Etiketter

, , , , , , , , ,


Inom vetenskapen söks ”teori för allting”. Den skall förena kvantfysikens teorier och relativitetsteorin i en enda, som skall förklara allt.

Även våra myter tycks ofta handla om allts ursprung. Myternas teori, som skall förklara allt, kallas Det Högsta, Gud eller dylikt.

När forskarna med liknelser försöker beskriva sina teorier, påpekar de noggrannt, att figurer som Maxwells Demon och Schrödingers Katt inte hör till verkligheten. De är tankens verktyg för att förklara verkligheten.

När filosofiska grubblare sagt samma sak om Gud har de ibland blivit brända på bål. Redan de gamla egyptierna trodde på demoner och heliga katter.

När Darwin formulerade sina teorier tog vissa politiker hand om dem och skapade rasläror och socialdarwinism. ”Övermänniskan” blev politiker, och det blev farligt att bestrida ”vetenskapen”, lika farligt som det ibland är att bestrida ”religionen”.

Vetenskap och religion tycks kunna bli farliga, då de är politiskt använd-bara. Det innebär att de kan motivera vår ondska. (Fråga: Varför räknas inte maktlystnad till dödssynderna?)

Ett exempel på sådan farlighet är ekonomisk vetenskap. Den kopplas gärna ihop med politisk vetenskap, med marxismen som paradexempel, men mycken ekonomisk vetenskap är absolut inte socialistisk.

Farligheten har fått många att vilja förbjuda religion, darwinism samt marxism och andra ekonomiska vetenskaper. Somlig vetenskap kallas miljö- och klimatalarmism. De påstås vara farliga och skall bekämpas.

Språk och språkvetenskap kan också vara farligt. Finska var ett exempel enligt generalguvernör Nikolaj Bobrikov, men ryska ämbetsmän ville då även förbjuda polska. Marie Curie har i sina memoarer berättat om sin skoltids kriminella studier.

young-marie-curie250px-Nikolai_Bobrikov

Mussolini förbjöd tyska i Sydtyrolen, innan Hitler började rusta upp och morra. Kurdiska är fortfarande farligt. Här kommer vi också in på de farliga kulturerna.

Vetenskap, filosofi, religion, språk och kultur. Farliga saker. När skall de gynnas och när skall de förbjudas?