Etiketter


Jag läste om begreppet pseudoskepticism. Googla gärna på ordet! Det är mycket att läsa och fundera på.

Grundidén tycks vara att det finns två sorters troende:

1) De som tror att något finns,

2) De som tror att något inte finns.

”Något” kan vara mycket. Exempel: Gud, hederlighet, ufon och ovedersägliga bevis.

I princip gäller, att ingen av de två sorterna troende vet något, även om båda sidor hävdar att de gör det.

Gruppen 2) kallar sig skeptiker, men en äkta skeptikern måste vara agnostiker, en som inte vet.

Som alla redan vet, får skeptikern inte utan vidare tro något, vare sig 1) positivt eller 2) negativt. Om han tror något, även om det är 2), så är han en troende. Då kan han inte vara skeptiker.

Många känner nog stolthet över att vara äkta skeptiker.

Men i USA finnas tro på aliens i regeringen. Antagligen finns även här någon som tror så, på aliens i Stefan Löfvéns ministär. Om jag intensivt tror, att det är svag-sint, så är jag en pseudoskeptiker.

Jag måste alltså vara agnostiker i frågan, om jag skall vara riktigt skeptisk. Att jag som skeptiker skall tvivla, tycker jag inte räcker. Det är besvärande. Det finns även andra, som tycker att det är knepigt att vara skeptiker.

Jag får nog läsa alla de där artiklarna igen. Har jag inte missförstått något?