Etiketter

, , , , , , , , ,


Kränkta tyskar

I 1950-talets skola kunde man möta tyskvänliga lärare. De var inte nazister, men uppväxta i en tid och miljö, där Tyskland sågs som civilisationens ledande centrum. Vår svenska nationalism var knuten till det germanska.

Idéerna var inte givet nazistiska, men de har kommit att ses som unkna och farliga, då nazismen utvecklades ur nationalismen. Men den kan ju vara stolthet över det egna landets demokratiska värderingar eller radikalism. I det fallet har svensk vänster varit chauvinistiskt upp-blåst mot ”andra”.

Nåväl, de här lärarna var upprörda över Versaillesfreden efter Första Världskriget. I den lades ju hela skulden för det kriget på Tyskland och tyskarna. Chauvinism är dock ett franskt självkritiskt ord. Och att ansvaret för kriget var mycket mer komplicerad är det väl ingen som idag bestrider.

Kränkt Gud

hqdefault

En av tvistefrågorna var ju vilka som hade ”rätten” att ha kolonier. Med tanke på vad som hände i Kongo, skulle vi nog upprört kunna hävda, att det var kung Leopold II av Belgien, som med sin girighet och grymhet kränkte Gud, väckte Hans vrede och drog elände över Europa.

leopold_deux_md

Han kallades lille tyrannen av sin far. Elak redan som barn.

Även om vi inte tror så, så vill vi tro så. Grymheterna var sådana, att Leopold idag hade hamnat i Haag och dömts. Han tog livet av 8 – 30 millioner kongoleser. Den högre siffran kan vara den rätta. Fotografier som togs i Leopold II’s Kongo är ofta vidriga, och många skriver fortfarande om det. Författaren Joseph Conrad var en av de viktigaste tidiga kritikerna.

Grymheterna var allmänt kända under 1900-talets första år och blev en skandal, som tvingade Belgien beslagta denna kungens privata egendom. Då blev det aningen bättre i Kongo, men bara aningen.

Bilden nedan kan inte tolkas på diametralt motsatta sätt, vilket kan göras med en bild längre ned.  

kongooffer

Barn med avskurna händer. Kungens män fick inte slösa med ammunitionen. Varje förbrukad kungens patron skulle motiveras med en högerhand. Man kunde väl köpa egna patroner till jakt, men varför offra pengar, när de föga arbetsföra barnen var så många?

Det fanns andra tvistefrågor före 1914. Somliga var Tyskland inte ens inblandat i. Fashodakonflikten år 1898, även det ett kolonialt problem, hade kunnat leda till krig mellan England och Frankrike. Då hade vi fått ett mindre krig än det vi fick 1914.

Versallesfreden fastslog som sagt Tysklands skuld, dess politiska omoral före och militära grymhet under kriget. Det hjältemodiga Belgien belönades med diplomatiska privilegier och Tyskland skulle betala ca 96 400 ton guld i krigsskadestånd.

Jag minns de av mina 1950-talslärare som var upprörda. Jag förstår att tyskarna var upprörda. Jag minns en bild av fransk officer, som vid ockupationen av Rehnlandet 1923 hade ridpiskan i ansiktet på gammal tysk gumma.

Det är svårt att hitta bilder från detta på Google. Hela mellankrigstiden tycks där bara handla om nazismens framväxt. Den här bilden från Wikimedia Commons får visa hur hatet som skapade hat tog sig uttryck.

Mit gefälltem Bajonett gegen einen Greis. Diese Aufnahme wurde im Jahre 1923 also "mitten im Frieden" in einer Stadt an der Ruhr gemacht. Mit brutalster Gewalt gingen damals die Franzosen gegen die wehr- und waffenlose Zivilbevölkerung vor. Sie schonten niemanden, der ihnen nicht zu Willen war.

Kränkta fransmän

Kränkta vita män blir farliga. Fransmännen hade blivit kränkta 1870 med krigsskadestånd och allt. I Versailles lyckades de kränka tyskarna. Bilden ovan kan visa hur hatet strömmar ur den gamles mun, men den tyska ursprungstexten fokuserar på fransmannen med bajo-netten. Oroad eller brutal soldat? Diametralt motsatta tolkningar möjliga.

När både fransmän och tyskar var kränkta var det ett mentalt tillstånd av krig mellan länderna, som lätt blev mer än så!

Kränkta amerikaner och européer

De kränkta vita männen oroar oss. Nu har vi dem i USA, och de är farliga för dem de anser har kränkt dem. Och det finns återigen många kränkta män i Europa.

Och det är många de känner sig kränkta av. Politiker, etablissemang, centralbyråkrater, särskilt de i Bryssel, kulturelit, media o.s.v.

Kränkta muslimer

Men en av grupper, som utpekas som kränkande känner sig själv kränkt. Muslimerna! De vita männen räknar yttrandefriheten som en mänsklig rättighet: ”Jag har rätt att kalla religiösa fåntrattar för idioter!”

Hädelser är något som kyrkan fått lära sig tåla, sedan den tid, då den använde sin maktställning på ett sätt som dess muslimska motsvarighet fortfarande gör. Den europeiska erfarenheten säger att sådant skapar hat hos de kränkta – och revolt.

Yttrandefrihet är bland annat rätten att med vassa ord få uttrycka sitt hat mot kränkningar och de kränkande! Yttrandefrihet är också att detta accepteras. När musli-mer och andra vägrar accepterar detta, reagerar de män som hatar religion mer än kvinnor.

Anden styr oss

Donald Trump gav luft åt ilskan. Den är inte förnuftig och logisk. Den är värderande. Känslor. Det är vår ande, som är i farten. Den intellektuellt ibland förfinade själen står bredvid och ljuger på vår andes befallning.

Myterna beskriver själen som andens tjänare. Det har jag skrivit mycket om, alltså om GT’s liknelser. Fast det är ju sådana som de bokstavstroende bestrider vara liknelser och i stället anser vara historiska sanningar:

Varför köpa porr när det finns Biblar?

Abrahams hustru Sara (namnet betyder furstinna) föder barn året efter hon fyllt 90. Under graviditeten regnar det eld och svavel över Sodom och Gomorra, svågern Lot blir våldtagen av sina gerontofila döttrar och en likaså gerontofil kung stjäl 90-åringen från Abraham.

Oren ande

Om detta har jag skrivit. Dåtidens tankar om vårt med-vetande var att det består av en logiskt grubblande själ och en värderande ande. Det finns ingen logik i moral och estetik: Detta är rätt eller fel, detta är vackert eller fult.

Anden är en eld, som den nakna apan stal från gudarna. Då blev han människa. Men redan innan kunde han tänka. I Bibeln beskrivs elden som en frukt. Och dess kunskap är kunskap om gott och ont, vår förmåga till värderingar (1 Mos 3:22).

Hör profetorden, både IS och Wall Street!

Kunskaper i grammatik och sexuallära är inget problem. Däremot en oren ande. Så benämns hatet – en oren ande eller en orenhet i den. Den orena anden kan inte dödas. Våld och orättvisor livar upp den. Vad gör ni nu?

Islam går mot undergången

Hatet mot kyrkan är visserligen begränsat till en ganska liten grupp idag, men kom ihåg bolsjevikerna! Hatet vilar på kyrkans kränkningar av Europas folk. Inom Islam upprepas samma misstag, fast ännu värre.

En gång kommer dammarna att brista, men innan dess har vi två parter, som känner sig kränkta av varandra. Än så länge är det framför allt muslimer, som dödat kristna, judar, ateister och andra p.g.a. av kränkthet.

Kristna har dock varit bra på att döda av annan orsak. Den orsaken har dock klingat av. Många av oss, men inte alla, börjar därför bli usla mördare. Vi behöver kanske en kung som Leopold II, som kan återge oss rasismen som tro jämsides med kristendomen.

Fast det kanske går bra med multikulturen! Har ni hört talas om den omvända rasismen? Hata! Hata! Äntligen något som kan få SD att hylla det multikulturella!

Bara Islam?

Är den bild jag målar upp alltför mörk? Eller stämmer det, att Gud och Djävulen redan från början varit över-ens om att vårt antal skall reduceras till lagom storlek med krig? Historien anses märkligt nog ännu inte vara så fylld av bevis för en sådan överenskommelse att alla tror på den.

Gud och Djävulen sliter hårt för att övertyga oss, men mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Detta är sant även om varken den ene eller den andre finns!

Jag undrar om två milliarder av oss är lagom? Men blir det både krig och drygt 7º C varmare till år 2100 (just nu högsta scenariet), så löser det sig nog utan så mycket våldsamheter. Våra krig tar slut och vi dör ändå så småningom.