Etiketter

, , , ,


Syner

AB har haft en artikelserie om döden. Det är tretton kapitel, intervjuer med läkare, präst, ateist och många andra. En professorn i palliativ medicin (slutskedet) har observerat, att många människor i då har syner. Den observationen är han inte ensam om.

Helvetet

Jag har själv talat med döende. En såg Helvetet. Det var välförtjänt. Ändå oroade det mig. Jag grubblar ännu på det. 

Religiös tro mot vetenskapens teori

De döende ser döda anhöriga. Sedan tidigare vet vi att syner med anhöriga är vanligast hos icke religiösa. Tro-ende kristna ser ofta änglar eller Jesus. Anhängare av andra religioner har sina syner, olika gudar och gudin-nor. Det kan tolkas som att synerna är hallucinationer, att de skapas av våra hjärnor ur våra minnen och idéer.

Vetenskapens teori mot filosofins spekulation

De enda troende, som kan värja sig mot den kritiken, är Dalai Lamas tibetanska buddister. Enligt deras världs-bild finns ingen annan verklighet, än den som finns i medvetandet. Allt är drömmar! Materien och allt annat. Eller tvärtom, inget är drömmar.

Verkligheten är det som medvetandet skapar i sig. I den skapelsen ingår hjärnan, en sorts dator, som medvetan-det gjort åt sig av sina drömmar om materia.

Fast det där medvetandet är väldigt stort, mycket större än den lilla del av det som kallar sig förnuftet eller Jag. Psykoanalytiker talar om det undermetvetna, men även om de är imponerade av dess omfång, kan de ha svårt att svälja tibetanska buddisters religionsfilosofiska med-vetande, som är av kosmologiska proportioner.

Medvetandets ”inbillningar” kallas dessutom skapelser och verklighet. Filosofin skapar därmed en motsägelse jämförbar med fysikens förklaringar av ljuset.

Hur kan ljuset vara både vågor och partiklar? Hur kan materien vara både illusion och verklighet? Moderna matematiker, fysiker och kosmologer kallar materien för matematiska abstraktioner. Är sådana verkliga?

Filosofiskt spekulerande religioner

Buddism och även hinduism räknar med det där havet av medvetande, som vi är droppar av. Det som skapas av detta hav, som skapat oss droppar, är lika verkligt som vi.

Och det vi droppar själva skapar är verkligt och ingår i verklighetens helhet. Denna världsbild finns i rötterna till våra västerländska religioner, men har idag försvunnit ur dem.

Den kan spåras i Bibeln och Koranen. I Nya Testamentet är ordet för havet det grekiska pléroma, vilket på svenska översätts till fullheten. Jag har skrivit en del om Havet, bland annat detta.

Den här världsbilden är omöjlig både att bevisa och att bestrida. Den skapades, för att utan våra vetenskapliga kunskaper förklara världens existens.

De som skapade den var förmodligen sin tids genier, intellekt helt jämbördiga med vår tids främsta. De skapade något, som inte logiskt kan vederläggas.

Världen finns i medvetandet, men finns den även utan-för? Finns det något ”utanför”? Bevisa din åsikt, om du har någon! Kan du inget bevisa, får du väl som jag tro på det du vill.

Dropparna i Havet

Väljer du att tro på det kosmologiska pléroma? Då har du en Gud, som du är en del av. Då blir särskilt texter ur Johannesevangeliet begripliga. Det är alltid en fördel att begripa vad man tror på. Jag tror inte, att det är särskilt många som gör det.

Vi kan tro, att det är den beskrivna världsbilden som döljer sig i följande text: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” (Joh 17:21). Jämför med annan text i evangeliet (Joh 10:38, 14:10f,20, 15:2-7, 17:21-23).

Om Jesus har denna världsbild – vi är droppar i Fader Havet – hävdar han uppenbart mycket tydligt, att han är Gud. Och att du också är det, om du vill!

Om Himmel och Helvete inte existerar, så skapar du den Himmel eller det Helvete åt dig, som du tycker att du förtjänar. Därför skall du hålla dig väl med ditt samvete. Han kan vara en verkligt elak djävul.

I varje fall de två sista meningarna är garanterat sanna. Om du – eventuellt mot bättre vetande – tror på alltihop, och därigenom får stödjande argument för att hålla dig väl med ditt samvete, kommer du att må bättre än om du inte tror på någonting.