Etiketter

,


Brexit har väl inget med filosofi och religion att göra? Tja, jag skrev ju en del om ärke-biskopen Gottfrid Billing (1841-1925). Här finns han också.

Gottfrid Billing lyckades bli populär samtid-igt som han som riksdagsman var över-tygad motståndare till allmän rösträtt. Han blev ledamot av Kungliga Vetenskapsaka-demin och Kungliga Humanistiska Veten-skapssamfundet. Han trodde på Djävulens existens och deltog i en debatt, som den senare ärkebiskopen Nathan Söderblom kallade dumheter.

Gottfrid Billing var alltså motståndare till den allmänna rösträtten. Jag har spekulerat över orsaken. Varför motsätter man sig denna? I samband med Brexit har jag läst en del ledare och andra kommentarer, som handlat om det brittiska folket ”förfärliga” åsikter.

De populistiska åsikter, som nu breder ut sig i världen skrämmer många. Det är inga nya åsikter.

Högermannen Gottfrid Billing tillhörde den elit som starkt ogillade den skrikiga popu-lismen. Han kände säkerligen förakt, trots att han var helt övertygad om sannings-halten i de mest reaktionära tankar. Han såg den pöbel, vars ledare skulle gripa makten i Ryssland och Berlin, med det dolda slagordet: ”Rösta på mig, så slipper ni rösta något mer!” Man kan kanske säga, att han hade rätt. Fast inte här i Sverige – inte då, inte hitintills, inte än.

Vi fick Andra Världskriget som resultat, då pöbelhövdingarna grep makten. Men vi fick Första Världskriget medan ”eliten” hade makten. För soldaterna var kanske det första värre, för de civila var kanske det andra värre.

Så det han hade fel om var sig själv, sin egen grupps överlägsenhet. Eliten saknade också omdöme. Han trodde som sagt på den där Djävulen, och med tanke på bl.a. det senaste seklets historia (1914-2016), så är hans ena misstag i det fallet, att han bara trodde på en sådan. Det andra var väl att han inte trodde att sådana likt Gud tar mänsklig gestalt.

Eftersom både pöbeln och eliten saknar omdöme, behöver vi båda två. Vi får skapa någon sorts maktbalans mellan dem. Vi får ge eliten röst- och beslutsrätt och pöbeln vetorätt.

Det låter väl bra: Så länge eliten inte kan motivera för oss pöbel varför somliga skall ha >+50 gånger högre inkomster, så får de det inte. Då avstår vi rösträtten.

Annonser