Etiketter

, ,


Misstolkningar är bra, om man vill tvinga någon att förtydliga sig. I det här sammanhanget finns det många som bör göra det.

Artikel av Ann Charlott Altstadt, ”#Mittkors och en kyrka i krig”. Jag försöker komprimera den, och får följande misstolkning av diverse möjliga misstolkningar:

Ärkebiskop Jackelén menar att fler vägar än den kristna leder till Gud. Hon har inte kallat Muhammed falsk pro-fet. (Om Äb’s ord beskrivs rätt, drar jag slutsatserna: Islam är en sann religion, som leder till Gud, och Jackelén har det hett om öronen.)

Kyrkan mjukar upp tron på treenigheten och Jesus roll som frälsare till förmån för enbart tro på Gud. Ändring av ett svårt gudsbegrepp innebär att kristendomen måste upplösas i något nytt och annat.

Kristen lära har varit, att enda vägen till Gud går genom Jesus, som också är Gud. Men varför kristen om det går lika bra med Islam?

Men SvK lär idag ut en harmlös humanism, med kravlös kärlek och förlåtelse. Det är en reaktion mot en gammal ond lära om straff, horungar, överhet och hierarkier. (Om beskrivningen av SvK och dess lära är korrekt, drar jag slutsatsen: SvK hittar ingen annan begriplig ”teologi” i gamla kristendomen.)

Allt obegripligt kapas bort. Ann Charlott Altstadt säger att det gjorts pga ”den upplysta människans” krav. (Om …, så drar jag slutsatsen: ”Upplyst” betyder en person som har svårt att begripa. Jag har skrivit en hel del om ”obegrip-ligheterna”.

Det som står där står även här. De är hämtade från äldre religioners begreppsapparater, och studerar man dem, blir jungfrufödsel och treenighet begriplig filosofi. Fast präster får ju inte intressera sig för ”hedendom”.)

Synd är inte längre sex och brott mot tio budord, utan i stället elakhet i största allmänhet. (För mig tycks det innebära ett krav på att tänka. Inte så illa.)

Kultur- och värderelativism kompletteras med religions-relativism. (För mig innebär det sista, att man inte kan se 1600-talets kristendom som mindre utvecklad än någon senare variant av läran. Det är alltså ingen skillnad mellan vad man sysslar med i bilderna nedan.

images-51images-58

Undrar dock om relativisterna begriper, huruvida de jäm-ställer de olika seklernas läror eller om de jämställer de två skilda seklernas uttolkare och deras tolkningar.

Relativisterna kanske anser, att alla i jämlikhetens namn skall ha samma betyg och anses som lika intelligenta och bildade. Jag anar även en yttring av kommunismens och nazismens gemensamma favoritfilosofi, värdenihilismen: Noll är lika med noll.)

Kyrkan vill överleva genom att inkludera ateister, agnos-tiker, allmäntroende och muslimer. Då får korset inte bli en markör, som delar in oss i ”vi” och ”dom”.

Ledande krafter i SvK säger att de icke-goda med korset vill dela in människor i ”vi” och ”dom”. Men alla skall vara ”vi” och då får man inte ha någon egen tro med egna värderingar, för då exkluderar man alla med annan tro och andra värderingar.

(Om …, så drar jag slutsatsen, att ”dom”, men inte ”vi” får tro, inte bara på vad som helst utan även hur som helst. Jag saknar dock bra definitioner av ”vi” och ”dom”. Var hamnar du, jag, nazister, scientologerna Tom Cruise och John Travolta samt Kim Jong-un?)

SvK’s kristna skall ge upp sin tro, för att inte exkludera alla, som inte delar den. Somliga namngivna personer (Göran Rosenberg Expressen, Gunnar Sjöberg SvK) tycks mena att det innebär religionskrig att inte ge upp sin tro.

Artikelförfattaren (i Aftonbladet) förnekar det. (Religions-krig mellan kvällsdrakarna med AB som den kristna trons försvarare!) Det fåtal muslimer, de krigiska, som SvK så gärna vill ta hänsyn till, är alldeles för upptagna med att mörda andra muslimer. Det krigiska fåtalet bör SvK inte inkludera!

(Om …, drar jag glatt slutsatsen, att Altstadt misstänker att SvK vill överleva, genom att inkludera bombbältes-tillverkning i församlingsgårdarnas aktiviteter och delta i muslimernas inbördeskrig. Helst på båda sidor, för ställ-ning vågar man väl inte ta?)