Etiketter

, ,


Är Kristus enda vägen till Gud? Googla och möt en debatt med starka övertygelser. Vreden kokar. 

Jesus (i Koranen utpekad som en mycket viktig profet) sade i NT (Joh 14:6): ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Jaha! Och vad betyder det Jesuordet? Han beskriver sig (eller sin lära) som vägen, och ingen kommer till Gud utan att gå den.

Läraren beskriver sig (eller sin lärobok) som vägen, och ingen får godkänt utan att gå den vägen. Vad är det då eleven skall tro på? Att lärarens mor var oskuld och han själv en storfiskare och en fena på att göra vin (Joh 2)?

Säger jag, att vi skall tro på lärarna, ropar muslimerna att de tror på alla lärare (profeter), även magister Josefsson.

Visserligen tror de på Muhammed som rektor, men denne lär ha sagt, att man inte får skära halsen av någon av skolans lärare, assistenter, övrig personal och elever, oavsett vilken klass de går eller undervisar i (Bokens folk).

Muslimer kallar aldrig någonsin Muhammed ”den gamla gubbjäveln”. Men när ett alltför stort fåtal av dem struntar i vad han säger och ändå skär, kan man väl utgå från, att gubbjävel och liknande är vad de tänker. Som ögontjänare uppvisar de dock ett fromt språk.

Mig förefaller det som om även många muslimska lärare är sådana ögontjänare. Trots väldigt fromt språk hetsar de i lönndom elever till att skita i ”den där idioten” och ansluta sig till IS.

Jag har ofta kritiserat feltolkningar av ”skolans kristna läroböcker”. För närvarande tycks dock de kristna lärarna ändå vara bäst på att undervisa enligt skolans böcker och läroplan, visa respekt för rektorer och undvika svår synd. Är det tillfälligt?