Etiketter

, ,


Vad är vilja?

I poesin är Sångens Ande viljan och förmågan att sjunga. Ordet vilja kan brukas som synonym till ande. Frihet är alltså att få följa sin ande. Ande? Glöm veten-skaplighet och logik! Poesi förstår vi utan sådant. Är du född av Sångens Ande är du lycklig. Förbjuds du sjunga, är du inte fri såsom fågeln.

Mer dikt, sång och övernaturligt: I operetten Glada Änkan är Vilja (fornsvenska vilia) ett skogsrå från Balkan. Där heter sådana Vela, men Harry Potter kallar dem Veela. Vilya är hos Tolkien en av de magiska alvringarna. Vile är en av Odens bröder, enligt vissa identisk med Frej, fruktbarhetens gud, livskraftens ande. ­

I religionsfilosofin kan ande vara ond och god eller ren och oren. Du kan vara född av Helig Ande. ”Tekniskt sett” är det samma sak som att vara besatt. Det senare an-vänds vanligen om onda andar. Du kan vara besatt av en eller flera sådana.

Arga Gubben och Ilskna Gumman anser att rock- och popsångare samt rappare är besatta av en sångens ande från Helvetet. De båda auktoriteterna uttalar sig på samma sätt om de av Sportens och TV-soffans Demoner besatta fånar, som betalar för att få begapa Zlatan och andra av Kändisskapets Ande besatta, som aldrig blivit vuxna och skaffat sig ett riktigt jobb.

I Bibeln är en man besatt av en hel legion onda andar. (Mark 5:1-20, Luk 8:26-39). En dåtida legion var lika stor som en nutida brigad, eller 4-6.000 man. Halva legionen viljor är alltid motstridiga. På så sätt besatt blir du helt oregerlig och knäpp. Du slår sönder mer än en TV.

Om frihet är att göra vad min ande vill uppstår frågan, vad som är min ande. Vi har visst fått en från Gud, men många tror lika lite på den som på Gud. Ordspråksboken tycks kalla henne, dels Visheten, dels ”vår ungdoms hustru” (Ords 2).

Mer poesi: Ordspråksbokens poesi blir ofta logisk för oss moderna människor, om vi tolkar den på det sättet. Vis-heten varnar oss för främmande kvinnor. Då ordet ande är grammatiskt femininum i hebreiskan, kan därmed av-ses orena andar.

Guds Vishet tycks vara Hans dotter. Hon ges människan som hustru. Adam är Guds son (Luk 3:38) och i Höga Visan 5:1 säger mannen till sin älskade: ”… min syster och brud.” – Ja, Eva var definitivt av samma kött (fast inte revbensspjäll utan något mycket värre), och hade samma Fader.

Slutsatser: Om frihet är rätten att följa en ande, så är frihet rätten att vara idiot och galen. Enligt Bibelns poesi är det bara Visheten som är tillåten ande. Att tvingas vara förnuftig anses inte vara någon frihet i vår moderna värld. Snarare betraktas det som förtryck.

Frihet från ansvar, frihet från förnuft och frihet från sam-vete är antagligen vår tids mest eftersträvade och försva-rade friheter: ”Jag gör som jag vill! Skit i det och sköt dig själv! Jag skiter i vad du gör.”

”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all välden kring, den frihet väl kan bära.”

Bära! Bördor är rätta ordet för det ansvar varje styrelse vill ha frihet från. Ingen börda är tyngre än samvetet och förståndet är en tung black om foten, som hindrar dig från att göra det du vill.

thumb-aspx

Bära kan även betyda upprätthålla. Friheten förloras, om du inte kan upprätthålla den. Vad upprätthåller friheten?

Det som gör det, är det som hindrar dig från att bli slav under dina drifter och begär (bibelpoesins onda andar och främmande kvinnor)! Då är vi tillbaka till ansvar, förstånd och samvete.

Fast vad är de tre sakerna för något? Ansvar, förstånd och samvete? Hemska är de i alla fall: Hitler blev väldigt populär när han befriade tyskarna från rösträtten.

tag-der-jugend-bdm-madchen-jubeln-hitler-zu-nurnberg-1938