Etiketter

,


En kommentator (inlägget Dropparnas Hav …) tipsade om boken Sann mot sig själv – öppen mot andra, sam-tal om religionsteologi i svenska kyrkan”.

Där läser vi på sid 73: ”… i Koranens Maryam samman-smälter Maria, Jesu moder, med Mirjam, syster till Aron och Mose. I Koranen heter Ibrahims far Azar, medan han i Bibeln heter Tera eller Terach. Mose följeslagare Josua, Nuns son, sammansmälter i Koranen och haditherna med både Jona och Tobit. Bör vi inte reda ut begreppen? Här handlar det ju inte om lärofrågor utan om ursprung-ligen bibliska personer.”

Begreppen? Lärofrågor? Bibliska personer?

Ibrahims/Abrahams fars namn Azar i Koranen låter för mig väldigt likt namnet på Jakobs åttonde son, Aser. I det här inlägget (länken) finns mycket som är viktigt, för att förstå hur jag tänker.

Namnen på Jakobs fyra först födda söner är Jakob, Simon, Levi och Juda. Namnen kan översättas till Jag Ser, Jag Hör, Jag Tänker och Jag Talar. De fyra är alla söner till den skummögda Lea, som jag identifierar som människans själ, d.v.s. intellektet.

Aser är kunskapen. Kunskapens träd var ett aseraträd. Så kallades de heliga träden i antikens tempellundar, de aseraträd, som Jesaja krävde att israelerna skall hugga ned och bränna.

Såsom kunskapens son skall Abraham var lärofader till många. Om vi kallar honom Asers eller Azars son, så säger vi inte vem hans biologiska far var.

”Fader till många folk” är vad Gud säger om patriarken (1 Mos 17:5), då Han ändrar Abrams namn till Abraham. Namnet anspelar enligt not till den bibelversen till de hebreiska orden för ”fader till många”. Det är sådana anspelningar jag hela tiden ser i texterna.

Därför har jag svårt svälja kyrkans påstående om att Terach skulle vara en person. Muslimerna tror jag gör samma fel. Azar är inte heller en person som existerat som far till Ibrahim. Men att kalla Abraham ”Azers son” visar att Koranen innehåller korrekt mytmaterial.

Terach betyder f.ö. vildget, vandrare eller dagdrivare. Han satt i skuggan och grubblade över livets gåtor, i stället för att göra något nyttigt: plöja, bygga, slita och släpa. Slöfocken blev av sådan lathet far till insikten, kunskapen. Den som söker skall finna.

Slöfock är far till Kunskap, som är far till Lärofader. Men farfar, far och son är ett i religionen. De självironiska profeterna kanske inte kände till nutida skoldebatt, att fysisk aktivitet är viktigt för hjärnan.

Nu skall en annan slöfock gå och lägga sig. Återkommer kanske. Det går nog att skriva mer om detta.

 

Annonser