Etiketter

,


Ragnar Persenius, biskop i Uppsala, får frågan: ”Är enda vägen till Gud genom Kristus?”

Biskopen svar mycket förkortat: I den heliga skrift som förenar judendom, kristendom och islam förkunnas att Gud skapade människan till sin avbild och till att leva i relation till Gud som medarbetare i skapelsen.

Det är alltså GT biskopen stödjer sig på. Han hittar dock stöd i NT för detta (Apg 17:22ff), där Gud enligt Paulus skapat människorna för att söka Honom och försöka treva sig fram mot Honom. Även Paulus och NT stödjer sig allt-så likt Muhammed och Koranen på GT.

Det är dock inte någon som helst tvekan om, att Paulus anser, att han sitter inne med den bästa tron. Är man kristen delar man den åsikten, och oroar sig likt Paulus, för att andra kanske får problem med Gud, för att de valt en annan väg.

Biskop Ragnar fortsätter sitt svar med att tala om att människan fått förmågor och ett samvete att använda i ett liv av relationer. I det skall människan ta ansvar för sina handlingar.

Jag har tidigare gjort påpekanden om vissa Paulusord, som jag anser stödjer biskop Ragnar: Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker.” (Rom 14:2)

Den som har svaga förmågor (förstånd) kan och vågar inte ta eget ansvar. Han är skräckslagen för att bryta mot lagregler. Mose Lag är fylld av regler om ren och oren mat. Lagen är en börda, och den svage vågar bara äta grönsaker.

Bibelversen omedelbart innan lyder: Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar.” (Rom 14:1)

Det handlar nog om burkini.

Stark och svag tro är inte synonymt med brinnande och ljum tro. Stark och svag teologi är kanske en bättre översättning.

Gud har inte varit lika god mot alla, och gett dem samma förstånd som du fått. De äter bara halal och kosher, och är de osäkra på att djuren slaktats rätt, vågar de bara äta grönsaker. Och kvinnorna badar bara i burkini.

Svag tro ser vi även exempel på utanför religionen. Den ekonomiska politiken är ett utmärkt exempel på tro på de ekonomiska lagarna (eller gudarna). Förnuftets och sam-vetets krav får politiker att göra på sig av skräck.

Man vågar inte bryta mot våra egna hemska sharialagar.