Etiketter

, , , , ,


cleopatra

Yasri Khan: ”Måste jag skaka hand med dig?” Vad svarar Blicken på det?

Cleopatra har Blicken i pannan. Medvetandes ljus har vi alla åtminstone lite grand av. Medvetandets förmåga att betrakta omgivningen beskrevs i forntiden, då man inte visste det vi vet om optik m.m., som en seraf (eng. Wikipedia).

Ordet seraf betyder ”lysande orm”. Det var en gudomlig-het, en själ fängslad i materien. Hos människan blev den då ett på ovan sätt avbildat osynligt synorgan. En orm i pannan. Den sträcker vi ut och berör allt vi vill bese.

2000px-Sun_god_Ra2.svg

Solguden hade alltid en sådan ”lysande orm”.

Även Yasri Khan har en blick. Det är ett huvudets osyn-liga, men i gammal egyptisk konst ofta avbildat organ, som vi kan stoppa ned i varje Cleopatras urringning. Trots att Blicken numera inte anses finnas, lär dess snokande tunga mellan brösten kunna uppfattas som svårt irrite-rande även av andra än muslimska kvinnor.

Alla huvuden skall krossas!

IslamGuiden.com ställer krav på hur vi skall hantera vår Blick: ”Slå ned den!” Därtill citerar man järnrörs-SD-aren Muhammed:Det är bättre för människorna att bli slagna i huvudet med en järnstång än att röra vid någon som inte är deras make/maka”.

220px-Billing,_Gottfrid_-_porträtt-_AF-2

Det liknar rösträttsmotståndaren, riksdagsmannen och biskopen Gottfrid Billings ord, att det är bättre att krossa de små barnens huvuden mot gatstenarna, än att låta dem vara odöpta. Billing levde 1841-1925.

Leder logiken oss till en bättre värld?

IslamGuiden.com länkar till en debattartikel i AB, där tio muslimska kvinnor försvarar Yasri Khan. Det påminner också om konservativ kristendom. Och logiken säger, att skall vi ha multikultur, bör vi givetvis även acceptera mot-svarande kristna influenser och krossa alla huvuden. I annat fall blir det ju monokultur! Dagens Syrien måste väl vara idealet.

Men måste reglerna vara så strikta och dogmatiska? Fast det går väl att hävda rent logiskt, att även ”skaka hand!” och ”krossa inga huvuden!” också är strikta dogmer. Dagens Syrien är även i det fallet idealet. Dogmfritt.

Logisk debatt leder ingenstans. Allt kan den slingriga ormen motivera. Precis vad som helst.

rderingarna och logiken

Det har nu hunnit skrivas mycket om saken. Expressens debattör hävdar att värderingar är nästa stora strid. Det får mig att återgå till att skriva om Blicken. Den är ju två-delad. Tutankhamon hade ju både orm och gamhuvud i pannan. Kropparna är dock ormar, vilket bildstenen från Smiss på Gotland visar.

1832

Besök gärna den där länken! Vi har väldigt mycket, som är intressant på nära håll. Vår tankevärld tycks en gång för länge sedan ha knutits ihop med den runt Medelhavet.

Minoernas ormgudinna Asasara bar två ormar i händerna. I engelska Wikipedia hittar vi ”The vision serpent”, syn-förmågans orm. Den är ”bicephalous”, som betyder tve-hövdad. Ett annat namn på den är Quetzalcoatl. Vi är alltså i det förcolumbianska Amerika. Quetzal betyder vacker och coatl betyder orm.

knossos21c-2YaxchilanDivineSerpent

Vision serpent till höger har ett gudahuvud, som sticker fram ur ormens mun. Googla bilder och hitta något som syns bättre! Först kommer det själiska, sedan det andliga enligt Paulus i 1917 års översättning. Ur vårt sökande intellekt emergerar det andliga.

Den tolkning jag tjatat om är att vårt medvetande består av två delar, förnuft och känsla. Vi kan också säga logik och värderingar. Bibeln säger själ och ande. Den själiska ormen slingrar sig runt kunskapens träd. Bibeln är kritisk till ormen. Det logiska intellektet är Lögnens Furste.

Anden däremot lyfts till skyarna. Vi skall vara andliga! Jag har förut flera gånger berättat om Abraham och hans två hustrur. Sara betyder furstinna. Jfr med den minoiska ormgudinnan, till vilken ordet Asasara har knutits. Vi har även Aseragudinnan. Hagar var bihustrun. Hon kom från de pyramidala tankebyggarnas land, Egypten. Hennes söner skulle alltid ligga i strid med varandra. Det står i Bibeln!

Jag har gått igenom övriga figurer i Genesis, som också hade två hustrur. Allt faller på plats, om vi ser berättel-serna som allegorier om anden och själen. Anden har hand om värderingarna! Det ologiska och oförnuftiga. Kärlek, samvete, estetik, moral, rätt och fel.

Paulus talar i detta sammanhang om stark tro och svag tro (Rom 14:1f). Den svaga tron (eller iver och nitälskan) kan vara brinnande. Stark är ett kvalitetsbegrepp, brin-nande tro handlar om kvantitet. Den som tror så har inte den rätta insikten och skall ömkas (Rom 10:2).

Vi skall dock godta den som har fel, om han försöker så gott han kan. Men vi måste veta, att det är vi som har rätt! Biskop Billing, SD-arna och IslamGuiden hade och har fel! Men jag undrar om Anna Dahlberg i Expressen fattar, att hon argumenterat för att vi skall vara andliga?