Etiketter

, , ,


Religion, årskurs 4

Vad är det egentligen man tror på, om man tror på en personlig Gud?

En sådan uppfattas som en individ. En individ definieras i ordböcker som ”enskild varelse, exemplar eller typ”. Här uppstår ett problem: Kan Gud vara en typ? Ett exemplar? Det verkar vara synonymer till enskild varelse.

Wikipedia säger: ”En individ är en enhet av en art, en person, ett djur eller en växt.” Hur många enheter Gud finns det?

Det finns uppåt 1,5 milliarder enheter av arten nötkreatur på Jorden. Därmed så är det klart, att ordet individ ledde oss fel. Det är något fel med dess betydelse!

Det latinska individuum, något odelbart, var inte fel. Delar vi på Gud, är delen något annat än Gud. En del av styckad ko kan vara en bog (= gud på kroatiska) eller en fransyska, men jag skulle aldrig kalla en fransyska för kossa.

Men individuum har tagits och getts en annan betydelse, som uppenbarligen inte fungerar. Gud är ingen individ, ingen typ, och då förefaller Han inte heller kunna vara en personlig Gud.

Skall vi tro på en personlig Gud, bör vi undvika en bety-delse hos ordet personlig, som inte fungerar. Gud är alltså inte en gubbe med skägg på en tron bland molnen!

Det tror jag fröken sade någon gång redan i fjärde klass. – Det var ett jäkla filosoferande, för att sluta sig till rätt svar i ämnet religion, årskurs 4 i ”Är du smartare än en femteklassare?”

Vad betyder då personlig? Låt personen vara någon vi kan kommunicera med, ett medvetande. Om det är odelat och omfattar allt, hela universum, alltså individuum, och vi kan kommunicera och nå insikt, då har vi en personlig Gud.

Vi skulle då ha en panteistisk eller panenteistisk Gud. Men en sådan gudstro är knappast vanlig. Det man oftast tror på är en typ, ofta en otrevlig typ. Hur fungerar sådan tro? Att tro på en typ innebär ofta att tro på någon som det inte går att kommunicera med.

Vi gör oss en bild av den där typen. Förr fick han utseendet av en tjur (t.ex. Apistjuren) med horn och klövar. Numera är de troendes föreställningar om Gud annorlunda.

250px-Louvres-antiquites-egyptiennes-p1020068

De gäller framför allt Hans åsikter: Gud tänker och tycker så här! Det har jag räknat ut. Usch, vad smart jag är! Jag har genomskådat Gud och uttolkat hans vilja. Den som säger emot mig, säger emot Gud och skall dö! Halshugg honom!

Bilden av den där otäcka typen är alltså en bild av mig, och i så fall är kanske ett nöt den naturliga bilden. Min typ bölar så intensivt, att även om det skulle finnas en Gud att ha ett personligt förhållande till, så får nog den Herren inte en syl i vädret.

Den här otrevliga typen har har f.ö. blivit större idag. Lastbilsstorlek. Tyvärr finns det många exemplar.

Nu kommer jag att tänka på vad jag skrivit förut om otillbörlig tillbedjan. Det gällde den judiska tolkningen av Guds Bud, som egentligen inte är tio, utan ett ganska svårbestämt antal.

Ett bud för präster

En bra tolkning av budet att inte missbruka Herren din Guds namn skulle kunna vara: ”Du skall inte tro på Mig, för så dum som du är, kommer du då att förolämpa Mig! Jag är inget nöt! Jag är inte som du!”

Annonser