Etiketter

, , , , , , , , , , , ,


Nya liknelser

Jag skall fibreras! Jag ansluts till ett stadsnät via optisk fiber, och skall få brett bredband. I vår fysiska värld har skapats möjligheter till nya liknelser, för att beskriva den icke-fysiska informations- och kommunikations-apparat, som våra förfäder trodde på.

Det var november 2013 jag började blogga och berättade om Blicken, den där osynliga, andliga optiska kabeln, som vi får in information om omvärlden genom. Forntidens egyptier liknade den vid en orm, som sitter fast i Faraos panna, uraeusormen.

Gamla liknelser

image.php220px-re-horakhty-svg

Även solguden Ra bär ormen. Bild till höger från eng. Wikipedia. Den liknar guden Horus, som likt farao är solguden, då han bär denne på huvudet. Ormen, som själv är en gud, heter Wadjet eller Buto. Vårt medvetande är alltså en gud. En droppe av Gud, ett stänk av Himmelshavet, av Djupet.

Egyptens gudar är ofta uppenbarelser av varandra. Det var en början på monoteismen, när de beskrevs som föräldrar till både sig själva och varandra. Förvirrande.

Jag skrev i början mycket mer om hur Blicken antogs se ut, om dess läte, att den antogs vara dubbel och även här och där om dess historia. Blicken avhandlas också i bl.a. ”Eva” och ”Den gotländska bildstenen”, se bilden nedan till höger.

Jag länkar till Guteinfo.com, så ni får titta på fler av Berndt Enderborgs bilder av Gotlands märkvärdigheter. ”Hedendomen” bär ett oerhört intressant budskap om en lång gemensam kulturhistoria för hela mänskligheten.

images-27images-13

Pyramiderna på Gotland

Vi var inte alls kulturellt isolerade under stenåldern. Och järnåldern ärvde de gamla idéerna och dess bilder. Det räcker att åka till Gotland och dess museum för att bese de andliga pyramiderna – förhistoriens tankebyggnader i fråga om filosofi, världs- och människobeskrivning.

Fast även på nordsidan av Väte kyrka finns en bild, som fascinerar. Jämför även den med bilden av ormgudinnan från Knossos strax under! Henne har jag tolkat som en bild av Moder Jord, som har seraferna (betyder lysande ormar, jfr. serafimerriddare) Själ och Ande i händerna.

2817


Kreta004-2

Bystiga storheternas likheter

I Egypten hette ormen Wadjet (eller Buto) Hon hade en syster vid namn Nekhbet. De kallades ibland Faraos två damer. Då hade den stora Jordgudinnan och hennes två ormbarn bytt kön i patriarkatets namn.

Men se bildernas likheter! Moderligheten framhävs. Själ och Ande får i den gamla tron sin näring av Jorden, av materien, av den fysiska världens upplevelser och kraft. Själ och ande bärs upp av den. Hon ger dem di.

Och själen var ordet för tänkandets kraft och vetandet. Och anden var ordet för egenskaper och förmågor. Då blir den gamla tron ganska logisk och förnuftig. Vad skulle man annars ha trott på den tiden?

Det finns fler inlägg om Blicken. I mars och april 2014 var jag så produktiv att arkivlänkarna har en sida 2, för det jag skrev då. Det finns en del i ämnet där också.

Våra egna likheter med oss själva

Bibeln kallar vår andliga optiska fiberkabel ”silvertråden” (Pred 12:6, Bibel 1917) eller ”silversnöret” (Bibel 2000). Idag säger vi Blicken. Det anses allmänt, att man kan känna annans blick i ryggen.

Vi människor har upplevelser, vars verklighet vi grubblar över. Många tror på dem, andra tvivlar. Hur som helst är det många som har haft dem. Jag tror de varit betydelse-fulla, då vi människor ursprungligen skapade religiösa föreställningar.

Spåren av dem finns ju i GT, i pyramidernas skrifter och på arkeologernas uppgrävda lertavlor. Och än idag har man samma upplevelser. I det fallet är vi likadana som våra förfäder! Verkliga eller ej, folk har upplevelserna, vilka likt tolkningarna av dem alltid har beskrivits med liknelser.

Den viktiga likheten Dumhet

Den fysiska världen innehåller välkända konkreta ting. Det abstrakta beskrivs genom att liknas vid dessa. Själv-klarheten måste upprepas. Det enklaste är det svåraste, sa min gymnasietids lektor i matte. Klassen fick hjälpa honom, då han kämpade med plus och minus vid svarta tavlan.

Beklagligtvis ingår våra ofta knäppa politiska och sociala system i den fysiska tillvaron. Då används dessa som bilder för våra upplevelser och tolkningar. Om vi sedan bokstavstolkar liknelsernas bilder, kan vi få sådan guda-tro, som vi oftast tänker på, då vi talar om religion.

Dumma gudar

Det var kanske då det hände, som könsbytet ägde rum. Moder Jord blev Himmelens Herre och uppenbarade sig som kung i Egypten med flera länder. Hövdingen behövde modifiera liknelserna, för sin apoteos (= sitt förgudande). Fast det började nog ännu tidigare.

De politiska och ekonomiska debatterna på TV visar hela tiden, att varje Fan alltid vränger till vad som helst hur som helst. Det är som Guds existens: Inte skapad, utan början.

Men om bluddret uppvisar de egenskaper som tillskrivs Gud, så är det kanske Gud? Bluddret är det medvetande, som fängslats i materiens bojor (re+ligare = medvetande + binda på latin = religion), och därför har svårt att röra sig annat än trögt, långsamt och begränsat.

Skamsna gudar

Helvetet är när medvetandet befrias, blir snabbtänkt och intelligent, och vi inser vad vi sagt – och än värre gjort. Skammen är den mest nedbrytande av alla känslor. Det hade DN en artikelserie om en gång.

Jag försökte hitta artiklarna med DN’s sökfunktion och fick 1622 sökträffar på ordet ”skammen” och 7750 på ordet ”skam”! Filtren tog bara med artiklar yngre än femton år. När läste jag det där?

En döpt och kristnad Djävul

Skam är uppenbart ett lika viktigt ämne idag, som då egyptierna berättade om monstret Ammit, som slukade de själar, vars syndtyngda hjärtan inte klarade vägningen inför Osiris och Anubis.190px-ammit-svg-2

Vi vet fortfarande mycket väl hur farlig skammen är för våra själar. Den fornegyptiska bilden av den är hämtad från vår fysiska verklighet: De stora människoätarna krokodil, lejon och flodhäst. Bilden av ”den fornegyptiska bilden” ovan är hämtad från Wikipedia.

Letar vi bland myterna kring Ammit, finner vi både den andra döden och den brinnande sjön (Upp 20:14). Ammit har alltså döpts och blivit kristen under namnet Djävulen! Men kärt barn har ju många namn. Själve Skam brukar han kallas.

NT har plankat pyramidtexterna och är rent hednisk, och DN, som någon gång avskaffade Helvetet, har de senaste femton åren 7750 artiklar där de omnämner dess Herre. Det är rena åkallan!