å andra sidan ideologisk bokstavs-tro fastställd av auktoriteter.

Nu gav jag mig på Bibelns absoluta auktoritet. Fattar ni det? Och blev samtidigt islamofob och antimultikultist. Jag kan ju inte betvivla Bibeln absoluta auktoritet och samtidigt inte förneka Koranens lika stora auktoritet.

Auktoriteten skall i stället vara anden, den värderande funktionen. Jag upprepar, intellektet och dess logik är inte den värderande funktionen. Det finns ingen logik i sam-vete, kärlek, estetik och moral. Det är bara tyckande! Det är rätt sorts ande.

Villolärarna skulle segra, sade både Jesus och Paulus. Är det en strid vi är indragna i? Mot auktoriteterna. Mot de starka männen. Mot ”eliten”. Är det ”etablissemanget”? Är det ordet exempel på att det slingriga intellektet i trädet är Lögnens Furste?

Nej, nu slutar jag!